JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

奇怪電話號碼,冇聽 Tel: 955929934

2022-08-13 21:26:10
電話號碼: 955929934
電話號碼來自: 香港

檢舉電話號碼「955929934」提醒更多人

檢舉電話 955929934立即致電 955929934


955929934 電話⚠️來電注意‼️好可能奇怪電話號碼,冇聽電話號碼
Junk-Call.com 為您搜尋更多關於 奇怪電話號碼,冇聽 或相關 955929934 來電記錄。您可於稍後再回來看看,也可以在先按這個 955929934 電話號碼查詢或在下面加入評論。

檢舉955929934電話號碼

可於詳細補充描述來電對話情況及內容,請勿提交親友電話及名字。

 • 955929934來電記錄

  (格式/例子)
  1. 奇怪電話號碼,冇聽 (app)
  2. 未知來電 (無接)
  3. 無聽電話 (唔知)
  4. 未有內電 (沒有記錄)
  5. 不明來電 (無聴接)
  6. 顯示不明 (無來電)
  >NEXT<

  1

  檢舉電話號碼「955929934」提醒更多人 檢舉電話

  Let's Google it~

  更多955929934奇怪電話號碼,冇聽以外來電記錄

  1. 中國銀行 (財務借貸)
  2. 騙案 (不詳)
  3. HSBC (不詳)
  4. 財務借貸 (其他)
  5. UA 亞洲聯合財務 (不詳)
  6. 借錢 (財務借貸)
  7. HSBC (不詳)
  8. 大衆 (財務借貸)
  9. 中國銀行貸款部 (財務借貸)
  10. 香港電訊管理 (政府機構)
  11. Brenda (財務借貸)
  12. 銀行投資 (銀行投資)
  13. 香港寬頻更改推廣熱線 (不詳)
  14. Citibank (財務借貸)
   借貸
  15. 陳昆棟頤養之家護理安老院 (不詳)
  16. 恒生 (銀行投資)
  17. 冇人講 (不詳)
  18. PCCW (不詳)
  19. 警察熱線 (不詳)
  20. 靚仔 (Other)
   真人靚過上鏡 正!!!
  21. 沒發聲 (不詳)
  22. 進才 (不詳)
  23. 痴線佬 (提高警覺)
   成日用唔同電話 打黎扮表哥 都痴痴地
  24. 清card數 (財務借貸)
  25. 多寶 (不詳)
  26. 假冒入境處 (不詳)
  27. 和記3 (電訊廣播)
  28. 宏利 (保險)
  29. 冇來電顯示有啲 (無聽)
  30. 假順豐 (提高警覺)
  31. 大新 (財務借貸)
  32. 康業信貸 (無聽)
  33. beauty (美容瘦身)
  34. 入境事務處 (不詳)
  35. 銀行投資 (銀行投資)
  36. Q房網九龍站旗艦店 (不詳)
  37. 留言信箱 (不詳)
  38. 匯豐 (銀行投資)
  39. 觀塘郵政局 (不詳)
  40. 大眾 (不詳)
   財務借貸
  41. 標保 (提高警覺)
  42. 中山楼盤 (其他)
  43. 珠海地產推銷 (不詳)
  44. 保險 (保險)
  45. 銀行投資 (銀行投資)
  46. 電話正在使用中 (不詳)
  47. 公安局 (政府機構)
   聲稱犯了國安法
  48. 星展銀行 (不詳)
  49. 個人 (財務借貸)
   帶客資料過公司
  50. 的士 (不詳)
  51. 詐騙 (不詳)
  52. 香港醫藥援助會 (不詳)
  53. 銀行投資 (銀行投資)
  54. 假扮強積金銀行 (銀行投資)
  55. HSBC (財務借貸)
   Loans
  56. 未知 (不明來電)
  57. CMB (提高警覺)
   哄騙購買ETH加密貨幣
  58. 大眾財務 (財務借貸)
  59. 不明 (提高警覺)
  60. 猜猜我是誰 (提高警覺)
   姣婆想騙男人
  61. 非牟利機構 (非牟利機構)
   联合國兒童基金
  62. 星展 (不詳)
  63. 懷疑詐騙 (不詳)
  64. 中移動 (無聽)
  65. Y station (會籍消費)
  66. 中銀 (金融投資)
  67. 樂聲維修部- (不詳)
   葵涌
  68. 中國移動香港客戶聯繫部 (不詳)
  69. (財務借貸)
  70. 中國移動欺騙電話 (電訊廣播)
  71. 恆生銀行 (財務借貸)
  72. 花旗銀行 (財務借貸)
  73. 中銀易達錢 (不詳)
  74. 昱興財務 (提高警覺)
   財仔滋擾電話
  75. 花旗銀行自動櫃員機 (不詳)
  76. 美容瘦身 (美容瘦身)
  77. 弘利保險 (保險)
  78. 想甜嚐甜 (不詳)
  79. 恆生銀行 (財務借貸)
  80. 懷疑詐騙 (不詳)

  >MORE<

  檢舉電話號碼「955929934」提醒更多人 檢舉電話

  Back to Top

  FAQ常見問題

  🙋🏻‍♀️收到955929934來電覺得這電話號碼相當有可疑,是奇怪電話號碼,冇聽推銷還是騙案?

  本頁內容關於「奇怪電話號碼,冇聽」電話號碼955929934由於「奇怪電話號碼,冇聽」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話955929934內中資料不能一一去確認,也並非指該公司奇怪電話號碼,冇聽有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

  奇怪電話號碼,冇聽這個955929934電話資料庫是怎樣建立的?

  廣告電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供廣告電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報奇怪電話號碼,冇聽廣告電話號碼955929934。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集廣告電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋廣告電話的目的。

  核實來電「奇怪電話號碼,冇聽955929934」身份就比單純阻擋廣告電話來得複雜?

  因為人們只需要把奇怪電話號碼,冇聽廣告電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼955929934後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

  Junkcall黑名單的定義是?

  黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

  Junkcal網站的使用條款?

  本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

  955929934類似的電話號碼

  重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,Junk-call.com 對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Junk-call.com 有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

  奇怪電話號碼,冇聽廣告電話2020,產品騙案,955929934,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
  phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,  中文 | English
  Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.