JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

網上感情騙子 Tel: 56046945

2022-07-03 07:57:52
電話號碼: 56046945
電話號碼來自: 香港

檢舉電話號碼「56046945」提醒更多人

檢舉電話 56046945立即致電 56046945


56046945 電話⚠️來電注意‼️好可能網上感情騙子電話號碼
Junk-Call.com 為您搜尋更多關於 網上感情騙子 或相關 56046945 來電記錄。您可於稍後再回來看看,也可以在先按這個 56046945 電話號碼查詢或在下面加入評論。

檢舉56046945電話號碼

可於詳細補充描述來電對話情況及內容,請勿提交親友電話及名字。

 • 56046945來電記錄

  (格式/例子)
  1. 網上感情騙子 (app)
  2. 未知來電 (無接)
  3. 無聽電話 (唔知)
  4. 未有內電 (沒有記錄)
  5. 不明來電 (無聴接)
  6. 顯示不明 (無來電)
  >NEXT<

  1

  檢舉電話號碼「56046945」提醒更多人 檢舉電話

  Let's Google it~

  更多56046945網上感情騙子以外來電記錄

  1. 會籍消費 (會籍消費)
  2. 建設銀行 (無聽)
  3. Li Wan Ying (美容瘦身)
  4. 自稱國安署 (政府機構)
   講出中文全名全部身份證號碼,叫我去核實身份,我叫佢講廣東話佢話啱啱調過黎唔識,然後繼續自己講普通話,之後話揾識講廣東話既同事聯絡我
  5. JunkCall (提高警覺)
   會搵何卓飛
  6. 坤記茶餐廳 (不詳)
  7. 安信 (財務借貸)
  8. 及時雨信貸 (不詳)
  9. 恆生銀行貸款審核客服 (不詳)
  10. 旺角朗豪酒店_餐飲部 (不詳)
  11. hsbc (財務借貸)
  12. 金融投資 (金融投資)
  13. 中國移動 (電訊廣播)
  14. 安基信貸 (財務借貸)
  15. 不詳 (不詳)
   possible fraud
  16. 假冒恒生銀行 (財務借貸)
   借貸 巳向恒生銀行 確証假冒
  17. 金融投資 (金融投資)
  18. 渣打 (財務借貸)
  19. 敘福樓_執行董事黃先生 (不詳)
  20. 財務公司 (提高警覺)
  21. snowflake銷售員 (美容瘦身)
  22. 大眾 (財務借貸)
  23. 澤安邨停車場 (其他)
  24. 安信 (財務借貸)
  25. 內地地產 (銀行投資)
  26. 大陸地產 (不詳)
  27. 銀行投資 (銀行投資)
  28. 銀行投資 (銀行投資)
  29. 推銷 (不詳)
  30. 銀行投資 (銀行投資)
  31. 詐騙電話 (提高警覺)
  32. 美容 (美容瘦身)
  33. 金融投資 (金融投資)
  34. 大陸 (不明來電)
  35. 電話騷擾 (不詳)
  36. 網絡號碼 (提高警覺)
   852 9731 7514
  37. Coworkshop (Other)
  38. 银行 (不詳)
  39. 假冒恒生 (財務借貸)
   大眾假冒恒生
  40. 中國銀行 (銀行投資)
   貸款
  41. 傳銷 (不詳)
  42. 安信 (財務借貸)
  43. La Cite Noble Management Office (不詳)
  44. 推銷雅居樂 (不詳)
  45. 財務 (財務借貸)
  46. 大眾 (銀行投資)
  47. 美容中心 (不詳)
  48. 大眾 (財務借貸)
  49. BoC (金融投資)
  50. Home. 焙小日子荃灣店 (不詳)
  51. (美容瘦身)
   Rj Fxxk
  52. 大衆銀行 (不詳)
  53. Eons (財務借貸)
  54. dbs (不詳)
  55. 依時寵物用品 EasyPet (不詳)
  56. 中國聯通 (不詳)
  57. 銀聯禮品部 (不詳)
  58. Money Monkey 貸款公司 (不詳)
  59. Hong Kong Sanatorium (不詳)
  60. 東亞銀行 (財務借貸)
  61. 唔知 (不明來電)
   收到超過4次電話,但唔出聲
  62. 吳鴻春牙醫 (不詳)
  63. 恒生銀行 (銀行投資)
  64. 美容 (不詳)
  65. Mandy (不詳)
  66. 鄭長華醫生 (不詳)
  67. 銀行投資 (銀行投資)
  68. 地產 (地產物業)
  69. 地産 (不詳)
  70. 速遞公司 (不詳)
  71. 滋擾電話 (提高警覺)
  72. Tena 添寧照護 (不詳)
  73. 黄霖 (不詳)
  74. 大眾 (財務借貸)
  75. 美容中心 (美容瘦身)
  76. 東亞銀行 (財務借貸)
  77. taobao (不詳)
  78. 地產 (不詳)
  79. 玩電話,要小心 (不詳)
  80. 政府機構 (政府機構)

  >MORE<

  檢舉電話號碼「56046945」提醒更多人 檢舉電話

  JunkCall: 56046945 | 5604-6945 | 5604 6945 | +852 5604 6945 | +852-5604-6945 | +85256046945 | 0085256046945

  Back to Top

  FAQ常見問題

  🙋🏻‍♀️收到56046945來電覺得這電話號碼相當有可疑,是網上感情騙子推銷還是騙案?

  本頁內容關於「網上感情騙子」電話號碼56046945由於「網上感情騙子」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話56046945內中資料不能一一去確認,也並非指該公司網上感情騙子有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

  網上感情騙子這個56046945電話資料庫是怎樣建立的?

  廣告電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供廣告電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報網上感情騙子廣告電話號碼56046945。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集廣告電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋廣告電話的目的。

  核實來電「網上感情騙子56046945」身份就比單純阻擋廣告電話來得複雜?

  因為人們只需要把網上感情騙子廣告電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼56046945後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

  Junkcall黑名單的定義是?

  黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

  Junkcal網站的使用條款?

  本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

  56046945類似的電話號碼

  重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,Junk-call.com 對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Junk-call.com 有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

  網上感情騙子廣告電話2020,產品騙案,56046945,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
  phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,  中文 | English
  Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.