JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

沒說 Tel: 90157091

電話查詢香港電話號碼查詢
電話號碼90157091
電話分類沒說
電話來自HK
最後更新2023-12-03

檢舉電話號碼「90157091」提醒更多人

檢舉電話 90157091立即致電 90157091


90157091 電話⚠️來電注意‼️好可能沒說電話號碼
Junk-Call.com 為您搜尋更多關於 沒說 或相關 90157091 來電記錄。您可於稍後再回來看看,也可以在先按這個 90157091 電話號碼查詢或在下面加入評論。

檢舉90157091電話號碼

可於詳細補充描述來電對話情況及內容,請勿提交親友電話及名字。

 • 90157091來電記錄

  (格式/例子)
  1. 沒說 (app)
  2. 未知來電 (無接)
  3. 無聽電話 (唔知)
  4. 未有內電 (沒有記錄)
  5. 不明來電 (無聴接)
  6. 顯示不明 (無來電)
  >NEXT<

  1

  檢舉電話號碼「90157091」提醒更多人 檢舉電話

  Let's Google it~

  更多90157091沒說以外來電記錄

  1. 大湾区讯息 (不詳)
  2. 信諾環球 (保險)
  3. 聲稱人境處 (無聽)
   無接聽飛去留言話有緊急要件認領
  4. 傳銷 (無聽)
  5. 借貸 (不詳)
  6. 香港寬頻 (電訊廣播)
  7. Winifred Bollinger (Hospital)
   https://youtu.be/4lNSLxTBs6g https://youtu.be/0NfF5KluGPQ https://youtu.be/H59WjbUoDNQ https://youtu.be/tjfGR9o_cXE https://youtu.be/p_QjqT8QPao https://youtu.be/ClwXewCiSG0 https://youtu.be/6wpfx-u8eUg https://youtu.be/tXxr1XsSZeg https://youtu.be/auoN5MhIMy0 https://youtu.be/vfjMOLOQQn4 https://youtu.be/vIpGD5Y1rEA
  8. 老千的電話 (不詳)
  9. 中區警署 (不詳)
  10. 觀塘 (不詳)
   電訊公司
  11. 香港警察儲蓄互助社查數易 (不詳)
  12. 香港警務處 (不詳)
  13. 睇樓團 (不詳)
  14. 渣打銀行 (財務借貸)
  15. 香港電訊公司 (電訊廣播)
   內容: 你的電話將會在兩小時停用按字查看原因
  16. 假冒順豐 (提高警覺)
   假冒順豐
  17. 收數公司 (不詳)
  18. 境外 (其他)
   來電稱係你老友,我轉左電話你認唔認得我,始終不表明身份。
  19. 假冒銀行 (財務借貸)
  20. 炸騙電話 (無聽)
  21. 扮作搵導遊 (提高警覺)
  22. 花旗銀行 (不詳)
  23. HSBC (claimed) recorded message (Financial Lending)
  24. 收數公司 (不詳)
  25. 愛護動物協會 (不詳)
   旺角領養中心
  26. 強積金聯會... 喎~ (提高警覺)
   強調唔係SALE嘢, 只是出報告, 古古怪怪~
  27. 中國移動 (電訊廣播)
  28. 銀行投資 (銀行投資)
  29. 宏利 (財務借貸)
  30. 電騙 (無聽)
  31. 送貨 (不詳)
  32. 香港資訉 ()
   詐騙
  33. 保險 (保險)
  34. CSL (外判推銷)
  35. VOLLER科能鑽石防水地板 (不詳)
  36. 中國移動 (電訊廣播)
  37. Hsbc (Bank investment)
  38. GoGoVan (不詳)
  39. 恒生|HSB (不詳)
  40. The one 醫學美容 (不詳)
  41. 財務 (提高警覺)
  42. 詐騙 - 祼聊 (提高警覺)
  43. 美容瘦身 (美容瘦身)
  44. 公司 (不詳)
  45. Movon HR (其他)
  46. 詐騙 (不詳)
  47. 大灣區時代地產 (不詳)
  48. 年一 (不詳)
  49. (不明來電)
  50. 來電無聲 (不詳)
  51. 星展 (電訊廣播)
  52. 不明美容中心 (美容瘦身)
   來電時能掌握個人資料,並聲稱曾為他們做過問卷調查,通知去他們中心做一年一次的身體檢查
  53. 收數 (無聽)
  54. 大新銀行 (財務借貸)
  55. 不明 (提高警覺)
  56. HSBC (銀行投資)
  57. 花旗銀行 (財務借貸)
  58. 銀行投資 (銀行投資)
  59. 淘寶送貨 (不詳)
  60. 會籍消費 (會籍消費)
  61. HKBN (不詳)
  62. 政府機構 (政府機構)
  63. 私人電話 (教育)
   此電話乃私人電話,為什麼說是教育機構?
  64. AIA友邦 (其他)
  65. OCBC Wing Hang (不詳)
  66. - (不明來電)
  67. 中原地產 (地產物業)
  68. 利嘉閣地產 (不詳)
  69. 銀行投資 (銀行投資)
  70. 銀行投資 (銀行投資)
  71. 冒充卫生署來電 (提高警覺)
   套取个人资料
  72. 大陸地產 (地產物業)
  73. 大新銀行 (銀行投資)
   買嘢
  74. 比特幣 (金融投資)
  75. 銀行投資 (銀行投資)
  76. 不明 (不明來電)
  77. HGC (不詳)
  78. 其他 (其他)
   樓盤買賣
  79. 大陸地產 (不詳)
  80. 推广 (不詳)

  >MORE<

  檢舉電話號碼「90157091」提醒更多人 檢舉電話

  JunkCall: 90157091 | 9015-7091 | 9015 7091 | +852 9015 7091 | +852-9015-7091 | +85290157091 | 0085290157091

  Back to Top

  FAQ常見問題

  🙋🏻‍♀️收到90157091來電覺得這電話號碼相當有可疑,是沒說推銷還是騙案?

  本頁內容關於「沒說」電話號碼90157091由於「沒說」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話90157091內中資料不能一一去確認,也並非指該公司沒說有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

  沒說這個90157091電話資料庫是怎樣建立的?

  廣告電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供廣告電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報沒說廣告電話號碼90157091。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集廣告電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋廣告電話的目的。

  核實來電「沒說90157091」身份就比單純阻擋廣告電話來得複雜?

  因為人們只需要把沒說廣告電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼90157091後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

  Junkcall黑名單的定義是?

  黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

  Junkcal網站的使用條款?

  本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

  90157091類似的電話號碼

  重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,Junk-call.com 對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Junk-call.com 有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

  沒說廣告電話2020,產品騙案,90157091,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
  phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,  中文 | English
  Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.