JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

Futo Tel: 62854580

電話查詢香港電話號碼查詢
電話號碼62854580
電話分類Futo
電話來自HK
最後更新2023-09-28

檢舉電話號碼「62854580」提醒更多人

檢舉電話 62854580立即致電 62854580


62854580 電話⚠️來電注意‼️好可能Futo電話號碼
Junk-Call.com 為您搜尋更多關於 Futo 或相關 62854580 來電記錄。您可於稍後再回來看看,也可以在先按這個 62854580 電話號碼查詢或在下面加入評論。

檢舉62854580電話號碼

可於詳細補充描述來電對話情況及內容,請勿提交親友電話及名字。

 • 62854580來電記錄

  (格式/例子)
  1. Futo (app)
  2. 未知來電 (無接)
  3. 無聽電話 (唔知)
  4. 未有內電 (沒有記錄)
  5. 不明來電 (無聴接)
  6. 顯示不明 (無來電)
  >NEXT<

  1

  檢舉電話號碼「62854580」提醒更多人 檢舉電話

  Let's Google it~

  更多62854580Futo以外來電記錄

  1. 疑騙案 (不詳)
  2. 安信 (財務借貸)
  3. 地產公司 (不詳)
  4. 電訊盈科(電話詢問) (不詳)
  5. 騙徒一名 (其他) (不明來電)
   女人相
  6. 長者熱線 (不詳)
  7. 地產 (其他)
  8. 恒生借貸 (提高警覺)
   直接推消
  9. 自稱宏利保險的詐騙電話 (提高警覺)
  10. 追數公司 (其他)
  11. CSL (電訊廣播)
  12. 唔知 (無聽)
  13. 香港寬頻 (不詳)
  14. 入境事務處 (提高警覺)
  15. 信緯傢具 (不詳)
  16. HSBC (金融投資)
  17. 大衆銀行 (無聽)
  18. unknown (無聽)
  19. Mastes travel (不明來電)
   做問卷調查,隔左大段時間會再打比你,話你 係前500名,送口罩25個+酒店住宿4日,一年 有效去澳洲歐洲墨西哥,又想刺激旅遊業。公 司要計下人數睇開幾多個門市部比人拎獎品, 會第二日再打黎,大概位置係尖東廖地道噴水 池或酒吧街附近。
  20. 匯豐銀行 (財務借貸)
  21. 保險 (保險)
  22. HKBN (不詳)
  23. 恒生银行财务 (銀行投資)
  24. 美容 (不詳)
  25. 大眾 (財務借貸)
  26. unknown (不詳)
  27. 教育 (教育)
  28. China bank (不詳)
  29. 國安公處 (提高警覺)
  30. 點卡黨 (提高警覺)
  31. 中原地產將軍澳都會駅分行 (不詳)
  32. 你有郵包未領取錄音 (其他)
   你有郵包未領取錄音,肯定呃人
  33. 美容瘦身 (美容瘦身)
  34. 大陸集團 (提高警覺)
  35. 美容院sales (美容瘦身)
   態度惡劣!仲有齊你個人資料,迫你買佢野!
  36. 屎忽 (無聽)
  37. 美容瘦身 (美容瘦身)
  38. 會籍消費 (會籍消費)
  39. ASANA (會籍消費)
  40. Woon Pui (提高警覺)
  41. 數碼通 (不詳)
  42. 對的 (不詳)
  43. 中國銀行貸款部 (不詳)
  44. 神州集運 (不詳)
  45. 假冒銀行 (財務借貸)
  46. 大眾 (無聽)
  47. PizzaExpress (不詳)
  48. 推銷內地房產 (不詳)
  49. 無聲 (不詳)
  50. 大都會人壽 (保險)
  51. 中銀借錢 (不詳)
  52. Aeon (財務借貸)
  53. 大衆 (財務借貸)
  54. 星展 (財務借貸)
  55. NA (無聽)
  56. 推銷號碼 (不詳)
  57. 金融投資 (金融投資)
  58. 星展(官方) CS (不詳)
  59. 黎梓恩先生區議員辦事處 (不詳)
  60. Fung (財務借貸)
  61. 中文大學。 (教育)
  62. 、冒牌,電訊公司 (不詳)
  63. 屯門山景邨管理處 (不詳)
  64. Aeon信用卡 (財務借貸)
  65. HSBC (無聽)
  66. 恒生銀行 (銀行投資)
  67. JunkCall (銀行投資)
  68. 美容瘦身 (美容瘦身)
  69. 天貓超市 (不詳)
  70. 扮中國移動 (其他)
  71. 不明 (無聽)
  72. 銀行投資 (銀行投資)
  73. 不明機構 (金融投資)
  74. CSL (不詳)
  75. 不明 (美容瘦身)
   皇牌Facial
  76. 恒生保險 (不詳)
  77. 懷疑欺詐電話 (提高警覺)
  78. 香港耆康老人福利會 (不詳)
  79. 至尊資產 (財務借貸)
  80. 澳門旅遊酒店 (外判推銷)

  >MORE<

  檢舉電話號碼「62854580」提醒更多人 檢舉電話

  JunkCall: 62854580 | 6285-4580 | 6285 4580 | +852 6285 4580 | +852-6285-4580 | +85262854580 | 0085262854580

  Back to Top

  FAQ常見問題

  🙋🏻‍♀️收到62854580來電覺得這電話號碼相當有可疑,是Futo推銷還是騙案?

  本頁內容關於「Futo」電話號碼62854580由於「Futo」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話62854580內中資料不能一一去確認,也並非指該公司Futo有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

  Futo這個62854580電話資料庫是怎樣建立的?

  廣告電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供廣告電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報Futo廣告電話號碼62854580。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集廣告電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋廣告電話的目的。

  核實來電「Futo62854580」身份就比單純阻擋廣告電話來得複雜?

  因為人們只需要把Futo廣告電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼62854580後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

  Junkcall黑名單的定義是?

  黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

  Junkcal網站的使用條款?

  本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

  62854580類似的電話號碼

  重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,Junk-call.com 對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Junk-call.com 有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

  Futo廣告電話2020,產品騙案,62854580,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
  phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,  中文 | English
  Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.