JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)
38925641電話號碼查詢: 總共找到0個記錄。

Junk-Call.com 正為你搜索網絡關於38925641 相關來電記錄,可於稍後再回來查詢。你也可以在下面留言對38925641 電話號碼舉報評論。

JunkCall 電話舉報:

可於詳細補充描述來電對話情況及內容,請勿提交親友電話及名字。

38925641來電記錄:

(格式/例子)
 1. 未知來電 (無接)
 2. 無聽電話 (唔知)
 3. 未有內電 (沒有記錄)
 4. 不明來電 (無聴接)
 5. 顯示不明 (無來電)

與38925641相近的來電記錄:

 1. 珠海物業 (不詳)
 2. 珠海樓盤 (不詳)
 3. ? (不明來電)
 4. 星展 (銀行投資)
 5. 仁濟醫院蔡衍濤小學 (不詳)
 6. 保險 (保險)
 7. 孫錫鴻婦科醫生 (不詳)
 8. 美聯物業 (不詳)
 9. 大陸销售 (不詳)
 10. 買樓 (不詳)
 11. 安信 (財務借貸)
  知你姓乜
 12. 不知道 (其他)
  whats app陌生訊息
 13. Brother (不詳)
 14. 廚神工房 (不詳)
 15. 安信 (提高警覺)
 16. 問卷調查 (銀行投資)
 17. 安信信貸 (財務借貸)
 18. 星展 (銀行投資)
 19. Omi (其他)
 20. 星展銀行 (不詳)
 21. 渣打 (不詳)
 22. 金融投資 (金融投資)
 23. 舒適堡 (不詳)
 24. 假冒中國移動 (不詳)
 25. 和記3 (電訊廣播)
 26. 稲川会 ヤクザ局 (無聽)
 27. 恒生銀行 (財務借貸)
 28. 至尊財務公司 (無聽)
 29. 雅居樂 (其他)
  地產行銷
 30. 保險 (保險)
 31. 收數 (財務借貸)
 32. 東亞銀行 (銀行投資)
 33. 騙徒 (提高警覺)
 34. 恆生銀行 (財務借貸)
 35. 大衆銀行 (財務借貸)
 36. 中國銀行 (金融投資)
 37. 卓譽金融服務有限公司 (不詳)
 38. 地產 (不詳)
 39. 順豐速運 (不詳)
 40. 美心月餅廠 (不詳)
 41. Rainbow吸塵機 (外判推銷)
 42. UA (外判推銷)
 43. 和記寛頻 (不詳)
 44. 銀行投資 (銀行投資)
 45. 大陸樓盤 (不詳)
 46. 漁暉苑_管理處 (不詳)
 47. 中銀貸款 (銀行投資)
 48. 花旗銀行 (財務借貸)
 49. 美容瘦身 (美容瘦身)
 50. 宏利 (不詳)
 51. 利嘉閣地產紅磡民泰街分行 (不詳)
 52. 恒生銀行 (金融投資)
 53. 中國銀行香港 (不詳)
 54. 匯豐銀行 (不詳)
 55. 美容瘦身 (美容瘦身)
 56. 中電 (不詳)
 57. 中介扮財務 (無聽)
  最賤中介公司
 58. 大陸福佳 (提高警覺)
 59. 美容瘦身 (美容瘦身)
 60. 咖啡園 (不詳)
 61. 癌症醫療 (其他)
  推銷
 62. 大陸地產 (其他)
 63. 和記3 (不詳)
 64. (財務借貸)
 65. 安信財務 (無聽)
 66. 會籍消費 (會籍消費)
 67. 恒生銀行 (金融投資)
 68. 59386149 (Call Missed)
 69. 雅居樂地產 (其他)
 70. 美容瘦身 (美容瘦身)
 71. Housing Authority Headquarters (不詳)
 72. 銀行投資 (銀行投資)
 73. 金融投資 (金融投資)
 74. 無恥賤格 夾埋啲發姣死肥婆欺凌女仔 (其他)
  hack iPhone 盜取私隱,請靚女啲嘢偷晒俾膠臉黑心惡毒巫婆
 75. HSBC (提高警覺)
 76. 強積金中介人公司 (不詳)
 77. 地產 (其他)
 78. 阿差推銷 (不詳)
 79. IELTS (提高警覺)
 80. 匯豐 (財務借貸)
1

JunkCall: 38925641 | 3892-5641 | 3892 5641 | +852 3892 5641 | +852-3892-5641 | +85238925641 | 0085238925641

Back to Top

FAQ常見問題

🙋🏻‍♀️收到38925641來電覺得這電話號碼相當有可疑,是推銷還是騙案?

本頁內容關於「」電話號碼38925641由於「」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話38925641內中資料不能一一去確認,也並非指該公司有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

這個38925641電話資料庫是怎樣建立的?

垃圾電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供垃圾電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報垃圾電話號碼38925641。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集垃圾電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋垃圾電話的目的。

核實來電「38925641」身份就比單純阻擋垃圾電話來得複雜?

因為人們只需要把「」垃圾電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼38925641後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

Junkcall黑名單的定義是?

黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

Junkcal網站的使用條款?

本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

38925641類似的電話號碼中文 | English

Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.

廣告電話2020,產品騙案,38925641,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,