JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

未知 Tel: 68000733

電話查詢香港電話號碼查詢
電話號碼68000733
電話分類未知
電話來自HK
最後更新2023-06-10

檢舉電話號碼「68000733」提醒更多人

檢舉電話 68000733立即致電 68000733


68000733 電話⚠️來電注意‼️好可能未知電話號碼
Junk-Call.com 為您搜尋更多關於 未知 或相關 68000733 來電記錄。您可於稍後再回來看看,也可以在先按這個 68000733 電話號碼查詢或在下面加入評論。

檢舉68000733電話號碼

可於詳細補充描述來電對話情況及內容,請勿提交親友電話及名字。

 • 68000733來電記錄

  (格式/例子)
  1. 未知 (app)
  2. 未知來電 (無接)
  3. 無聽電話 (唔知)
  4. 未有內電 (沒有記錄)
  5. 不明來電 (無聴接)
  6. 顯示不明 (無來電)
  >NEXT<

  1

  檢舉電話號碼「68000733」提醒更多人 檢舉電話

  Let's Google it~

  更多68000733未知以外來電記錄

  1. Andy李 (不詳)
  2. 香港寬頻 (不詳)
  3. 美聯物業 (不詳)
  4. 滙豐銀行 (不詳)
  5. 未知 (提高警覺)
  6. 富邦銀行 (提高警覺)
  7. HengSheng Bank Loan Offer (不詳)
  8. 星豪廚房 (不詳)
  9. one2free (財務借貸)
  10. / (無聽)
   新加坡電話(無接)
  11. 大眾 之類 (財務借貸)
  12. MUA求職陷阱 (提高警覺)
   MUA求職陷阱
  13. 假衛生署 (提高警覺)
  14. 中央結算 (不詳)
  15. 自稱東亞 (金融投資)
  16. 不明 (提高警覺)
  17. Stay Home Safe app (不詳)
  18. 至尊財務公司 (無聽)
   高利貸款額
  19. 假冒順豐 (提高警覺)
  20. 推銷英文 (教育)
  21. 冇聲 (不詳)
  22. 保險 (保險)
  23. 大灣區置業顧問 (地產物業)
  24. JunkCall (無聽)
  25. 大耳窿 (財務借貸)
  26. 人民入境已預約通知電話 (不詳)
  27. 猜猜我是誰 (不詳)
  28. 仁濟護養院 (不詳)
  29. 自稱CSL實際呃人 (提高警覺)
  30. 香港寬頻 (不詳)
  31. 借貸 (不詳)
   Cold Call
  32. 鍋心粥底火鍋 (不詳)
  33. 大眾銀行 (財務借貸)
  34. 不明 (提高警覺)
  35. 呃錢黨。 (不詳)
  36. 安信 (財務借貸)
  37. 大眾銀行 (財務借貸)
  38. 銀行投資 (銀行投資)
  39. 唔知 (無聽)
  40. 聲稱東亞銀行 (銀行投資)
  41. 內地物業 (提高警覺)
  42. 恐嚇 (提高警覺)
  43. 福群控股有限公司 (不詳)
  44. 美容瘦身 (美容瘦身)
  45. 大陸地產 (不詳)
  46. 保險 (保險)
  47. 富邦銀行美孚分行 (不詳)
  48. 恆生銀行 (財務借貸)
  49. Tena 添寧照護 (不詳)
  50. 渣打貸款 (財務借貸)
  51. 有線電視 (不詳)
  52. HSBC (無聽)
  53. 余志煒 (不詳)
  54. SL GREASR CONTROL (Restaurant)
   Check call history form kim
  55. 數碼通 (無聽)
  56. Tac company (其他)
   打電話黎問係咪搵緊工,講得出我姓乜,之後話企業能展助理,我乜負責做乜,個個人話推廣安排活動,詳細要見工,搵黃生再講詳細。 上網搵到係話呃人上去見工 。
  57. 國安公所 (提高警覺)
  58. 不明 (無聽)
  59. 推銷 (電訊廣播)
  60. 銀行投資 (銀行投資)
  61. 香港寬頻 (不詳)
  62. 安信 (財務借貸)
  63. 金融投資 (金融投資)
  64. 騙徒電話 (不詳)
  65. 衛生署 (政府機構)
  66. 鄭長華醫生 (不詳)
  67. 不明 (不明來電)
  68. 尚然堂,匡信,盈柏中醫診所 (其他)
   睇完一次唔翻去覆診就係咁打電話黎
  69. 又一城顧客服務中心 (不詳)
  70. 電信詐騙 (提高警覺)
   電信詐騙
  71. 健康中心 (美容瘦身)
  72. 不明 (其他)
  73. 大衆財務 (不詳)
  74. UA (不詳)
  75. 渣打 (不詳)
  76. 大衆銀行 (不詳)
  77. TVB (不詳)
  78. scam (不明來電)
  79. 三合會 (其他) (提高警覺)
   恐嚇
  80. 假扮滙豐職員 (財務借貸)

  >MORE<

  檢舉電話號碼「68000733」提醒更多人 檢舉電話

  JunkCall: 68000733 | 6800-0733 | 6800 0733 | +852 6800 0733 | +852-6800-0733 | +85268000733 | 0085268000733

  Back to Top

  FAQ常見問題

  🙋🏻‍♀️收到68000733來電覺得這電話號碼相當有可疑,是未知推銷還是騙案?

  本頁內容關於「未知」電話號碼68000733由於「未知」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話68000733內中資料不能一一去確認,也並非指該公司未知有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

  未知這個68000733電話資料庫是怎樣建立的?

  廣告電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供廣告電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報未知廣告電話號碼68000733。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集廣告電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋廣告電話的目的。

  核實來電「未知68000733」身份就比單純阻擋廣告電話來得複雜?

  因為人們只需要把未知廣告電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼68000733後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

  Junkcall黑名單的定義是?

  黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

  Junkcal網站的使用條款?

  本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

  68000733類似的電話號碼

  重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,Junk-call.com 對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Junk-call.com 有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

  未知廣告電話2020,產品騙案,68000733,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
  phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,  中文 | English
  Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.