JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

公安電話號碼

公安電話號碼查詢: 總共找到1個記錄。

檢舉電話「公安」提醒更多人 +按此加入

來電記錄:

 1. 假冒公安 (提高警覺)
 2. 假公安 (提高警覺)
 3. 公安行骗電話 (不詳)
 4. 扮公安 (提高警覺)
  不停騷擾
 5. 上海公安 (提高警覺)
  上海公安
 6. 北京朝陽区公安局 (警察及消防)
  有受話人身份証及电話
 7. 上海市虹口公安局 (警察及消防)
 8. 假務公安 (不詳)
 9. 公安詐騙 (提高警覺)
 10. 公安詐騙 (提高警覺)
 11. 中國公安報警電話[不會主動來電] (警察及消防)
 12. 中國公安 (不明來電)
 13. 假公安 (無聽)
 14. 公安局 (提高警覺)
  能講出全名, 叫你去公安局
 15. 公安銀行 (無聽)
 16. 公安 (提高警覺)
 17. 北京公安局 (不明來電)
  佢用北京公安局嘅名義,話我呢個香港人send咗敏感訊息俾其他人跟住嗰個其他人舉報咗我,一定係假,因為我冇send過啲咁嘅訊息比人哋,唔信就罷
 18. 公安詐騙電話 (不詳)
 19. 自稱大6公安局 (提高警覺)
 20. 北京公安局朝陽分局 (提高警覺)
 21. 公安詐騙電話 (其他)
  你已被禁止出境,如查詢按9字⋯⋯
 22. 公安 (政府機構)
  要求見面
 23. 公安 (不明來電)
 24. 珠海公安 (提高警覺)
 25. 假冒公安 (提高警覺)
 26. 大陸公安部 (提高警覺)
 27. 內地公安 (不詳)
  內地公安
 28. 深圳福田公安局 (其他)
  欺詐來電,扮演警察
 29. 假公安 (提高警覺)
 30. 假公安 (提高警覺)
 31. 假冒公安 (提高警覺)
 32. 假公安 (提高警覺)
 33. 假公安 (提高警覺)
 34. 内地公安 (政府機構)
  假冒
 35. 公安 (不明來電)
 36. 公安 (政府機構)
 37. 公安 (不詳)
 38. 公安局 (其他)
 39. 冒充公安 (提高警覺)
  核實身分證
 40. 扮公安詐騙 (提高警覺)
 41. 鄭州市公安局 (提高警覺)
 42. 公安局 (政府機構)
  普通話 講得出全名 會叫人帶身分證上佢辦公室 扮撚晒國安嗰啲嘢
 43. 公安錄音後轉至… (無聽)
 44. 大陸公安 (提高警覺)
 45. 公安 (提高警覺)
 46. 上海公安 (Raise alertness)
  上海公安
 47. 公安局 (不明來電)
  講我全名,又話自己不是詐騙的,講普通話
 48. 公安局 (警察及消防)
 49. 冒充公安 (不詳)
 50. 公安局詐騙 (提高警覺)
 51. 假公安电話 (不詳)
 52. 假公安 (提高警覺)
 53. 公安 (不明來電)
 54. 偽稱公安 (無聽)
 55. 公安 (提高警覺)
  普通話人
 56. 公安詐騙電話 (不詳)
 57. 國內公安 (提高警覺)
  宣稱係深圳羅湖公安局郭振東,話我係國內犯法,講到名同身分證號碼。發通緝令俾我。請大家小心此人!!
 58. 自稱北京公安 (警察及消防)
  臺灣騙子假冒警察詐騙
 59. 公安詐騙 (提高警覺)
 60. 上海公安 (提高警覺)
  上海公安
 61. 假冒公安 (無聽)
 62. 假冒大陸公安機關打來說我涉嫌犯案、要聯絡有關單位 (不詳)
 63. 公安 (提高警覺)
 64. 公安 (不明來電)
 65. 公安 (不明來電)
 66. 假公安 (提高警覺)
 67. 冒認公安 (提高警覺)
 68. 假公安 (提高警覺)
 69. 公安局 (不詳)
 70. 中國介公安機購 (提高警覺)
  順丰包裹未收
 71. 海外扮公安詐騙 (無聽)
 72. 公安 (不明來電)
 73. 上海公安 (提高警覺)
  上海公安
 74. 內地公安 (不詳)
 75. 大陸公安 (提高警覺)
 76. 深圳市公安 (警察及消防)
 77. 自稱中聯辦 公安局 (提高警覺)
  講得出 姓名身份證號碼被告知你北京開辦了張信用卡作欺騙用途 號碼13811005656
 78. 公安 (不明來電)
 79. 訛稱內地公安 (政府機構)
  知你全名同身份証號碼
 80. 珠海公安 (提高警覺)
NEXT
1

Back to Top

FAQ常見問題

🙋🏻‍♀️收到來電覺得這電話號碼相當有可疑,是公安推銷還是騙案?

本頁內容關於「公安」電話號碼由於「公安」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話內中資料不能一一去確認,也並非指該公司公安有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

公安這個電話資料庫是怎樣建立的?

垃圾電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供垃圾電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報公安垃圾電話號碼。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集垃圾電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋垃圾電話的目的。

核實來電「公安」身份就比單純阻擋垃圾電話來得複雜?

因為人們只需要把「公安」垃圾電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

Junkcall黑名單的定義是?

黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

Junkcal網站的使用條款?

本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。


中文 | English

Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.

公安廣告電話2020,產品騙案,,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,