JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

60986854

2023-05-29 11:05:20
電話號碼: 60986854
電話號碼來自: 香港

檢舉電話號碼「60986854」提醒更多人

檢舉電話 60986854立即致電 60986854


Junk-Call.com 為您搜尋更多關於或相關 60986854 來電記錄。您可於稍後再回來看看,也可以在先按這個 60986854 電話號碼查詢或在下面加入評論。

檢舉60986854電話號碼

可於詳細補充描述來電對話情況及內容,請勿提交親友電話及名字。

 • 60986854來電記錄

  (格式/例子)
  1. 未知來電 (無接)
  2. 無聽電話 (唔知)
  3. 未有內電 (沒有記錄)
  4. 不明來電 (無聴接)
  5. 顯示不明 (無來電)
  1

  檢舉電話號碼「60986854」提醒更多人 檢舉電話

  Let's Google it~

  更多60986854以外來電記錄

  1. 收數公司 (提高警覺)
  2. 會籍消費 (會籍消費)
  3. 美容 (美容瘦身)
  4. GREEN HOUSE BEAUTY 銅鑼灣分店 (不詳)
  5. 財務公司 (財務借貸)
  6. Marina Kitchen (不詳)
  7. 無公司名 (財務借貸)
  8. 花旗銀行 (財務借貸)
  9. 利嘉閣地產 (不詳)
  10. UA (不詳)
  11. 兆麟苑_管理處 (不詳)
  12. Lau wing sang (不詳)
  13. 大眾財務 (財務借貸)
  14. 騙徒 (提高警覺)
   聲稱因法例原因唔講得邊間公司追數,亦唔講得邊間公司要佢幫忙追數,俾一個戶口你過數
  15. 星展銀行,好無禮貌 (財務借貸)
  16. 香港寬頻 (不詳)
  17. 紅十字會 (不詳)
  18. 推銷補骨素 (不詳)
  19. 電訊盈科 (不詳)
  20. 財務公司 (不詳)
  21. Pretty renew (美容瘦身)
   美容詐騙
  22. 地產 (地產)
  23. 順豐 (提高警覺)
  24. Alice (不詳)
  25. 大衆 - spam call (無聽)
  26. 中國移動 (電訊廣播)
  27. 順豐快遞 (其他)
  28. 重复来电 (財務借貸)
  29. 不詳 (不詳)
   29.11.2018
  30. boc (財務借貸)
  31. 入境處 (不詳)
  32. xx (提高警覺)
  33. 美容瘦身 (美容瘦身)
  34. 金融投資 (金融投資)
  35. 華英中學 (不詳)
  36. 銀行投資 (銀行投資)
  37. 恒生 (銀行投資)
  38. 財務 (無聽)
  39. 恆生銀行 (金融投資)
  40. 安信 (財務借貸)
  41. 中電 (不詳)
  42. 豐生地産公司 (不詳)
  43. 推廣大灣區樓盤 (不詳)
  44. 美容 (無聽)
  45. 恆生銀行 (不詳)
  46. 大衆銀行 (財務借貸)
   貸款
  47. 推銷 (不詳)
  48. CSL (電訊廣播)
  49. 香港寬 (電訊廣播)
  50. (其他)
  51. private (不詳)
  52. HSBC (無聽)
  53. 大眾 (不詳)
  54. 自稱恆生 (財務借貸)
   然後大衆財務
  55. 蝗蟲扮中移動屈錢 (不詳)
  56. 呃人電話 (不詳)
  57. 打來吾出聲 (不明來電)
  58. 滙豐銀行 (財務借貸)
  59. 挑戰者汽車美容 (不詳)
  60. Asana (不詳)
  61. HKBN (不詳)
  62. 信億 (不詳)
  63. 大新 (不詳)
  64. FB page (Telecom Broadcasting)
  65. 香港寬頻 (電訊廣播)
  66. 唔出聲 (不詳)
  67. HKBN (不詳)
  68. DBS 星展 Financing (財務借貸)
  69. 銀行投資 (銀行投資)
  70. 銀行投資 (銀行投資)
  71. 仁康中西藥房 (不詳)
  72. 房地產 (其他)
  73. 詐騙電話。 (不詳)
  74. 中國移動 (提高警覺)
  75. 大眾財務 (不詳)
  76. hsbc (財務借貸)
   借錢
  77. Dr reborn (美容瘦身)
  78. ua (無聽)
  79. 會籍 (提高警覺)
   勁chit
  80. 因为疫情影响xxx (金融投資)

  >MORE<

  檢舉電話號碼「60986854」提醒更多人 檢舉電話

  JunkCall: 60986854 | 6098-6854 | 6098 6854 | +852 6098 6854 | +852-6098-6854 | +85260986854 | 0085260986854

  Back to Top

  FAQ常見問題

  🙋🏻‍♀️收到60986854來電覺得這電話號碼相當有可疑,是推銷還是騙案?

  本頁內容關於「」電話號碼60986854由於「」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話60986854內中資料不能一一去確認,也並非指該公司有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

  這個60986854電話資料庫是怎樣建立的?

  廣告電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供廣告電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報廣告電話號碼60986854。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集廣告電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋廣告電話的目的。

  核實來電「60986854」身份就比單純阻擋廣告電話來得複雜?

  因為人們只需要把廣告電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼60986854後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

  Junkcall黑名單的定義是?

  黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

  Junkcal網站的使用條款?

  本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

  60986854類似的電話號碼

  重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,Junk-call.com 對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Junk-call.com 有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

  廣告電話2020,產品騙案,60986854,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
  phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,  中文 | English
  Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.