JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

26031407

電話查詢
電話查詢香港電話號碼查詢
電話號碼26031407
電話分類不詳
來電記錄中文大學賽馬會大腸癌教育中心
電話來自HK
最後更新2023-09-28

檢舉電話號碼「26031407」提醒更多人

檢舉電話 26031407立即致電 26031407

26031407來電記錄

 1. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 2. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 3. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 4. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 5. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 6. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 7. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 8. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 9. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 10. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 11. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 12. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 13. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 14. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 15. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 16. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 17. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 18. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 19. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 20. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 21. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 22. 賽馬會大腸中心 (不詳)
 23. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 24. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 25. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 26. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 27. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 28. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 29. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 30. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 31. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 32. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 33. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 34. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 35. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 36. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 37. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 38. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 39. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 40. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 41. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 42. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 43. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 44. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 45. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 46. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 47. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 48. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 49. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 50. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 51. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 52. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 53. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 54. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 55. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 56. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 57. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 58. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 59. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 60. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 61. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 62. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 63. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 64. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 65. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 66. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 67. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 68. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 69. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 70. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 71. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 72. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 73. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 74. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 75. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 76. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 77. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 78. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 79. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 80. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
>NEXT<

1 2 3

檢舉電話號碼「26031407」提醒更多人 檢舉電話

Let's Google it~

更多26031407以外來電記錄

 1. 中山地產 (不詳)
 2. 中銀 (銀行投資)
  戶口升級
 3. HSBC (財務借貸)
 4. 中銀 (金融投資)
 5. 推銷 (不詳)
 6. 及時雨 (財務借貸)
 7. 推銷 (不詳)
 8. 利嘉閣地產 (其他)
  推銷樓盤
 9. 地產 (其他)
 10. 古怪 (提高警覺)
  打嚟講普通話,有個女人講:你終於打嚟啦咩,我就問佢係邊個,我話係我打俾佢先,我堅持話冇,堅持咗一陣,佢就叫我搞清楚先,跟住就收線。
 11. 電話騙案 (不詳)
 12. 美聯物業 (不詳)
 13. 假冒恒生 (不詳)
 14. 中潤 (財務借貸)
 15. 中國 (電訊廣播)
  移動
 16. 小米之家銅鑼灣店 Mi Home (Causeway Bay) (不詳)
 17. 未知 (無聽)
 18. AV LIFE 生活影音大角咀奧海城分店 (不詳)
 19. 有線推銷 (不詳)
 20. China real estate agent (其他)
 21. 中國銀行 (財務借貸)
 22. 宏利 (保險)
 23. 順丰快遞 (不詳)
 24. 美容瘦身 (美容瘦身)
 25. 渣打銀行 (銀行投資)
 26. SPA COLLECTION 美容預約部 (不詳)
 27. PCCW (電訊廣播)
 28. 美容廣告 (不詳)
 29. 不詳 (提高警覺)
  收數公司
 30. CSL (電訊廣播)
 31. 威爾斯親王醫院 (不詳)
 32. 順豐速運 (不詳)
 33. m beauty (美容瘦身)
 34. 至尊財務公司 (無聽)
  高利貸款額
 35. Uber (不詳)
 36. 數碼通 (不詳)
 37. 舒適堡 (不詳)
 38. 中國銀行 (財務借貸)
 39. 和記3 (不詳)
 40. 曾樹銘醫生 (不詳)
 41. 花旗銀行 (不詳)
 42. 天貓超市 (不詳)
 43. 地產地產 (地產物業)
 44. standard (不詳)
 45. unknown (無聽)
 46. 冇聲 (不詳)
 47. 銀行投資 (銀行投資)
 48. 中華電信 (其他)
 49. 信緯傢具 (不詳)
 50. Woon Pui (提高警覺)
 51. 中銀 (財務借貸)
 52. 財務公司 (財務借貸)
 53. 大衆銀行 (財務借貸)
 54. 不詳 (不詳)
  大灣區乜乜乜
 55. 電訊盈科 (電訊廣播)
 56. 匯豐 (財務借貸)
  低息優惠
 57. 教育 (教育)
 58. 共匪詐騙 (無聽)
 59. 交友app,美容雞 (美容瘦身)
 60. 銀行投資 (銀行投資)
 61. 美國運通 (不詳)
 62. 假冒銀行(已確認) (財務借貸)
 63. 賣樓 (銀行投資)
  賣樓
 64. 大眾銀行 (財務借貸)
 65. 恒生银行财务 (銀行投資)
 66. 和記 (不詳)
 67. 冒認安信 (財務借貸)
 68. 中信李小姐 (不詳)
 69. 快递詐騙 (其他)
 70. 和記3 (電訊廣播)
 71. 中國移動 (電訊廣播)
 72. 恒生銀行 (銀行投資)
 73. 恆生銀行 (財務借貸)
 74. 順丰快遞 (提高警覺)
 75. 銀行投資 (銀行投資)
 76. 星展(官方) CS (不詳)
 77. 詐騙 (電訊廣播)
 78. 金融投資 (金融投資)
 79. HSBC (其他)
 80. 假冒銀行 (財務借貸)

>MORE<

檢舉電話號碼「26031407」提醒更多人 檢舉電話

JunkCall: 26031407 | 2603-1407 | 2603 1407 | +852 2603 1407 | +852-2603-1407 | +85226031407 | 0085226031407

Back to Top

FAQ常見問題

🙋🏻‍♀️收到26031407來電覺得這電話號碼相當有可疑,是推銷還是騙案?

本頁內容關於「」電話號碼26031407由於「」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話26031407內中資料不能一一去確認,也並非指該公司有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

這個26031407電話資料庫是怎樣建立的?

廣告電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供廣告電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報廣告電話號碼26031407。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集廣告電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋廣告電話的目的。

核實來電「26031407」身份就比單純阻擋廣告電話來得複雜?

因為人們只需要把廣告電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼26031407後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

Junkcall黑名單的定義是?

黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

Junkcal網站的使用條款?

本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

26031407類似的電話號碼

重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,Junk-call.com 對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Junk-call.com 有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

廣告電話2020,產品騙案,26031407,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,中文 | English
Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.