JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

行騙電話 Tel: 23564124

電話查詢香港電話號碼查詢
電話號碼23564124
電話分類行騙電話
電話來自HK
最後更新2024-06-21

檢舉電話號碼「23564124」提醒更多人

檢舉電話 23564124立即致電 23564124


23564124 電話⚠️來電注意‼️好可能行騙電話電話號碼
Junk-Call.com 為您搜尋更多關於 行騙電話 或相關 23564124 來電記錄。您可於稍後再回來看看,也可以在先按這個 23564124 電話號碼查詢或在下面加入評論。

檢舉23564124電話號碼

可於詳細補充描述來電對話情況及內容,請勿提交親友電話及名字。

 • 23564124來電記錄

  (格式/例子)
  1. 行騙電話 (app)
  2. 未知來電 (無接)
  3. 無聽電話 (唔知)
  4. 未有內電 (沒有記錄)
  5. 不明來電 (無聴接)
  6. 顯示不明 (無來電)
  >NEXT<

  1

  檢舉電話號碼「23564124」提醒更多人 檢舉電話

  Let's Google it~

  更多23564124行騙電話以外來電記錄

  1. 銀行投資 (銀行投資)
  2. 銀行投資 (銀行投資)
  3. 大陸地產 (不詳)
  4. 不明 (無聽)
   每天一電
  5. 香港寬頻 (電訊廣播)
  6. 不清 (財務借貸)
   欠$300,未玩,中途拉黑我刪我好友
  7. 1010 (美容瘦身)
   Sale美容,中醫,小心
  8. 自稱太康地產 (提高警覺)
   鄉音男人於11月13日晚上八時聲稱有350,000筍盤介紹,當查詢從那裏致電時立即收線
  9. HMD (提高警覺)
   HMD
  10. 和記3 (無聽)
  11. 天貓超巿 (不詳)
  12. 扮公安 ()
  13. 銀行 (無聽)
  14. 恒生 (財務借貸)
  15. 安信信貸有限公司貸款部 (不詳)
  16. 建設銀行貸款 (不詳)
  17. 扮QE (無聽)
   扮QE,話你有一份重要文件,但多次連聯不上
  18. app (其他)
  19. 詐騙 (提高警覺)
  20. CSL (電訊廣播)
  21. 大眾銀行 (不詳)
  22. 呃人電話 (美容瘦身)
  23. 大眾 (不詳)
  24. 匯豐銀行 (財務借貸)
  25. 中銀香港 (其他)
  26. HKBN (不詳)
  27. 騙子 (提高警覺)
  28. 恆生銀行低息借貸 (財務借貸)
  29. (留言)入境處通知換證 (提高警覺)
  30. Unknown (不明來電)
  31. 至尊資產 (無聽)
  32. 不明 ()
   國內置業
  33. 數碼通 (不詳)
  34. 詐騙 (不詳)
  35. 入境事務處 (不明來電)
  36. 恒生銀行 (財務借貸)
  37. 不明 (無聽)
  38. 大眾財務 (財務借貸)
  39. 不詳 (財務借貸)
  40. HSBC (財務借貸)
  41. 大衆財務 (無聽)
  42. 懷疑欺騙電話 (不詳)
  43. 順豐送件 ()
  44. 收數公司 (財務借貸)
  45. 其他 (其他)
   來電不停問人是否已結婚
  46. HSBC MPF (金融投資)
  47. 假冒醫管局 (提高警覺)
  48. 弘廚 (不詳)
  49. 美容 (美容瘦身)
   打完一次冇聽,再打多次
  50. 順豐快遞退件通知(疑似詐騙) (提高警覺)
  51. 財務 (財務借貸)
  52. 騙子來電 (提高警覺)
   騙子來電
  53. 銀行投資 (銀行投資)
  54. 安信 (財務借貸)
  55. 地產 (地產)
  56. 順豐快遞 (提高警覺)
  57. Gridless travel (提高警覺)
   都係做問卷,得到 5日4夜酒店 free。要去海港城領取。又要約實時間~ 都應該係夾你聽佢哋 upsell 嗰啲嚟o架喇
  58. 猜猜我是誰 (電話騙案) (不明來電)
  59. 借錢 (不詳)
  60. 安信 (財務借貸)
  61. Asana送貨部 (不詳)
  62. 冒充入境處 (不詳)
  63. 銀行投資 (銀行投資)
  64. 樂聲維修部- 葵涌 (不詳)
  65. 銀行投資 (銀行投資)
  66. [email protected] (不詳)
  67. 金融投資 (金融投資)
  68. 大新銀行 (不詳)
  69. 昆狗 (提高警覺)
  70. 地產 (外判推銷)
  71. 不知 ()
  72. CMB騙子 (提高警覺)
  73. 推銷 (不詳)
  74. 收數公司 (財務借貸)
   黑社會收數
  75. 強積金顧問部 (金融投資)
  76. 假冒香港入境處通知 (提高警覺)
   假冒香港入境處通知
  77. 康宏 (其他)
  78. 勞工處 (不詳)
  79. 雅居樂地產推銷 (不詳)
  80. 美聯物業 (不詳)

  >MORE<

  檢舉電話號碼「23564124」提醒更多人 檢舉電話

  JunkCall: 23564124 | 2356-4124 | 2356 4124 | +852 2356 4124 | +852-2356-4124 | +85223564124 | 0085223564124

  Back to Top

  FAQ常見問題

  🙋🏻‍♀️收到23564124來電覺得這電話號碼相當有可疑,是行騙電話推銷還是騙案?

  本頁內容關於「行騙電話」電話號碼23564124由於「行騙電話」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話23564124內中資料不能一一去確認,也並非指該公司行騙電話有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

  行騙電話這個23564124電話資料庫是怎樣建立的?

  廣告電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供廣告電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報行騙電話廣告電話號碼23564124。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集廣告電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋廣告電話的目的。

  核實來電「行騙電話23564124」身份就比單純阻擋廣告電話來得複雜?

  因為人們只需要把行騙電話廣告電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼23564124後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

  Junkcall黑名單的定義是?

  黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

  Junkcal網站的使用條款?

  本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

  23564124類似的電話號碼

  重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,Junk-call.com 對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Junk-call.com 有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

  行騙電話廣告電話2020,產品騙案,23564124,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
  phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,  中文 | English
  Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.