JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

自稱順豐電話號碼

自稱順豐電話號碼查詢: 總共找到68個記錄。

檢舉電話「自稱順豐」提醒更多人 +按此加入

來電記錄:

 1. 自稱順豐快遞 (提高警覺)
 2. 自稱順豐 (無聽)
 3. 自稱順豐 (提高警覺)
  電話錄音,好有可疑
 4. 自稱順豐快遞 (提高警覺)
 5. 自稱順豐快遞公司 (其他)
 6. 自稱順豐快遞 (提高警覺)
 7. 詐騙電話自稱順豐快遞 (提高警覺)
 8. 自稱順豐 (提高警覺)
  騙徒電話
 9. 自稱順豐快遞(非真人聲音, (不詳)
  需要輸入資料)
 10. 自稱順豐 (不明來電)
  電話錄音話派遞3次無人收貨
 11. 自稱順豐 (提高警覺)
 12. 自稱順豐快遞有郵件過期派送並註銷了 (不詳)
 13. 自稱順豐快遞 (提高警覺)
 14. 自稱順豐快遞詐騙電話 (不詳)
 15. 自稱順豐 (不詳)
 16. 自稱順豐但講普通話 (提高警覺)
  話有我委托郵件未處理、
 17. 自稱順豐快遞 (提高警覺)
 18. 自稱順豐快運 (提高警覺)
 19. 自稱順豐,錄音 (提高警覺)
 20. 自稱順豐 (其他)
 21. 自稱順豐 (提高警覺)
 22. 自稱順豐 (其他)
  話你有包裹未收然後叫你按1字,千祈唔好按
 23. 自稱順豐 (提高警覺)
  錄音:你有包裏並未領取,叫你查詢按9字
 24. 自稱順豐 (提高警覺)
  一接聽就係錄音機講野:有個包裹多次未能送達,按1字轉去真人接聽
 25. 自稱順豐 (不詳)
 26. 自稱順豐錄音 (提高警覺)
 27. 自稱順豐 (提高警覺)
  講普通話,香港順豐唔會用普通話
 28. 自稱順豐快遞 (提高警覺)
 29. 自稱順豐快遞( (不詳)
  非真人聲音, 需要輸入資料)
 30. 電話錄音,自稱順豐快遞。 (無聽)
 31. 自稱順豐 (不詳)
 32. 自稱順豐 (提高警覺)
 33. 自稱順豐 (不詳)
 34. 自稱順豐 (提高警覺)
  表示有未收包裹將退回要你回電
 35. 自稱順豐 (提高警覺)
 36. 自稱順豐詐騙電話 (不詳)
 37. 自稱順豐快遞 (提高警覺)
 38. 自稱順豐 詐騙 (其他)
  扮寄件失敗
 39. 自稱順豐快遞 (提高警覺)
 40. 自稱順豐快遞錄音 (提高警覺)
 41. 錄音自稱順豐快遞 (不詳)
 42. 自稱順豐快遞 (提高警覺)
 43. 自稱順豐 (不詳)
 44. 錄音自稱順豐快遞 (不詳)
 45. 自稱順豐 (不詳)
 46. 自稱順豐 (不詳)
 47. 自稱順豐速遞 (不詳)
 48. 自稱順豐 (不詳)
 49. 自稱順豐快遞 (無聽)
 50. 自稱順豐快遞詐騙電話 (不詳)
 51. 自稱順豐快遞,有件扣在關中 (提高警覺)
 52. 自稱順豐 (不詳)
 53. 自稱順豐詐騙電話 (不詳)
 54. 自稱順豐快遞 (不詳)
 55. 自稱順豐 (不詳)
 56. 自稱順豐快遞 (提高警覺)
  電子語音,自稱順豐快遞: 你的包裹運送有問題,如果想知道原因請按9,然後我已立即掛斷電話。
 57. 錄音自稱順豐快遞 (不詳)
 58. 自稱順豐快遞,實際是大陸詐騙電話 (提高警覺)
 59. 自稱順豐快遞 (其他)
 60. 自稱順豐 (提高警覺)
 61. 自稱順豐速遞 (提高警覺)
 62. 自稱順豐快遞 (提高警覺)
 63. 自稱順豐 (提高警覺)
  是電子的錄音然後會說你有一個包裹沒有提取,並且會用普通話和廣東話重覆之後會要求你按數字來進行查詢
 64. 自稱順豐 (提高警覺)
  是電子的錄音然後會說你有一個包裹沒有提取,並且會用普通話和廣東話重覆之後會要求你按數字來進行查詢
 65. 錄音自稱順豐快遞有件退回 (不詳)
 66. 自稱順豐速遞 (其他)
  提及我有包裹未領取 包裹入面對方同我說是港澳通行證
 67. 來电錄音 自稱順豐速運 (提高警覺)
  話有郵件未領取
 68. 自稱順豐 (提高警覺)
  提高警覺!!!!
NEXT
1 2

Back to Top

FAQ常見問題

🙋🏻‍♀️收到來電覺得這電話號碼相當有可疑,是自稱順豐推銷還是騙案?

本頁內容關於「自稱順豐」電話號碼由於「自稱順豐」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話內中資料不能一一去確認,也並非指該公司自稱順豐有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

自稱順豐這個電話資料庫是怎樣建立的?

垃圾電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供垃圾電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報自稱順豐垃圾電話號碼。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集垃圾電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋垃圾電話的目的。

核實來電「自稱順豐」身份就比單純阻擋垃圾電話來得複雜?

因為人們只需要把「自稱順豐」垃圾電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

Junkcall黑名單的定義是?

黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

Junkcal網站的使用條款?

本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。


中文 | English

Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.

自稱順豐廣告電話2020,產品騙案,,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,