JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

38974918

2022-10-03 06:22:43
電話號碼: 38974918
電話號碼來自: 香港

檢舉電話號碼「38974918」提醒更多人

檢舉電話 38974918立即致電 38974918

38974918來電記錄

 1. 林先生 (提高警覺)
  我是之前揾你的林先生。我DIU 你
 2. 銀行投資 (銀行投資)
 3. 財務借貸 (財務借貸)
  又係 之前打過俾你嘅林生
 4. Mr. Lam (財務借貸)
 5. 嚴重詐騙 (提高警覺)
 6. 中介公司 (不詳)
 7. 財務借貸 (財務借貸)
  又係 之前打過俾你嘅林生
 8. 大耳窿 (提高警覺)
 9. 假冒銀行 (財務借貸)
  林生
 10. 林先生 (財務借貸)
 11. 之前同你聯絡過嘅林生 (財務借貸)
 12. 不明 (財務借貸)
 13. 假冒銀行 (財務借貸)
  林生
 14. mr lam (不詳)
 15. 假冒銀行 (財務借貸)
  林生
 16. 恒生 (財務借貸)
 17. 林先生 (提高警覺)
  我是之前揾你的林先生。我DIU 你
 18. 財務借貸 (財務借貸)
  又係 之前打過俾你嘅林生
 19. 假冒銀行 (不詳)
 20. 林先生 (財務借貸)
 21. 銀行投資 (銀行投資)
 22. 銀行投資 (銀行投資)
 23. 叫人借貸 (財務借貸)
 24. 假冒銀行 (財務借貸)
  林生
 25. 請求你林生唔好再打尼呀 (提高警覺)
 26. 假冒銀行詐騙 (財務借貸)
 27. 假冒銀行(已確認) (不詳)
 28. 恒生 (財務借貸)
 29. 中介 (財務借貸)
 30. 不知 (財務借貸)
 31. 林先生 (財務借貸)
 32. 欺詐財務 (提高警覺)
 33. 0 (其他)
 34. 財務 (財務借貸)
 35. 銀行投資 (銀行投資)
 36. 恒生 (財務借貸)
 37. 金融投資 (金融投資)
 38. 銀行投資 (銀行投資)
 39. 财务借贷 (財務借貸)
 40. 地產 (地產)
 41. 假財務(中介) (不詳)
 42. 恒生 (財務借貸)
 43. 唔知 (財務借貸)
 44. 假冒銀行 (財務借貸)
  林生
 45. 銀行借款 (財務借貸)
 46. 不願提供公司名稱 (財務借貸)
 47. 銀行投資 (銀行投資)
 48. 教育 (教育)
 49. 財務放數 (財務借貸)
 50. 現金投資 (金融投資)
 51. 欺騙 (提高警覺)
 52. 財務借貸 (財務借貸)
  又係 之前打過俾你嘅林生
 53. 林先生 (提高警覺)
  我是之前揾你的林先生。我DIU 你
 54. 假冒財務 (提高警覺)
 55. 銀行投資 (銀行投資)
 56. 冇聲 (提高警覺)
 57. 冒充銀行詐騙 (財務借貸)
 58. 叫人借錢 (金融投資)
 59. 財務公司 (財務借貸)
 60. 借貸 (財務借貸)
 61. 保險 (保險)
 62. 林先生 (提高警覺)
  我是之前揾你的林先生。我DIU 你
 63. 隱藏機構 (財務借貸)
 64. 詐騙電話 (提高警覺)
 65. 銀行 (財務借貸)
 66. 借錢 (提高警覺)
 67. 銀行投資 (銀行投資)
 68. 之前同你聯絡過嘅林生 (財務借貸)
 69. 銀行投資 (銀行投資)
 70. 林先生 (財務借貸)
 71. xxx (財務借貸)
 72. 詐騙 (財務借貸)
 73. 之前同你聯絡過嘅林生 (財務借貸)
 74. cold call (無聽)
 75. 財務借錢 (無聽)
 76. 無良借貸電話 (財務借貸)
 77. 不明来歷電話,小心詐騙! (提高警覺)
 78. 擬似假冒銀行 (提高警覺)
 79. 不详 (財務借貸)
 80. unknown (不詳)
>NEXT<

1 2

檢舉電話號碼「38974918」提醒更多人 檢舉電話

Let's Google it~

更多38974918以外來電記錄

 1. 美容瘦身 (美容瘦身)
 2. 詐騙 (不詳)
 3. 假冒通訊事管理局 (不詳)
 4. idk (不明來電)
 5. 和記3推消電話! (不詳)
 6. 99蚊美容 (美容瘦身)
 7. 中原地產 (金融投資)
 8. 花旗銀行自動櫃員機 (不詳)
 9. 五出聲 (不詳)
 10. 星展 (財務借貸)
 11. 入境事務處 (提高警覺)
 12. 入境處诈骗电话。 (提高警覺)
 13. 滙豐 (財務借貸)
 14. 中國移動 (電訊廣播)
  能夠講出姓氏和出生日期,小心
 15. 中國銀聯 (財務借貸)
 16. 假冒衛生署 (提高警覺)
 17. 交通銀行 (金融投資)
 18. 東區工務員中醫診所 (不詳)
 19. 私人號碼 (其他)
  搵華dee
 20. 大陸地產推銷 (不詳)
 21. 九倉 (不詳)
 22. 教育 (教育)
 23. 恒生銀行 (無聽)
 24. 安達人壽 (保險)
 25. 醫料文件 (醫院)
 26. k.k.co.,Ltd. 担当坂口 (銀行投資)
 27. 衛生署 (提高警覺)
  訛稱香港衛生署 (講普通話)
 28. 冒充銀行 (提高警覺)
 29. 香港寬頻 (電訊廣播)
 30. 豪景花園爺爺公園 (不詳)
 31. DBS (銀行投資)
 32. 金時中國 (財務借貸)
 33. 恆生銀行借貸 (不詳)
 34. 無聽 (提高警覺)
 35. 北斗翁頂尊火煱料理 (不詳)
 36. HSBC (無聽)
 37. Google_香港電話技術支援服務 (不詳)
 38. MathConcept 數學思維教室 (不詳)
 39. 利嘉閣 (不詳)
  九龍豪宅太子道分行
 40. 收數 (無聽)
 41. 銀行投資 (銀行投資)
 42. 金時中國 (其他)
 43. ? Beauty (美容瘦身)
 44. 金融投資 (金融投資)
 45. 標保 (電訊廣播)
 46. 機電工程署 (不詳)
 47. 大眾財務 (財務借貸)
 48. 吳鴻春牙醫 (不詳)
 49. 香港寬頻追收寬頻帳單熱線 (不詳)
 50. IDD600香港電訊 (不詳)
 51. 樓盤 (不詳)
 52. 金融投資 (金融投資)
 53. 一二財務 (財務借貸)
 54. 假冒銀行 (提高警覺)
 55. 慈雲山 (被軟件攔截)
 56. (不詳)
 57. 香港寬頻 (不詳)
 58. 白蘭氏 (不詳)
 59. 自称入境處 (不詳)
 60. 強積金公司 (不明來電)
  話政府強積金政策有update, 要約出黎資料你,佢話佢LISENCE NO.139418 因為涉及私隱。仲話自己代表25間強積金公司
 61. 大陸地產推銷 (不詳)
 62. UOB (Financial Lending)
  Selling bank Loan
 63. 騙案電话 (無聽)
 64. 滤水器 (其他)
 65. CSL (不詳)
 66. 香港寛頻 (不詳)
 67. 大眾銀行 (財務借貸)
 68. 香港天文台打電話問天氣系統熱線 Telephone No : 1878200 (不詳)
 69. 不明 (不明來電)
  一日內來電三次,回撥不通
 70. 環球置業 (財務借貸)
 71. 中國銀行 (財務借貸)
 72. 順風快遞 (不詳)
 73. 恒生保險 (不詳)
 74. 大灣區賣樓 (不詳)
 75. 保健中心 (不詳)
 76. 收數 (財務借貸)
 77. cal (電訊廣播)
 78. 安信信貸 (財務借貸)
 79. raymond (不詳)
 80. 詐騙電話 (提高警覺)

>MORE<

檢舉電話號碼「38974918」提醒更多人 檢舉電話

JunkCall: 38974918 | 3897-4918 | 3897 4918 | +852 3897 4918 | +852-3897-4918 | +85238974918 | 0085238974918

Back to Top

FAQ常見問題

🙋🏻‍♀️收到38974918來電覺得這電話號碼相當有可疑,是推銷還是騙案?

本頁內容關於「」電話號碼38974918由於「」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話38974918內中資料不能一一去確認,也並非指該公司有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

這個38974918電話資料庫是怎樣建立的?

廣告電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供廣告電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報廣告電話號碼38974918。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集廣告電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋廣告電話的目的。

核實來電「38974918」身份就比單純阻擋廣告電話來得複雜?

因為人們只需要把廣告電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼38974918後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

Junkcall黑名單的定義是?

黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

Junkcal網站的使用條款?

本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

38974918類似的電話號碼

重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,Junk-call.com 對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Junk-call.com 有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

廣告電話2020,產品騙案,38974918,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,中文 | English
Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.