JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

W HOTEL 總機 Tel: 37172222

電話查詢香港電話號碼查詢
電話號碼37172222
電話分類W HOTEL 總機
電話來自HK
最後更新2024-06-16

檢舉電話號碼「37172222」提醒更多人

檢舉電話 37172222立即致電 37172222


37172222 電話⚠️來電注意‼️好可能W HOTEL 總機電話號碼
Junk-Call.com 為您搜尋更多關於 W HOTEL 總機 或相關 37172222 來電記錄。您可於稍後再回來看看,也可以在先按這個 37172222 電話號碼查詢或在下面加入評論。

檢舉37172222電話號碼

可於詳細補充描述來電對話情況及內容,請勿提交親友電話及名字。

 • 37172222來電記錄

  (格式/例子)
  1. W HOTEL 總機 (app)
  2. 未知來電 (無接)
  3. 無聽電話 (唔知)
  4. 未有內電 (沒有記錄)
  5. 不明來電 (無聴接)
  6. 顯示不明 (無來電)
  >NEXT<

  1

  檢舉電話號碼「37172222」提醒更多人 檢舉電話

  Let's Google it~

  更多37172222W HOTEL 總機以外來電記錄

  1. 收數公司 (財務借貸)
  2. 匿名 (提高警覺)
   聲稱你未收包裹
  3. 狗公 (提高警覺)
   有婦之夫 出去滾
  4. Neo Skin Lab (美容瘦身)
   扮識之後加whatsapp約出嚟食飯sell美容
  5. 花旗銀行 (財務借貸)
   財務貸款
  6. 欺詐 (不詳)
  7. 恆生 (金融投資)
  8. 收數公司 (財務借貸)
   話你有欠債,但講唔出邊間。
  9. 強積金局 (不明來電)
   一打黎就自稱強積金局 話一定要同我約時間當面傾最新既強積金條例 吾聽就叫人去死 心諗 我要聽最新嘅條例 新聞吾會宣布?點解要係甘問我係咩位置 仲要逼人一對一當面傾
  10. 電騙 (提高警覺)
  11. 樓盤 (其他)
  12. 利嘉閣地產 (不詳)
  13. (提高警覺)
   猜猜我是誰;扮親屬話改咗電話,叫家中的老人家回電
  14. 電騙 (不詳)
  15. 不清楚,類似之前冒充入境處嗰啲 (提高警覺)
   打電話來,電話錄音說我電話號碼異常違規,叫我按9字
  16. 大眾 (銀行投資)
  17. 香港國安局 (不明來電)
  18. 大陸假公安 (不詳)
  19. 葉俊隆 (不詳)
  20. 寶利地產 (地產物業)
  21. 收數公司 (不明來電)
   講得出名同ID
  22. 收數 (不詳)
  23. Louis 李澤浩 (提高警覺)
   56102362 話林秀萍林姨 教育局 介紹相親
  24. 0975586266 (銀行投資)
   0975586266
  25. 美容瘦身 (美容瘦身)
  26. 安信 (財務借貸)
  27. SmarTone (電訊廣播)
   續約
  28. 接聽唔出聲 (不詳)
  29. 肯定行骗 (不詳)
  30. 黑社會放數(蔡小姐) (財務借貸)
  31. 東華三院王余家潔紀念小學 (不詳)
  32. 安信信貸 (財務借貸)
  33. 中國移動 (不詳)
  34. 茲曼尼 (不詳)
  35. 香港電話但顯示為展途電話 (無聽)
   香港電話但顯示為展途電話 +852開頭
  36. 西區獸醫診所 (不詳)
  37. 美容瘦身 (美容瘦身)
  38. Asana美療部 (不詳)
  39. 地產 (地產)
  40. 澳美斯床褥送貨部 (不詳)
  41. 恒生銀行 (財務借貸)
  42. 推銷 (不詳)
  43. BEA (不詳)
  44. 唔知 (不明來電)
  45. 推銷恒生借錢 (不詳)
  46. 星展 (銀行投資)
  47. NA (無聽)
   NA
  48. 財務公司永隆 (財務借貸)
   假冒
  49. 大眾財務 (無聽)
  50. 逸東軒 (不詳)
  51. 銀行投資 (銀行投資)
  52. CSL (電訊廣播)
  53. 假電訊公司 (提高警覺)
  54. 谷口陵都です! (提高警覺)
  55. 來電無聲 (無聽)
  56. 編號 (財務借貸)
  57. BBC (無聽)
  58. 扮MpF的騙局 (不詳)
  59. 中山地產 (其他)
  60. 協康會賽馬會星亮資源中心 (不詳)
  61. 保良局 (不詳)
  62. 銀行投資 (銀行投資)
  63. 不詳 (提高警覺)
   普通話
  64. 公安 (提高警覺)
  65. 安心出行 (政府機構)
  66. 綁聞 (提高警覺)
   以追數為由問你真名
  67. HKPORI (不詳)
  68. 借貸 (財務借貸)
  69. 銀行投資 (銀行投資)
  70. 聯邦快遞 (財務借貸)
  71. Asana_送貨 (不詳)
  72. HSBC (無聽)
  73. 東亞銀行 (不詳)
  74. 花旗銀行 (財務借貸)
  75. Water House (不詳)
  76. 留言信箱 (不詳)
  77. 來歷不明電話 (無聽)
  78. 詐騙 (財務借貸)
  79. 電訊管理局 (電訊廣播)
  80. 和記3 (不詳)

  >MORE<

  檢舉電話號碼「37172222」提醒更多人 檢舉電話

  JunkCall: 37172222 | 3717-2222 | 3717 2222 | +852 3717 2222 | +852-3717-2222 | +85237172222 | 0085237172222

  Back to Top

  FAQ常見問題

  🙋🏻‍♀️收到37172222來電覺得這電話號碼相當有可疑,是W HOTEL 總機推銷還是騙案?

  本頁內容關於「W HOTEL 總機」電話號碼37172222由於「W HOTEL 總機」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話37172222內中資料不能一一去確認,也並非指該公司W HOTEL 總機有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

  W HOTEL 總機這個37172222電話資料庫是怎樣建立的?

  廣告電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供廣告電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報W HOTEL 總機廣告電話號碼37172222。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集廣告電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋廣告電話的目的。

  核實來電「W HOTEL 總機37172222」身份就比單純阻擋廣告電話來得複雜?

  因為人們只需要把W HOTEL 總機廣告電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼37172222後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

  Junkcall黑名單的定義是?

  黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

  Junkcal網站的使用條款?

  本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

  37172222類似的電話號碼

  重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,Junk-call.com 對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Junk-call.com 有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

  W HOTEL 總機廣告電話2020,產品騙案,37172222,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
  phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,  中文 | English
  Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.