JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

UA電話號碼

電話查詢
電話查詢香港電話號碼查詢
電話分類UA
電話分類不詳
來電記錄UA
電話來自HK
最後更新2023-09-23

檢舉電話號碼「UA」提醒更多人

檢舉電話 UA

UA來電記錄

 1. UA (不詳)
  財務公司
 2. UA 亞洲聯合財務 (不詳)
 3. UA財務 (財務借貸)
 4. call from Vanuatu (不詳)
  call and drop
 5. uA (財務借貸)
 6. ua (不詳)
 7. ua財務 (財務借貸)
 8. UA (不詳)
 9. ua (不詳)
 10. 財務UA (財務借貸)
 11. ua (無聽)
 12. individual (金融投資)
 13. UA 亞洲聯合財務 (不詳)
 14. ua (無聽)
 15. UA (財務借貸)
 16. UA (不詳)
 17. UA (財務借貸)
 18. UA 財務 (財務借貸)
  真人致電(Cold Call)
 19. UA (財務借貸)
  亞洲聯合財務有限公司推廣部
 20. UA 財務 (其他)
 21. UA (財務借貸)
 22. UA (財務借貸)
 23. UA亞洲聯合財務 (財務借貸)
 24. UA亞洲聯合財務 (財務借貸)
 25. UA 亞洲聯合財務 (不詳)
 26. UA 亞洲聯合財務 (不詳)
 27. UA 亞洲聯合財務 (不詳)
 28. UA (財務借貸)
 29. UA (不詳)
 30. UA亞洲聯合財務 (不詳)
  香港仔分行
 31. UA 財務 (不詳)
 32. UA 亞洲聯合財務 (不詳)
 33. UA (不詳)
 34. 彩薈軒 iSquare 國際廣場店 (不詳)
 35. 彩薈軒 iSquare 國際廣場店 (不詳)
 36. UA (財務借貸)
 37. UA Finance (財務借貸)
 38. ua (不詳)
 39. 彩薈軒 iSquare 國際廣場店 (不詳)
 40. Individual (Unknown call)
 41. UA (不詳)
 42. UA 財務 (財務借貸)
 43. UA 亞洲聯合財務有限公司 (不詳)
 44. UA (財務借貸)
 45. Manual life (Insurance)
 46. UA (不詳)
 47. Pro-aqua (其他)
 48. ua (無聽)
 49. UA亞洲聯合財務 (美容瘦身)
 50. UA (不詳)
 51. UA 亞洲聯合財務 (不詳)
 52. 假UA (不詳)
 53. Domimo (Lain)
 54. ua亞洲財務 (無聽)
 55. ua亞洲信貸 (財務借貸)
 56. Housing Authority Headquarters (不詳)
 57. UA (財務借貸)
 58. UA亞洲財務 (財務借貸)
 59. 假冒安信/UA/DBS+ (提高警覺)
  騙取個人資料 不良中介
 60. UA (無聽)
 61. ua (財務借貸)
 62. 財務仲介、UA (不詳)
 63. UA亞洲聯合財務 (財務借貸)
 64. ua財務 (財務借貸)
  自稱ua財務公司
 65. pro-Aqua (不明來電)
 66. ua聯合財務 (外判推銷)
 67. spam sexual (不詳)
 68. UA (財務借貸)
  亞洲財務
 69. 自稱UA (不詳)
 70. UA財務 (財務借貸)
 71. UA 財務 (財務借貸)
 72. UA 亞洲聯合財務 (不詳)
 73. UA (不詳)
  亞洲聯合財務
 74. UA (財務借貸)
 75. UA財務 (財務借貸)
 76. UA (財務借貸)
  財務
 77. UA亜洲 (不詳)
 78. UA 財務 (提高警覺)
 79. UA (財務借貸)
 80. UA (財務借貸)
>NEXT<

1 2 3 4 5 6 7 8

檢舉電話號碼「UA」提醒更多人 檢舉電話

Let's Google it~

更多UA以外來電記錄

 1. 大眾銀行 (不詳)
 2. 美容瘦身 (美容瘦身)
 3. 美容瘦身 (美容瘦身)
 4. 不明 (不明來電)
 5. 自稱入境事務處通知 (提高警覺)
 6. 大陸地產 (不詳)
 7. 會籍消費 (會籍消費)
  承接早期完成「贊唔贊成法定假期7日加到15日」電話問卷。 話有禮物送,估到唔係好野 我:不需要有心,謝謝 佢:未聽就唔需要? 我:我不貪少便宜,亦無時去拎 然後佢語氣越黎越串 直接收線
 8. 貸款 (財務借貸)
 9. CSL ()
 10. HSBC (財務借貸)
 11. 扮入境處 (提高警覺)
 12. 地產 (其他)
 13. 借貸 (財務借貸)
 14. Bitcoin code company (Financial Investment)
 15. 推銷 (財務借貸)
 16. 國安 (政府機構)
  講得出我全名及身份證,話有人盜用我身份證在大陸詐騙,叫我去銅鑼灣道148號
 17. Unknown (無聽)
 18. hsbc (銀行投資)
 19. 大眾銀行 (財務借貸)
 20. 金融投資 (金融投資)
 21. 行騙电話 (無聽)
 22. 推銷 (財務借貸)
 23. 龍寶酒家 (不詳)
 24. 地產 (地產)
 25. 不明來電 (無聴接) (無聽)
 26. 協康會賽馬會星亮資源中心_愛民 (不詳)
 27. 大眾 (財務借貸)
 28. 騙徒 (不詳)
 29. 銀行投資 (銀行投資)
 30. 數碼通 (不明來電)
  天天騷擾電話打來
 31. 詐騙 借貸 (提高警覺)
  呃資料 請勿上當
 32. 香港佛教醫院普通科門診診所預約系統電話號碼熱線 Heng Lam Street Lok Fu KLN (不詳)
 33. Asana送貨部 (不詳)
 34. 順德聯誼會梁銶琚診所 (不詳)
 35. 大衆銀行 (財務借貸)
 36. 地產詐騙 (提高警覺)
 37. 安信 (財務借貸)
 38. Signal message (Other)
  Signal app
 39. Welend (財務借貸)
  財仔即收線。
 40. app (其他)
 41. 水磨坊 (不詳)
  免費facial
 42. 世纪廿一专尚地產 (不詳)
 43. 入境處 (政府機構)
 44. 仆街詐騙 (不明來電)
 45. 無聲 (不詳)
 46. 許永泰精神病患者 (不明來電)
 47. MSO365 (不詳)
 48. 滙豐 (財務借貸)
 49. Dr Kong (不詳)
 50. 東亞銀行貸款 (不詳)
 51. 美容 (美容瘦身)
 52. 逸東軒餐廳 (不詳)
 53. HSBC customer service (不詳)
 54. 恒生銀行 (財務借貸)
 55. 不明 (無聽)
 56. 石蔭 商場新蔭電器鋪 (不詳)
 57. 美容瘦身 (美容瘦身)
 58. CFJ (無聽)
 59. 百佳超級市場 (不詳)
 60. 中國移動假冒 (提高警覺)
 61. 恒生銀行 (金融投資)
 62. 亞馬遜 (金融投資)
 63. Ricacorp Property (無聽)
 64. citibank (不詳)
 65. 美容瘦身 (美容瘦身)
 66. 美聯物業。 (不詳)
 67. 恆生銀行 (財務借貸)
 68. 不詳 (金融投資)
 69. Food Pand (無聽)
 70. City Medical Ctr (不詳)
 71. 音樂聲 (不詳)
 72. 電話公司 (提高警覺)
 73. telecomm company (提高警覺)
  ask to press number button
 74. 假冒海外速遞公司 (提高警覺)
 75. 金融投資 (金融投資)
 76. 國安公署 (提高警覺)
 77. Healthlink (不詳)
 78. 中國建設銀行 (亞洲) 新卡確認熱線 (不詳)
 79. 不詳 (不詳)
  有人講粗口
 80. ?? (美容瘦身)
  HMD sell

>MORE<

檢舉電話號碼「UA」提醒更多人 檢舉電話

Back to Top

FAQ常見問題

🙋🏻‍♀️收到來電覺得這電話號碼相當有可疑,是UA推銷還是騙案?

本頁內容關於「UA」電話號碼由於「UA」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話內中資料不能一一去確認,也並非指該公司UA有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

UA這個電話資料庫是怎樣建立的?

廣告電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供廣告電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報UA廣告電話號碼。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集廣告電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋廣告電話的目的。

核實來電「UA」身份就比單純阻擋廣告電話來得複雜?

因為人們只需要把UA廣告電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

Junkcall黑名單的定義是?

黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

Junkcal網站的使用條款?

本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,Junk-call.com 對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Junk-call.com 有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

UA廣告電話2020,產品騙案,,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,中文 | English
Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.