JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)
38419564電話號碼查詢: 總共找到1個記錄。

Junk-Call.com 正為你搜索網絡關於38419564 相關來電記錄,可於稍後再回來查詢。你也可以在下面留言對38419564 電話號碼舉報評論。

JunkCall 電話舉報:

可於詳細補充描述來電對話情況及內容,請勿提交親友電話及名字。

38419564來電記錄:

(格式/例子)
 1. 未知來電 (無接)
 2. 無聽電話 (唔知)
 3. 未有內電 (沒有記錄)
 4. 不明來電 (無聴接)
 5. 顯示不明 (無來電)

與38419564相近的來電記錄:

 1. 大衆銀行 (其他)
 2. 國內地產 (不詳)
 3. 萊斯 (地產物業)
 4. 恒生银行 (銀行投資)
 5. SPCA (KLN) (不詳)
 6. 財務公司電話。 (不詳)
 7. 不受歡迎號碼 (不詳)
 8. Elyze (不詳)
 9. 安信信貸 (不詳)
 10. Fxxk you (財務借貸)
 11. 中國銀行 (財務借貸)
 12. 大衆銀行 (財務借貸)
  不斷遊說你這貨
 13. 假扮入境處 (無聽)
 14. 大陆地产 (不詳)
 15. 推銷 (提高警覺)
 16. CSL (電訊廣播)
 17. AlA (保險)
 18. 中山 雅居樂 (其他)
 19. 中國銀行 (財務借貸)
 20. 不明 (財務借貸)
 21. unknown (無聽)
 22. 東亞銀行 (銀行投資)
 23. HKT (不詳)
 24. 不明 (其他)
  短信 """Dear [姓名], Please be informed that your following refund(s)/payment(s) has/have been processed successfully :"""
 25. 香港寬頻 (電訊廣播)
 26. 銀行投資 (銀行投資)
 27. 永滙財務 (財務借貸)
  厭惡
 28. 美容瘦身 (美容瘦身)
 29. UA (財務借貸)
  財務
 30. 安凱實業有限公司 (不詳)
 31. 銀行投資 (銀行投資)
 32. Ciao Chow - Italian Cafeteria (不詳)
 33. Pk (財務借貸)
  不要
 34. 陳昆棟頤養之家護理安老院 (不詳)
 35. 匯豐銀行 (銀行投資)
 36. 皇府會 Noble Club (不詳)
 37. 財務公司 (財務借貸)
  行騙
 38. 安信 (財務借貸)
 39. Standard Charter Bank (不詳)
 40. 銀行投資 (銀行投資)
 41. citibank (財務借貸)
 42. 中銀 (不詳)
 43. unknow (無聽)
 44. 假冒滙豐 (財務借貸)
  扮hsbc
 45. 和記 (電訊廣播)
 46. 香港寬頻 (不詳)
 47. 富德會計財務 (不詳)
 48. 恆生銀行 (財務借貸)
 49. 星展推銷 (不詳)
 50. 保險 (保險)
 51. 中國銀行 (銀行投資)
 52. 推銷 (不詳)
 53. 收數 (無聽)
 54. 未知 (提高警覺)
  打黎問是否揾緊工,預約面試,之後發覺我冇投過cv到間公司,懷疑詐騙
 55. 綜合體驗 (不詳)
 56. cold call (不詳)
 57. 家居清潔 (無聽)
 58. 恒生銀行 (財務借貸)
 59. 東亞銀行借貸 (不詳)
 60. 自稱銀行 (財務借貸)
  頻繁
 61. 中華電力有限公司 (不詳)
 62. 收數公司 (不詳)
 63. 林梓杭 (政黨團體/工會)
  大陸騙徒
 64. 大眾 (財務借貸)
 65. 銀行投資 (銀行投資)
 66. 銀行投資 (銀行投資)
 67. 入境事務處 (提高警覺)
 68. hsbc (無聽)
 69. 雅居樂地產 (不詳)
 70. 強積金顧問 (提高警覺)
  一論嘴好快咁講搞到我聽唔明,咩強積金修例,問我係邊到翻工,我問佢咩公司,佢話佢強積金顧問,我再問佢咩公司,佢直接cut線,有電話錄音
 71. 不清楚 (無聽)
 72. 大眾 (不詳)
 73. 教育 (教育)
 74. 中國移動 (電訊廣播)
 75. 中移動家居寬频 (不詳)
 76. 會籍消費 (會籍消費)
 77. 中原地產 (不詳)
 78. 銀聯 (金融投資)
 79. La Colline (不詳)
 80. 美容瘦身 (美容瘦身)

檢舉電話「38419564」提醒更多人 +按此加入

1

JunkCall: 38419564 | 3841-9564 | 3841 9564 | +852 3841 9564 | +852-3841-9564 | +85238419564 | 0085238419564

Back to Top

FAQ常見問題

🙋🏻‍♀️收到38419564來電覺得這電話號碼相當有可疑,是推銷還是騙案?

本頁內容關於「」電話號碼38419564由於「」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話38419564內中資料不能一一去確認,也並非指該公司有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

這個38419564電話資料庫是怎樣建立的?

垃圾電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供垃圾電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報垃圾電話號碼38419564。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集垃圾電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋垃圾電話的目的。

核實來電「38419564」身份就比單純阻擋垃圾電話來得複雜?

因為人們只需要把「」垃圾電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼38419564後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

Junkcall黑名單的定義是?

黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

Junkcal網站的使用條款?

本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

38419564類似的電話號碼中文 | English

Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.

廣告電話2020,產品騙案,38419564,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,