JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

假衞生署 Tel: 95454758

電話查詢香港電話號碼查詢
電話號碼95454758
電話分類假衞生署
電話來自HK
最後更新2023-06-08

檢舉電話號碼「95454758」提醒更多人

檢舉電話 95454758立即致電 95454758


95454758 電話⚠️來電注意‼️好可能假衞生署電話號碼
Junk-Call.com 為您搜尋更多關於 假衞生署 或相關 95454758 來電記錄。您可於稍後再回來看看,也可以在先按這個 95454758 電話號碼查詢或在下面加入評論。

檢舉95454758電話號碼

可於詳細補充描述來電對話情況及內容,請勿提交親友電話及名字。

 • 95454758來電記錄

  (格式/例子)
  1. 假衞生署 (app)
  2. 未知來電 (無接)
  3. 無聽電話 (唔知)
  4. 未有內電 (沒有記錄)
  5. 不明來電 (無聴接)
  6. 顯示不明 (無來電)
  >NEXT<

  1

  檢舉電話號碼「95454758」提醒更多人 檢舉電話

  Let's Google it~

  更多95454758假衞生署以外來電記錄

  1. 衛生署 (政府機構)
  2. 銀行 (不詳)
  3. 安信信貸 (無聽)
  4. 中山地產 (其他)
  5. cmhk (電訊廣播)
   放蛇
  6. 大衆銀行 (無聽)
  7. CSL (電訊廣播)
  8. 收數公司 (財務借貸)
   黑社會收數
  9. Ever Green Motors Club (不詳)
  10. 未知 (無聽)
  11. 的士 (不詳)
  12. MPF (銀行投資)
  13. 銀行投資 (銀行投資)
  14. 衛生署 (提高警覺)
   醫療文件通知
  15. 匯豐 (財務借貸)
   借貸
  16. 黑社會財仔 (財務借貸)
  17. Fraud (無聽)
  18. 恒生 (財務借貸)
   信用卡借貸
  19. 不祥 (無聽)
  20. 美容瘦身 (美容瘦身)
  21. 中國移動電話錄音 (提高警覺)
  22. 迪士尼美語世界 (不詳)
  23. 百力佳(中國)有限公司 (不詳)
  24. 中國銀行 (不詳)
  25. 39514904 (不詳)
   美容中心
  26. 張詩詠醫生 (不詳)
  27. 元氣壽司-等位通知 (不詳)
  28. 香港寬頻熱線電話 (不詳)
  29. 騙案衛生署 (提高警覺)
   騙案衛生署(口音不清)
  30. 不明 (不明來電)
  31. Victoria Park Hotels Limited (不詳)
  32. 銀行投資 (銀行投資)
  33. aia (保險)
  34. (電訊廣播)
  35. 3 香港 (不詳)
  36. AIA (金融投資)
  37. 來電人沒有說公司名字 (政府機構)
   疫苗通行證
  38. 自稱追數公司(冇講公司名) (財務借貸)
   自稱追數公司 (提高警覺) 屋企人已破產,冇啦啦打嚟話欠一間2,3線財仔嘅數,公司名又唔肯講,話唔還就會上門作進一步行動,又叫唔好報警識人做警察
  39. 大眾 (財務借貸)
  40. Hong Kong Sanatorium (不詳)
  41. 香港警察儲蓄互助社查數易 (不詳)
  42. 不明 (財務借貸)
  43. 安信 (不詳)
  44. 財務借貸 (不詳)
  45. 滿串秘制醬汁串燒 (不詳)
  46. 歡迎致電政府現金一萬元發放計劃查詢熱線 Telephone No : 182020 (不詳)
  47. 保險 (保險)
  48. 銀行投資 (銀行投資)
  49. 中國移動留言信箱 (不詳)
  50. 中信會計 (財務借貸)
  51. 邦民 (財務借貸)
  52. 美容瘦身 (美容瘦身)
  53. 尹仲華牙科醫生 (不詳)
  54. 推銷 (不詳)
  55. 中國BOC中銀欺騙來電 (提高警覺)
  56. 皇冠車行 (不詳)
  57. 大陸房地產 (不詳)
  58. HSBC (財務借貸)
  59. 美容瘦身 (美容瘦身)
  60. 收數 (財務借貸)
   非法收數
  61. 聲稱通訊管理局 (不詳)
  62. 宣傳 (不詳)
   白撞
  63. Q房網九龍站旗艦店 (不詳)
  64. 香港寛頻 (不詳)
  65. 依時寵物用品 EasyPet (不詳)
  66. JunkCall (無聽)
  67. 交通銀行白金信用咭 (不詳)
  68. ua亞洲信貸 (財務借貸)
  69. 推銷 (不詳)
  70. 疑似不良財務中介 (財務借貸)
  71. 恒生銀行 (銀行投資)
  72. 美容瘦身 (美容瘦身)
  73. 雅居樂地產 (其他)
  74. 恒生銀行 (銀行投資)
  75. CSL (不詳)
  76. 美容瘦身 (美容瘦身)
  77. 恆生銀行自動櫃員機 - 中環站 (不詳)
  78. 東亞 (財務借貸)
  79. 恒生銀行 (金融投資)
  80. HSBC customer service (不詳)

  >MORE<

  檢舉電話號碼「95454758」提醒更多人 檢舉電話

  JunkCall: 95454758 | 9545-4758 | 9545 4758 | +852 9545 4758 | +852-9545-4758 | +85295454758 | 0085295454758

  Back to Top

  FAQ常見問題

  🙋🏻‍♀️收到95454758來電覺得這電話號碼相當有可疑,是假衞生署推銷還是騙案?

  本頁內容關於「假衞生署」電話號碼95454758由於「假衞生署」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話95454758內中資料不能一一去確認,也並非指該公司假衞生署有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

  假衞生署這個95454758電話資料庫是怎樣建立的?

  廣告電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供廣告電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報假衞生署廣告電話號碼95454758。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集廣告電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋廣告電話的目的。

  核實來電「假衞生署95454758」身份就比單純阻擋廣告電話來得複雜?

  因為人們只需要把假衞生署廣告電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼95454758後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

  Junkcall黑名單的定義是?

  黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

  Junkcal網站的使用條款?

  本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

  95454758類似的電話號碼

  重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,Junk-call.com 對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Junk-call.com 有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

  假衞生署廣告電話2020,產品騙案,95454758,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
  phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,  中文 | English
  Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.