JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)
91344092電話號碼查詢: 總共找到0個記錄。

Junk-Call.com 正為你搜索網絡關於91344092 相關來電記錄,可於稍後再回來查詢。你也可以在下面留言對91344092 電話號碼舉報評論。

JunkCall 電話舉報:

可於詳細補充描述來電對話情況及內容,請勿提交親友電話及名字。

91344092來電記錄:

(格式/例子)
 1. 未知來電 (無接)
 2. 無聽電話 (唔知)
 3. 未有內電 (沒有記錄)
 4. 不明來電 (無聴接)
 5. 顯示不明 (無來電)

與91344092相近的來電記錄:

 1. 宏利 (不詳)
 2. 收數公司 (不詳)
 3. Microsoft (不詳)
 4. 明愛口罩 (不詳)
 5. 樓盤推銷 (其他)
 6. 大眾財務 (財務借貸)
 7. 强積金顧問 (金融投資)
 8. 恆生 (財務借貸)
 9. 一接收線 (其他)
 10. unknown (不詳)
 11. 售樓 (不詳)
 12. 勞聯 (不詳)
 13. 和記3 (無聽)
  電訊推銷
 14. 地產 (地產)
 15. 財務 (財務借貸)
 16. 地產代理 (不詳)
 17. 路德會陳蒙恩幼稚園 (不詳)
 18. 易快錢 (財務借貸)
 19. 收數 (不詳)
 20. 域多利亞公眾殮房 (不詳)
 21. 銀行投資 (銀行投資)
 22. 銀行投資 (銀行投資)
 23. csl (不詳)
 24. 問卷調查 (不詳)
 25. 洗衣機_修理 (不詳)
 26. Buffet club 條L人話自己叫Gordon Lee, 話我15年前join 左佢地個會藉,而家唔係話唔續就可以了左件事,又話要出嚟搞清楚,否則會欠佢公司好多$,cut佢線後,不停用冇來電的電話滋擾共35次。 真係屌佢老味!呢D公司見一間屌一間 (會籍消費)
 27. 中文大學賽馬會大腸癌教育中心 (不詳)
 28. 康宏理財 (不詳)
 29. 會籍消費 (會籍消費)
 30. Ying (提高警覺)
 31. 你有一份順豐快遞 (不詳)
 32. 順豐速遞 (不詳)
 33. 保險 (保險)
 34. 沒有透露 (財務借貸)
 35. 唔出聲 (不詳)
 36. 美嘉閣 (不詳)
 37. 財務公司 (財務借貸)
 38. 式佳工業﹙香港﹚有限公司 (不詳)
 39. 大新 (財務借貸)
 40. 美容 (美容瘦身)
 41. 偽入境處 (政府機構)
 42. CITIBANK (財務借貸)
 43. 假扮順豐快遞 (不詳)
 44. 美容 (美容瘦身)
 45. 越秀亞通停車埸有限公司 (不詳)
 46. 安信 (財務借貸)
 47. 大新銀行 (財務借貸)
 48. 保險 (不詳)
 49. FTLife HR (不詳)
 50. 未知,其中一個地點系新文華中心B座7樓 (提高警覺)
  詐騙,完成問卷拎獎類
 51. 至尊宝收數公司 (不詳)
 52. 地產 (無聽)
 53. 3 香港 (不詳)
 54. 金融投資 (金融投資)
 55. 金融投資 (金融投資)
 56. 謊稱有快遞郵件被退回 (其他)
 57. 地產 (地產物業)
 58. 圠地產 (其他)
 59. 恒生 (財務借貸)
 60. 政府部門 - 稅務大樓 (不詳)
 61. 金融投資 (金融投資)
 62. 欺詐電話 (提高警覺)
  入境處
 63. 星展|DBS (不詳)
 64. HSBc (不詳)
  骗lD号碼
 65. 無call back (無聽)
 66. 美容瘦身 (美容瘦身)
 67. 美容瘦身 (美容瘦身)
 68. scammers (不詳)
 69. 環球娛樂 (提高警覺)
  騙買旅遊套票,繼而買了會籍,常不定時追付會籍費。
 70. 麥麥送 (不詳)
 71. 教育 (教育)
 72. 黑社會 (不詳)
 73. 高柏收數公司 (不詳)
 74. 佢話我吾可以出入境,打電話比佢瞭解 (提高警覺)
 75. 假冒銀行 (銀行投資)
 76. 郵件快遞 (提高警覺)
 77. 詐编 (提高警覺)
 78. 大新銀行 (財務借貸)
 79. 詐騙 (提高警覺)
  有機主全名、身分證號碼, 自稱電信局,因不尋常使用電話將會停用機主名下所有號碼。 來電者講普通話
 80. 昱昱 (不詳)
1

JunkCall: 91344092 | 9134-4092 | 9134 4092 | +852 9134 4092 | +852-9134-4092 | +85291344092 | 0085291344092

Back to Top

FAQ常見問題

🙋🏻‍♀️收到91344092來電覺得這電話號碼相當有可疑,是推銷還是騙案?

本頁內容關於「」電話號碼91344092由於「」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話91344092內中資料不能一一去確認,也並非指該公司有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

這個91344092電話資料庫是怎樣建立的?

垃圾電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供垃圾電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報垃圾電話號碼91344092。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集垃圾電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋垃圾電話的目的。

核實來電「91344092」身份就比單純阻擋垃圾電話來得複雜?

因為人們只需要把「」垃圾電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼91344092後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

Junkcall黑名單的定義是?

黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

Junkcal網站的使用條款?

本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

91344092類似的電話號碼中文 | English

Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.

廣告電話2020,產品騙案,91344092,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,