JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

美容瘦身 Tel: 31144717

2023-01-31 03:05:48
電話號碼: 31144717
電話號碼來自: 香港

檢舉電話號碼「31144717」提醒更多人

檢舉電話 31144717立即致電 31144717


31144717 電話⚠️來電注意‼️好可能美容瘦身電話號碼
Junk-Call.com 為您搜尋更多關於 美容瘦身 或相關 31144717 來電記錄。您可於稍後再回來看看,也可以在先按這個 31144717 電話號碼查詢或在下面加入評論。

檢舉31144717電話號碼

可於詳細補充描述來電對話情況及內容,請勿提交親友電話及名字。

 • 31144717來電記錄

  (格式/例子)
  1. 美容瘦身 (app)
  2. 未知來電 (無接)
  3. 無聽電話 (唔知)
  4. 未有內電 (沒有記錄)
  5. 不明來電 (無聴接)
  6. 顯示不明 (無來電)
  >NEXT<

  1

  檢舉電話號碼「31144717」提醒更多人 檢舉電話

  Let's Google it~

  更多31144717美容瘦身以外來電記錄

  1. 薄餅巨人 Mr. Big Pizza Delivery (不詳)
  2. 1 (會籍消費)
  3. 網上行 (不詳)
  4. 假入境署 (政府機構)
  5. 未知 (無聽)
  6. 實得 (提高警覺)
   成日打嚟問借錢
  7. 銀行投資 (銀行投資)
  8. 和記 (外判推銷)
  9. 大耳窿追數 (財務借貸)
   比人用左個電話做諮詢人,被騷擾,會報警
  10. UA財務 (財務借貸)
  11. 好煩 (財務借貸)
  12. csl (電訊廣播)
  13. Accor (不詳)
   酒店
  14. 匯豐銀行 (財務借貸)
  15. 地蔗 (其他)
  16. 城市信贷 (財務借貸)
  17. 美容瘦身 (美容瘦身)
  18. 銀行投資 (銀行投資)
  19. 金時 (不詳)
   地産
  20. 不肯透露 (不詳)
  21. 銀行投資 (銀行投資)
  22. 花旗銀行 (金融投資)
  23. IDD 5830 (電訊廣播)
  24. 至尊收數 (不詳)
  25. 香港寬頻 (不詳)
  26. 美容瘦身 (美容瘦身)
  27. 屋宇署 (政府機構)
   自稱屋宇署職員檢查樓宇
  28. 安信 (不詳)
  29. 話係(宏利) (提高警覺)
   問有冇收過(宏利)強積金周期結算表
  30. 房屋推销 (不詳)
  31. 花旗 (財務借貸)
  32. 提高警覺 (提高警覺)
   知你名 猜猜我是誰
  33. Canvas (不詳)
  34. 星展叫借錢 (財務借貸)
  35. 恒生推銷 (財務借貸)
  36. 星展銀行 (金融投資)
  37. (不明來電)
   [假]衛生署 (提高警覺) 衛生署通知:有一份醫療文件
  38. 中移 (電訊廣播)
  39. 中國移動 (提高警覺)
  40. 大陸 (無聽)
  41. hsb (財務借貸)
  42. Pro Aqua (其他)
  43. hang seng bank (財務借貸)
  44. 順豐快遞 (不詳)
  45. 勁達貨運客貨車電召有限公司 (不詳)
  46. 大衆 (財務借貸)
  47. HSBC (財務借貸)
  48. 大陸地產推銷 (不詳)
  49. 金融投資 (金融投資)
  50. 銀行投資 (銀行投資)
  51. 永旺(香港)百貨有限公司 (不詳)
  52. 大新銀行 (財務借貸)
  53. Din Tai Fung (不詳)
  54. 入境事務處 (不詳)
  55. 東亞 (不詳)
  56. 推銷 (不詳)
  57. 美容瘦身 (美容瘦身)
  58. 保險 (保險)
  59. 花旗保險 (不詳)
  60. (唔知) (提高警覺)
  61. 女同志交友網站詐騙電話之一 (提高警覺)
   集團式經營
  62. 不知明 (無聽)
  63. UberCar (不詳)
  64. 順豐速遞 (提高警覺)
   假冒順豐速遞
  65. 凱詩美容。 (美容瘦身)
  66. 中銀 (不詳)
  67. 美容瘦身 (美容瘦身)
  68. 恆生銀行 (財務借貸)
  69. 毒癮君子 (其他)
  70. 美容瘦身 (美容瘦身)
  71. 恆生 (財務借貸)
   掉佢老味 聽到我係漫遊都唔很收線
  72. 順豐快遞 (不詳)
  73. 珠海逸俊半島售樓處 (其他)
   樓盤推銷
  74. 其他 (其他)
   spam as they said they r from post office
  75. 佢話自己入境處呀嗰啲騙案呀 (提高警覺)
  76. 自稱快遞公司 (提高警覺)
  77. 利嘉閣地產(九龍豪宅) (不詳)
  78. AIA (不詳)
  79. Tinder (提高警覺)
   疑似DCEP騙案
  80. 家人 (不詳)

  >MORE<

  檢舉電話號碼「31144717」提醒更多人 檢舉電話

  JunkCall: 31144717 | 3114-4717 | 3114 4717 | +852 3114 4717 | +852-3114-4717 | +85231144717 | 0085231144717

  Back to Top

  FAQ常見問題

  🙋🏻‍♀️收到31144717來電覺得這電話號碼相當有可疑,是美容瘦身推銷還是騙案?

  本頁內容關於「美容瘦身」電話號碼31144717由於「美容瘦身」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話31144717內中資料不能一一去確認,也並非指該公司美容瘦身有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

  美容瘦身這個31144717電話資料庫是怎樣建立的?

  廣告電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供廣告電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報美容瘦身廣告電話號碼31144717。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集廣告電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋廣告電話的目的。

  核實來電「美容瘦身31144717」身份就比單純阻擋廣告電話來得複雜?

  因為人們只需要把美容瘦身廣告電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼31144717後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

  Junkcall黑名單的定義是?

  黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

  Junkcal網站的使用條款?

  本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

  31144717類似的電話號碼

  重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,Junk-call.com 對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Junk-call.com 有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

  美容瘦身廣告電話2020,產品騙案,31144717,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
  phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,  中文 | English
  Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.