JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

猜猜我是誰詐騙 Tel: 63689800

2022-08-19 06:30:25
電話號碼: 63689800
電話號碼來自: 香港

檢舉電話號碼「63689800」提醒更多人

檢舉電話 63689800立即致電 63689800


63689800 電話⚠️來電注意‼️好可能猜猜我是誰詐騙電話號碼
Junk-Call.com 為您搜尋更多關於 猜猜我是誰詐騙 或相關 63689800 來電記錄。您可於稍後再回來看看,也可以在先按這個 63689800 電話號碼查詢或在下面加入評論。

檢舉63689800電話號碼

可於詳細補充描述來電對話情況及內容,請勿提交親友電話及名字。

 • 63689800來電記錄

  (格式/例子)
  1. 猜猜我是誰詐騙 (app)
  2. 未知來電 (無接)
  3. 無聽電話 (唔知)
  4. 未有內電 (沒有記錄)
  5. 不明來電 (無聴接)
  6. 顯示不明 (無來電)
  >NEXT<

  1

  檢舉電話號碼「63689800」提醒更多人 檢舉電話

  Let's Google it~

  更多63689800猜猜我是誰詐騙以外來電記錄

  1. 詐騙電話 (不詳)
  2. proaqua (其他)
  3. 匯豐 (不詳)
  4. 大眾財務低息貸款 (財務借貸)
  5. 未知 (財務借貸)
  6. 保險 (保險)
  7. Hgc (電訊廣播)
  8. 銀行投資 (銀行投資)
  9. 海施美容 (不詳)
  10. 不詳一 (不明來電)
   接聽無聲音
  11. 一分鐘問卷調查 (無聽)
  12. 假冒中國銀行 (財務借貸)
   提高警覺
  13. 一聽即掛 (不詳)
  14. 大眾財務 (財務借貸)
  15. 大新銀行 (無聽)
  16. 環聯 (財務借貸)
  17. 金融投資 (金融投資)
  18. 不知 (不明來電)
   有音樂無人聽
  19. 假扮入境事务处 (不詳)
  20. 轉玩人電話 (不詳)
  21. 和記電訊 (電訊廣播)
  22. 恒生 (不詳)
  23. cashing pro (財務借貸)
  24. 財務詐騙 (提高警覺)
  25. Unknown (無聽)
  26. 騙案電話 (不詳)
  27. 3 (電訊廣播)
  28. Aeon Living Plaza 屯門店 (不詳)
  29. 中国移动资费查询 (不詳)
  30. 不明來電 (無聽)
  31. 葵涌醫院 (不詳)
  32. 騷擾 (不詳)
  33. 大眾 (財務借貸)
  34. 假冒銀行 (不詳)
  35. 美容瘦身 (美容瘦身)
  36. 講普通話人聲稱建設銀行,知道本人職業 (提高警覺)
   講普通話人聲稱做建設銀行,知道本人職業
  37. Fraud (Other)
   Fraudsters
  38. 無聲 (不明來電)
  39. medical (不詳)
  40. ASANA WELLNESS (美容瘦身)
  41. 疑似炸骗 (不詳)
  42. 詐騙公司 (提高警覺)
   詐騙電話
  43. 港大醫學會 (不詳)
  44. hang seng bank (財務借貸)
   cold call
  45. 和記3 (不詳)
  46. Idd (電訊廣播)
   做問卷
  47. no sound (不詳)
  48. chi-KwonG (美容瘦身)
  49. Pong pong (財務借貸)
  50. 詐騙電話 (不詳)
  51. 國語國安 (提高警覺)
  52. Loan (財務借貸)
  53. market research company (不詳)
  54. 美容瘦身 (美容瘦身)
  55. HSBC (財務借貸)
  56. 恆生借錢 (不詳)
  57. 香港中華煤氣服務熱線 (不詳)
  58. 不明來電 (無聴接) (無聽)
  59. 金融投資 (金融投資)
  60. 唔知 (提高警覺)
   凌晨4點打來
  61. 佢話我 (金融投資)
  62. 恒生銀行_保險推銷 (不詳)
  63. 強積金(冇講公司名) (提高警覺)
   只問你是否手提電話機主, 之後話你預約咗攞強積金資料, 你想去哪區攞. 當問對方我幾時有預約過, 對方即CUT線.
  64. 銀行投資 (銀行投資)
  65. 恒生銀行。 (財務借貸)
  66. 冇聲 (不詳)
  67. 香港體檢 (不詳)
  68. 公司電話 (財務借貸)
  69. HSBC (財務借貸)
  70. 恆生銀行 (財務借貸)
  71. 大衆 (不詳)
  72. 大眾理財 (財務借貸)
  73. hang up when ans (不詳)
  74. 和記電訉 (電訊廣播)
  75. 詐騙電話 (無聽)
  76. 美容瘦身 (美容瘦身)
  77. 銀行機構聯營中心 (財務借貸)
   用6字頭打嚟 話唔係騙案 客戶息口調整 黑人問號!
  78. 金融投資 (金融投資)
  79. 香港寬頻 (不詳)
  80. 安信 (不詳)

  >MORE<

  檢舉電話號碼「63689800」提醒更多人 檢舉電話

  JunkCall: 63689800 | 6368-9800 | 6368 9800 | +852 6368 9800 | +852-6368-9800 | +85263689800 | 0085263689800

  Back to Top

  FAQ常見問題

  🙋🏻‍♀️收到63689800來電覺得這電話號碼相當有可疑,是猜猜我是誰詐騙推銷還是騙案?

  本頁內容關於「猜猜我是誰詐騙」電話號碼63689800由於「猜猜我是誰詐騙」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話63689800內中資料不能一一去確認,也並非指該公司猜猜我是誰詐騙有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

  猜猜我是誰詐騙這個63689800電話資料庫是怎樣建立的?

  廣告電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供廣告電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報猜猜我是誰詐騙廣告電話號碼63689800。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集廣告電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋廣告電話的目的。

  核實來電「猜猜我是誰詐騙63689800」身份就比單純阻擋廣告電話來得複雜?

  因為人們只需要把猜猜我是誰詐騙廣告電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼63689800後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

  Junkcall黑名單的定義是?

  黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

  Junkcal網站的使用條款?

  本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

  63689800類似的電話號碼

  重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,Junk-call.com 對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Junk-call.com 有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

  猜猜我是誰詐騙廣告電話2020,產品騙案,63689800,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
  phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,  中文 | English
  Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.