JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

港燈客戶通 Tel: 28873466

電話查詢香港電話號碼查詢
電話號碼28873466
電話分類港燈客戶通
電話來自HK
最後更新2024-07-16

檢舉電話號碼「28873466」提醒更多人

檢舉電話 28873466立即致電 28873466


28873466 電話⚠️來電注意‼️好可能港燈客戶通電話號碼
Junk-Call.com 為您搜尋更多關於 港燈客戶通 或相關 28873466 來電記錄。您可於稍後再回來看看,也可以在先按這個 28873466 電話號碼查詢或在下面加入評論。

檢舉28873466電話號碼

可於詳細補充描述來電對話情況及內容,請勿提交親友電話及名字。

 • 28873466來電記錄

  (格式/例子)
  1. 港燈客戶通 (app)
  2. 未知來電 (無接)
  3. 無聽電話 (唔知)
  4. 未有內電 (沒有記錄)
  5. 不明來電 (無聴接)
  6. 顯示不明 (無來電)
  >NEXT<

  1

  檢舉電話號碼「28873466」提醒更多人 檢舉電話

  Let's Google it~

  更多28873466港燈客戶通以外來電記錄

  1. 入境處 (政府機構)
   電話錄音
  2. 滙豐銀行借錢 (財務借貸)
  3. 金融投資 (金融投資)
  4. Three (不詳)
  5. 花旗 (不詳)
  6. 入境處詐騙 (無聽)
  7. 金融投資 (金融投資)
  8. 騙案來電 (提高警覺)
  9. 荷蘭電話 (無聽)
  10. beauty美容中心 (美容瘦身)
  11. 冇報公司名 (電訊廣播)
  12. Unknown (財務借貸)
  13. 不詳 (不明來電)
   接通後收線
  14. 美容院 (不詳)
  15. Bank of China (金融投資)
  16. 收數公司 (無聽)
  17. public bank (財務借貸)
  18. 順丰快遞 (不詳)
  19. 強績金 (其他)
  20. AIA (保險)
   只有錄音,又唔回覆~跟著又打黎,好騷擾
  21. 小心 (無聽)
  22. 癌症檢查測試 (其他)
  23. 不詳 (會籍消費)
  24. 詐騙 (不詳)
  25. TVB (不詳)
  26. 台北市 (金融投資)
   林先生 偽裝金融公司
  27. 恆生銀行 (金融投資)
  28. 國安局 (提高警覺)
  29. 荃灣港安醫院 (醫院)
  30. 恒生銀行 (財務借貸)
  31. 中原地產 (不詳)
  32. 美容瘦身 (美容瘦身)
  33. 教育 (教育)
  34. 大众 (財務借貸)
  35. 自己收線 (不明來電)
  36. 廣告 (財務借貸)
  37. HSBC (財務借貸)
  38. 騙案 (提高警覺)
  39. Oyster Station (不詳)
  40. 美容瘦身 (美容瘦身)
  41. 滋擾 (提高警覺)
  42. 錄音 (提高警覺)
   普通話電話錄音
  43. 中國移動 (電訊廣播)
  44. 仁濟醫院梨木樹彩悠軒_嚴重殘疾人士護理院 (不詳)
  45. 收數公司 (無聽)
  46. 行騙電話 (無聽)
  47. 財務借貸 (不詳)
  48. 金融投資 (金融投資)
  49. 和記 ()
  50. 美容瘦身 (美容瘦身)
  51. 中銀 (提高警覺)
  52. 地產 (其他)
  53. 靈實醫院 (不詳)
  54. 九龍塘香島中學 (不明來電)
   偽冒香島中學陳老師
  55. 安信 (不詳)
  56. FAX (不詳)
  57. 保險 (保險)
  58. 地產公司 (不詳)
  59. 會籍消費 (會籍消費)
  60. 會籍消費 (會籍消費)
  61. 順豐快遞退回 (提高警覺)
  62. CSL (電訊廣播)
   电话上纲推广
  63. 星展銀行 (財務借貸)
  64. No (不明來電)
  65. 香港寬頻 (電訊廣播)
  66. JunkCall (Call Missed)
  67. 話同客戶簽了合約代收數 (財務借貸)
   話會上門收數,你問佢係邊間銀行?佢就恐嚇你話上到嚟知囉。
  68. 不受歡迎號碼 (不詳)
  69. 大都會人壽 (保險)
  70. 星展 (銀行投資)
  71. 香港寬頻 (不詳)
  72. 美容瘦身 (美容瘦身)
  73. 中銀易達錢 (不詳)
  74. 銀行投資 (銀行投資)
  75. Luk Fook Funeral (不詳)
  76. 銀行投資 (銀行投資)
  77. 香港寬頻 (不詳)
  78. NOW (不詳)
  79. 電話飛線服務 (不詳)
  80. 花保險 (不詳)

  >MORE<

  檢舉電話號碼「28873466」提醒更多人 檢舉電話

  JunkCall: 28873466 | 2887-3466 | 2887 3466 | +852 2887 3466 | +852-2887-3466 | +85228873466 | 0085228873466

  Back to Top

  FAQ常見問題

  🙋🏻‍♀️收到28873466來電覺得這電話號碼相當有可疑,是港燈客戶通推銷還是騙案?

  本頁內容關於「港燈客戶通」電話號碼28873466由於「港燈客戶通」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話28873466內中資料不能一一去確認,也並非指該公司港燈客戶通有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

  港燈客戶通這個28873466電話資料庫是怎樣建立的?

  廣告電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供廣告電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報港燈客戶通廣告電話號碼28873466。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集廣告電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋廣告電話的目的。

  核實來電「港燈客戶通28873466」身份就比單純阻擋廣告電話來得複雜?

  因為人們只需要把港燈客戶通廣告電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼28873466後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

  Junkcall黑名單的定義是?

  黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

  Junkcal網站的使用條款?

  本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

  28873466類似的電話號碼

  重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,Junk-call.com 對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Junk-call.com 有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

  港燈客戶通廣告電話2020,產品騙案,28873466,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
  phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,  中文 | English
  Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.