JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

奇怪 Tel: 28790396

電話查詢香港電話號碼查詢
電話號碼28790396
電話分類奇怪
電話來自HK
最後更新2024-04-20

檢舉電話號碼「28790396」提醒更多人

檢舉電話 28790396立即致電 28790396


28790396 電話⚠️來電注意‼️好可能奇怪電話號碼
Junk-Call.com 為您搜尋更多關於 奇怪 或相關 28790396 來電記錄。您可於稍後再回來看看,也可以在先按這個 28790396 電話號碼查詢或在下面加入評論。

檢舉28790396電話號碼

可於詳細補充描述來電對話情況及內容,請勿提交親友電話及名字。

 • 28790396來電記錄

  (格式/例子)
  1. 奇怪 (app)
  2. 未知來電 (無接)
  3. 無聽電話 (唔知)
  4. 未有內電 (沒有記錄)
  5. 不明來電 (無聴接)
  6. 顯示不明 (無來電)
  >NEXT<

  1

  檢舉電話號碼「28790396」提醒更多人 檢舉電話

  Let's Google it~

  更多28790396奇怪以外來電記錄

  1. 大眾銀行 (財務借貸)
  2. 3 香港 (不詳)
  3. 中銀 (財務借貸)
   推銷信用卡
  4. 建設銀行 (不詳)
  5. 香港寬頻 (電訊廣播)
  6. 詐騙 (無聽)
  7. 不明 (不詳)
  8. 援交詐騙公司 (提高警覺)
  9. Unknown (無聽)
  10. 消費卷 (政府機構)
  11. 假冒大眾財務借貸 (財務借貸)
  12. 不知 (不明來電)
   不明电话
  13. 香港政府個人私人轉員專署 (政府機構)
  14. 恒生 (財務借貸)
  15. 中國移動 (電訊廣播)
  16. 不明 (不明來電)
  17. 美容瘦身 (美容瘦身)
  18. 財務 (無聽)
  19. 豪特保健(香港)有限公司 (不詳)
  20. beauty (美容瘦身)
  21. 周生生 (不詳)
  22. 收數 (無聽)
  23. 假入境處 (提高警覺)
  24. 的士 (不詳)
  25. 67084685 (提高警覺)
  26. i-cable (不詳)
  27. 銀行投資 (銀行投資)
  28. 推銷 (其他)
  29. 屎忽 (無聽)
  30. 不詳 (其他)
   聲稱我有重要郵件待領
  31. 大陸投資騙子 (金融投資)
   大陸投資騙子
  32. 冇聲 (不詳)
  33. 渣打 (財務借貸)
  34. 詐騙 (不明來電)
  35. 大眾財務 (財務借貸)
  36. 花旗銀行 (財務借貸)
  37. 中原地產灣仔嘉薈軒分行 (不詳)
  38. 金融投資 (金融投資)
  39. 東亞銀行 (財務借貸)
  40. 百佳送貨 (其他)
   百佳送貨員
  41. 中山雅居樂 (外判推銷)
  42. 新拱照車仔麵 (不詳)
  43. 可疑 打來收線 ()
  44. 不明 (提高警覺)
  45. 假銀行 (金融投資)
  46. AIA (財務借貸)
   打電話嚟其實係一個錄音,扮曬搵錯人,chok 你講自己資料。 成日話聽唔到你講嘢
  47. 詐騙 (不詳)
  48. 美容瘦身 (美容瘦身)
  49. 詐騙電話 ()
  50. 推銷 (不詳)
  51. 恒生 (財務借貸)
  52. 恒生銀行客戶服務部 (不詳)
  53. 紅外線探熱 (外判推銷)
  54. 保險 (保險)
  55. 國際執法裝備公司 (不詳)
  56. REENEX 膠原自生專家 (不詳)
  57. 小心 (提高警覺)
   接咗cut線
  58. 美容瘦身 (美容瘦身)
  59. 中銀 (不詳)
  60. ling (不詳)
  61. 安基財務 (財務借貸)
  62. 美容瘦身 (美容瘦身)
  63. 美容 (不詳)
  64. 收數 (財務借貸)
  65. 聲稱自己係東亞銀行 (財務借貸)
   話你曾經遞交貸款申請表
  66. 假冒中國移動 (不詳)
  67. 冇人聽 (不詳)
  68. 家人 (不詳)
  69. 恒生銀行 (財務借貸)
  70. 亞比斯海豚吸塵機 (其他)
   上門推銷
  71. 大陸地產 (其他)
  72. 大众 (財務借貸)
  73. AIA (保險)
  74. 祥益地產_兆康分行 (不詳)
  75. 大都會人壽保險公司 (不詳)
  76. 中聯辦 (提高警覺)
   講得出你中文全名及電話號碼(全程講普通話) 你有個國內電話號碼被不正當使用,有可能違反國安法。
  77. 中國銀行蘇州支行 (其他)
   話在蘇州簽咗信用卡
  78. 渣打銀行 (銀行投資)
  79. 收數 (不詳)
  80. 銀行投資 (銀行投資)

  >MORE<

  檢舉電話號碼「28790396」提醒更多人 檢舉電話

  JunkCall: 28790396 | 2879-0396 | 2879 0396 | +852 2879 0396 | +852-2879-0396 | +85228790396 | 0085228790396

  Back to Top

  FAQ常見問題

  🙋🏻‍♀️收到28790396來電覺得這電話號碼相當有可疑,是奇怪推銷還是騙案?

  本頁內容關於「奇怪」電話號碼28790396由於「奇怪」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話28790396內中資料不能一一去確認,也並非指該公司奇怪有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

  奇怪這個28790396電話資料庫是怎樣建立的?

  廣告電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供廣告電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報奇怪廣告電話號碼28790396。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集廣告電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋廣告電話的目的。

  核實來電「奇怪28790396」身份就比單純阻擋廣告電話來得複雜?

  因為人們只需要把奇怪廣告電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼28790396後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

  Junkcall黑名單的定義是?

  黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

  Junkcal網站的使用條款?

  本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

  28790396類似的電話號碼

  重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,Junk-call.com 對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Junk-call.com 有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

  奇怪廣告電話2020,產品騙案,28790396,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
  phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,  中文 | English
  Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.