JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

國安公署電話號碼

電話查詢
電話查詢香港電話號碼查詢
電話分類國安公署
電話分類提高警覺
來電記錄國安公署
電話來自HK
最後更新2024-05-19

檢舉電話號碼「國安公署」提醒更多人

檢舉電話 國安公署

國安公署來電記錄

 1. 國安公署 (提高警覺)
  打左好多次黎話我同上海的詐騙案有關,講得出哂身分證全名同出生日期,又whatsapp video call我,打左去警署18222 double check大陸公家機構係唔會用whatsapp, 同埋國安有case唔會直接搵市民,只會轉介香港警察
 2. 國安公署 (政府機構)
 3. 自稱國安公署 (政府機構)
  先用54397013打黎, 我接左一下CUT線, 跟住再用6字頭電話打黎, 勁惡咁話我做乜CUT線, 然後自稱國安公署, 我問佢名/職員編號(姓林, 編號37582), 講得出我姓名, 出生日期同埋ID#, 然後話我2月28係珠海中國移動申請左個電話咭, 發送左一D有關反送中同港獨訊息去個咩188號碼度(佢開頭前言不對後語, 呢個係佢最後自己整合出黎既故事), 又話要我去咩灣仔度接受盤問咁. 我話我回嫏咭過左期好耐, 點返珠海, 我3月1日又中左新冠, 佢就話我地唔知, 你自己點解會係珠海開咭,又兇我話要上我度拉我, 如果我唔合作, 我話不如我建議你搵多D證據或者CCTV呢D證據先有, 你有就上黎我屋企拉我啦, 我要開會, 唔得閒同你講啦, 拜拜
 4. 國安公署 (提高警覺)
  男人,普通話,講得出全名,自稱國安公署
 5. 國安公署wo (提高警覺)
  講得出我個名 叫我簽收文件 白痴。。。
 6. 國安公署 (其他)
  講得出我全名,話我部電話send左啲敏感信息
 7. 國安公署 (提高警覺)
  接電話時會beep一聲先,然後有陌生男子聲音聲稱自己是國安公署打來
 8. 國安公署 (提高警覺)
  見miss call , 回電,背景雜音冇人講嘢。 收線。 隨即收到 97457694自稱國安署詐騙電話
 9. 自稱國安公署 (提高警覺)
  噏得出你全名,廣東話
 10. 國安公署 (警察及消防)
  國安公署人員打過嚟話你證件出去有異常叫你去銅鑼灣一期見面
 11. 國安公署 (提高警覺)
 12. 國安公署 (提高警覺)
  打左好多次黎話我同上海的詐騙案有關,講得出哂身分證全名同出生日期,又whatsapp video call我,打左去警署18222 double check大陸公家機構係唔會用whatsapp, 同埋國安有case唔會直接搵市民,只會轉介香港警察
 13. 國安公署 (警察及消防)
  國安公署打過嚟話你證件出入有異常叫你去銅鑼灣第一期見佢
 14. 國安公署 (提高警覺) (不明來電)
  男人 普通話 自稱國安公署來電 能說出全名,DOB及HKID 交代在北京以電話短訊違反國安法 要求本人2小時內到西營盤取公文 沒有+852 每次開始通話前都有嗶一聲疑似錄音
 15. 自稱國安公署 (不明來電)
  普通話人自稱國安公署,來電說出全名
 16. 國安公署 (提高警覺)
 17. 國安公署 (政府機構)
  播電話錄音
 18. 假扮國安公署 (提高警覺) (提高警覺)
  假扮國安公署 (提高警覺) 普通話,講得出全名
 19. 國安公署 (政府機構)
  國安公署(假) (提高警覺) 流利廣東話,自稱國安公署職員,姓名陳海基,要求我個半鐘內到辦公室地址大角咀海帆道15號。
 20. 香港國安公署 (其他)
  能講出對方姓名及身份証號, 話犯左國安法宣傳港獨, 會聯絡北京公安局再聯絡自已
 21. 國安公署 (提高警覺) 聲稱是國安公署職員,流利普通話,能講出全名 (政府機構)
 22. 國安公署 (提高警覺) (其他)
 23. 國安公署 (不明來電)
 24. 香港國安公署 (提高警覺)
  男人講流利普通話, 能講詳细姓名,說收到一份文件有事要談,問了很多次是否本人。
 25. 深圳國安公署 ()
  叫人而家上深圳
 26. 香港國安公署 (提高警覺)
 27. 國安公署 (提高警覺)
  楊子君、李子剛,講得出人名、身份證號碼,出生年月日,話我發放消息去北京某大學學生。
 28. 國安公署 (政府機構)
  講廣東話,講得出你全名,話我係深圳辦理電話咭,以此咭發放違反國安法資訊,叫我上佢大角咀國安辦公室
 29. 國安公署 (政府機構)
 30. 國安公署 (提高警覺)
  講得出全名,ID no,DOB,隨後用不同6字頭電話再打嚟
 31. 自稱國安公署 (提高警覺)
  自稱國安公署
 32. 國安公署 (提高警覺)
  佢直接可以講出姓名,電話,出生日期
 33. 國安公署 (政府機構)
  說有一個女人在用我的身份證登記一個電話號碼,然後再在發播一些不明消息
 34. 國安公署 (政府機構)
 35. 國安公署 (提高警覺)
 36. 國安公署 (提高警覺)
  接電話時會beep一聲先,然後有陌生男子聲音聲稱自己是國安公署打來
 37. 國安公署 (提高警覺)
 38. 國安公署 (提高警覺)
  講國語, 知全名
 39. 聲稱是國安公署 (提高警覺)
  能講出電話機主姓名
 40. 國安公署 (政府機構)
  能夠講出身份證號碼同出生日期 話我個hk身份同上海既案件有關連 要去銅鑼灣道148號見面核實身份證 連續打4次電話來
 41. 國安公署 (提高警覺)
 42. 國安公署 (提高警覺)
 43. 國安公署 (提高警覺)
  話自己姓劉,講得出我全名,話我用電話傳送過敏感訊息,叫我去大角咀協助調查
 44. 應該都係國安公署 (無聽)
  cut 左60541173線就轉左個電話號碼即刻再打黎
 45. 話自己係國安公署 (提高警覺)
  講得出你全名同身分證號碼
 46. 國安公署 (政府機構)
  詳細查詢請按1
 47. 國安公署 (提高警覺)
 48. 國安公署 (提高警覺)
  打左好多次黎話我同上海的詐騙案有關,講得出哂身分證全名同出生日期,又whatsapp video call我,打左去警署18222 double check大陸公家機構係唔會用whatsapp, 同埋國安有case唔會直接搵市民,只會轉介香港警察
 49. 國安公署名 (不明來電)
 50. 自稱國安公署職員 (其他)
  男性,自稱陳樂基,仲有職員編號:37582,辦公室地址是大角咀海帆道15號。能講出姓名、身分證號碼、出生日期等資料,聲稱我在深圳辦理電話卡,以此卡發放違反國安法訊息,要當日6點前親身去大角咀國安公署協助調查。
 51. 國安公署 (其他)
 52. 國安公署 (提高警覺)
  男人聲
 53. 國安公署 (政府機構) (提高警覺)
  普通話,能講出你全名
 54. 國安公署 (政府機構)
 55. 國安公署 (政府機構)
 56. 國安公署 (警察及消防)
  與66433663為同一人,普通話,可說出名字,極度無禮
 57. 國安公署 (提高警覺)
  叫得出全名,男人,廣東話
 58. 國安公署(假) (提高警覺)
  國安公署(假) (提高警覺) 流利廣東話,自稱國安公署職員,,辦公室地址大角咀海帆道15號1樓。能講出全名及身份證號碼,聲稱我在深圳辦理電話咭,以此咭發放違反國安法資訊。
 59. 假冒國安公署 (提高警覺)
 60. 國安公署 (政府機構)
  能夠講出身份證號碼同出生日期 話我個hk身份同上海既案件有關連 要去銅鑼灣道148號見面核實身份證 連續打4次電話來
 61. 國安公署 (教育)
  一位叫何勇的國安公署職員,聲稱我有一個內地電話號碼,近日散報港獨訊息,要求我帶備身份證到大角咀海帆道15號1樓作解釋及調查
 62. 自稱國安公署 (政府機構)
  講得出我名同身分證,話我犯左國安法要銅鑼灣見面
 63. 國安公署 (提高警覺)
  能講出接電話者姓名,講國語
 64. 假冒國安公署 (提高警覺)
  假冒國安公署
 65. 國安公署 (政府機構)
  男人,普通話,講得出全名,自稱國安公署
 66. 國安公署 (政府機構)
  講得出你個名,Cut線後會再打返俾你
 67. 自稱國安公署 (提高警覺)
  流利廣東話,自稱國安公署職員,姓名宋,職員編號2368,辦公室地址大角咀海帆道15號1樓。能講出全名、身份證號碼、出身日期,聲稱我在深圳中國聯通辦理電話咭,以此咭發放違反國安法資訊。要求我兩日內到辦事處見其鄭姓上司(內地人)接受調查。
 68. 自稱國安公署 (不明來電)
  普通話人自稱國安公署,來電說出全名
 69. 國安公署 (提高警覺)
  男士,用普通話講出全名
 70. 國安公署 (提高警覺)
 71. 國安公署 (其他)
 72. 國安公署 (扮) (不明來電)
  係46511107, 唔係47511107
 73. 國安公署 (提高警覺)
  男人講北方囗音,能夠講到全名
 74. 國安公署 (提高警覺)
  男人 普通話 命令式 自稱國安公署來電 能說出全名及HKID 要求本人到灣仔 每次來電不同 沒有+852 每次開始通話前都有嗶一聲疑似錄音
 75. 國安公署 (提高警覺)
  男(普)講到全名, 如聽唔明普通話, 佢話會搵講廣東話既再打黎
 76. 國安公署 (提高警覺)
  普通話, 限時叫你去大角嘴晚國安公署, 話限時唔去後果好嚴重
 77. 國安公署 (扮) (不明來電)
 78. 國安公署 (提高警覺)
  國安公署
 79. 國安公署 (政府機構)
  兩續兩天用唔同電話打黎,講得出我全名!聽聲音應該同一個人!
 80. 自稱國安公署 (政府機構)
  雖然講得出我全名,但有幾難,我收咗佢線。
>NEXT<

1 2 3

檢舉電話號碼「國安公署」提醒更多人 檢舉電話

Let's Google it~

更多國安公署以外來電記錄

 1. 美容 (美容瘦身)
  美容
 2. 大眾 (財務借貸)
 3. 乞衣扮收數公司 (提高警覺)
 4. 有線寬頻 (不詳)
 5. 未知 (其他)
  接聽後對方立即掛線
 6. 騰訊 (財務借貸)
 7. 商業登記署 (不詳)
 8. 國安局 (政府機構)
  打來說得出你姓名,然後話你犯法
 9. 彩薈軒 iSquare 國際廣場店 (不詳)
 10. CSL (不詳)
 11. 恒生銀行 (銀行投資)
 12. 裸聊 KK園 (提高警覺)
 13. 中銀 (財務借貸)
 14. 深圳珠海睇樓圑 (其他)
 15. 財務公司 (財務借貸)
 16. 大坑东房署 (不詳)
 17. 自稱林生曾經聯絡過 (財務借貸)
  惜錢不收利息
 18. 應該係呃狗人,借狗你個名去借錢 (無聽)
 19. 垃圾遊戲公司 (外判推銷)
 20. 美容瘦身 (美容瘦身)
 21. 貸款白撞 (不詳)
 22. 銀行投資 (銀行投資)
 23. 安信信貸 (無聽)
 24. 聲稱宏利佢阿媽個星星, 字都未講得正, 宜家係咪咁L窮做COLD CALL都要外判 (保險)
 25. 至尊資產 (無聽)
 26. 汇丰 (銀行投資)
 27. 數碼通 (外判推銷)
 28. 不明 (提高警覺)
  來電者會作狀喂一聲隨即掛斷電話
 29. 青衣市區普通科門診診所 (不詳)
 30. 安信信貸 (財務借貸)
 31. Kammy (美容瘦身)
  推銷手法 https:/youtu.be/vbbJYvvpYbg
 32. 行騙 (不詳)
 33. 嶺峰策劃 (不詳)
 34. Pretty renew (美容瘦身)
  Sam Yeung 交友app sell中醫&按摩plan (另一電話:93638700)
 35. UA 財務 (外判推銷)
 36. 又係大眾銀行 (財務借貸)
 37. 地產 (不詳)
 38. 財務借貸 (財務借貸)
  UA 亞洲
 39. 大眾 (不詳)
 40. 入境處 (不明來電)
  冒充入境處
 41. 珠海地產中介 (不詳)
 42. 不明 (不明來電)
  大陸人打嚟
 43. Kerry Express (不詳)
 44. 美容中心 (美容瘦身)
 45. 東亞銀行 (財務借貸)
 46. 金融投資 (金融投資)
 47. 來歷不明電話 (無聽)
 48. HKMI Hong Kong Motor Inspection Hong Kong Motor Inspection Mobile Inspection (不詳)
 49. 順豐 (提高警覺)
  有急件取
 50. 匯豐 (財務借貸)
 51. China Unicom (電訊廣播)
  中國聯通 cold call for promotion of mobile services/tariff
 52. Tena 添寧照護 (不詳)
 53. 集友銀行 (銀行投資)
  儲蓄推廣
 54. 中囯移動 (不詳)
 55. 大陸地產 (不詳)
 56. 恒生 (財務借貸)
 57. 大新銀行推廣部 (財務借貸)
 58. 星展 (財務借貸)
  財務借款
 59. 美麗華酒店 (會籍消費)
 60. 美容瘦身 (美容瘦身)
 61. hsbc (無聽)
 62. 強積金顧問聯會 (保險)
 63. 中移動 (電訊廣播)
 64. 安信 (財務借貸)
 65. 財務/推銷 (財務借貸)
 66. Dr. Reborn (美容瘦身)
  每日一次,講左唔得閒住繼續keep住不同人致電
 67. 恒生 (財務借貸)
 68. 財務貸款。 (財務借貸)
 69. 會籍消費 (會籍消費)
 70. 自稱是恒生銀行貸款 (不詳)
 71. 中銀 (銀行投資)
 72. 內地樓盤 (不詳)
 73. 大眾銀行 (銀行投資)
 74. 恒生 (金融投資)
 75. 澳門酒店協會 (不詳)
  過期會藉收費
 76. 恒生 (財務借貸)
 77. 永旺(香港)百貨有限公司 (不詳)
 78. 香港言聽中心 (不詳)
 79. 和記3 (不詳)
 80. Idk (無聽)
  冇接

>MORE<

檢舉電話號碼「國安公署」提醒更多人 檢舉電話

Back to Top

FAQ常見問題

🙋🏻‍♀️收到來電覺得這電話號碼相當有可疑,是國安公署推銷還是騙案?

本頁內容關於「國安公署」電話號碼由於「國安公署」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話內中資料不能一一去確認,也並非指該公司國安公署有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

國安公署這個電話資料庫是怎樣建立的?

廣告電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供廣告電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報國安公署廣告電話號碼。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集廣告電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋廣告電話的目的。

核實來電「國安公署」身份就比單純阻擋廣告電話來得複雜?

因為人們只需要把國安公署廣告電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

Junkcall黑名單的定義是?

黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

Junkcal網站的使用條款?

本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,Junk-call.com 對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Junk-call.com 有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

國安公署廣告電話2020,產品騙案,,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,中文 | English
Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.