JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)
28285916電話號碼查詢: 總共找到1個記錄。

Junk-Call.com 正為你搜索網絡關於28285916 相關來電記錄,可於稍後再回來查詢。你也可以在下面留言對28285916 電話號碼舉報評論。

JunkCall 電話舉報:

可於詳細補充描述來電對話情況及內容,請勿提交親友電話及名字。

28285916來電記錄:

(格式/例子)
 1. 未知來電 (無接)
 2. 無聽電話 (唔知)
 3. 未有內電 (沒有記錄)
 4. 不明來電 (無聴接)
 5. 顯示不明 (無來電)

與28285916相近的來電記錄:

 1. 永倫800酒店 (不詳)
 2. 會籍消費 (會籍消費)
 3. 買樓 (外判推銷)
 4. 致富財務 (財務借貸)
 5. 美容瘦身 (美容瘦身)
 6. 恆生貸款推廣 (金融投資)
 7. One2Free留言信箱 (不詳)
 8. 恒生銀行 (金融投資)
 9. 東亞 (不詳)
 10. 行生恒行貸款 (金融投資)
 11. 滙豐銀行 (財務借貸)
 12. 金融投資 (金融投資)
 13. 買房產 (銀行投資)
 14. 渣打銀行 (財務借貸)
 15. 提高警覺 (提高警覺)
  沒有出聲
 16. 騙徒 (提高警覺)
  騙徒
 17. 一響即收線 (無聽)
 18. 美容瘦身 (美容瘦身)
 19. 炸騙 (不詳)
 20. 信用咭財務推廣 (不詳)
 21. 音樂 (無聽)
 22. 財務借貸 (不詳)
 23. 金融投資 (金融投資)
 24. 浩康醫療中心 (不詳)
 25. 金融投資 (金融投資)
 26. 香港寬頻 (電訊廣播)
 27. 美容瘦身 (美容瘦身)
 28. 銀行投資 (銀行投資)
 29. 美容瘦身 (美容瘦身)
 30. 滙港電訊 (不詳)
 31. 不明 (提高警覺)
  猜猜我是誰
 32. 會籍消費 (會籍消費)
 33. 銀行投資 (銀行投資)
 34. 美容瘦身 (美容瘦身)
 35. HKBN (電訊廣播)
 36. 美聯物業 (地產物業)
 37. 香港寬頻熱線電話 (不詳)
 38. 美容瘦身 (美容瘦身)
 39. - (提高警覺)
 40. 恒生銀行 (財務借貸)
 41. 無聽 (無聽)
  每隔一兩小時會打電話來兩次
 42. 美容瘦身 (美容瘦身)
 43. 中山雅居樂 (不詳)
 44. 金融投資 (金融投資)
 45. 大眾銀行 (銀行投資)
 46. 電話飛線服務 (不詳)
 47. 推銷TVB (不詳)
  電視盒
 48. 診所 (不詳)
 49. 詐騙電話 (不詳)
 50. sales (不詳)
 51. 高健綜合醫務中心(大圍道) (不詳)
 52. 危險,提高驚覺 (提高警覺)
  詐騙,不良公司
 53. 來電冇聲 (不詳)
 54. 黑警包庇盜用個人資料的黑社會財仔 (無聽)
 55. 大灣區樓盤 (其他)
 56. 自稱國安公署 (提高警覺)
  一個流利普通話女人自稱國安公署的人。
 57. 觀塘郵政局 (不詳)
 58. 銀行投資 (銀行投資)
 59. 無接 (無聽)
  無接
 60. 大眾財務 (財務借貸)
 61. 假银行 (提高警覺)
 62. immigration pass scam (不詳)
 63. 自稱東亞銀行 (財務借貸)
  疑似詐騙電話
 64. 衞生署電話調查 (不詳)
 65. 2DP - Tea & Veggie (不詳)
 66. 中銀 (財務借貸)
 67. 不知 (不明來電)
 68. Manhattan card service centre (不詳)
 69. 安基財務 (不詳)
 70. 林凱波牙科醫務所 (不詳)
 71. 推銷 (不詳)
 72. 大眾 (財務借貸)
 73. 聯邦快遞(詐騙) (不詳)
 74. 假冒中國移動 (電訊廣播)
 75. aeon (財務借貸)
 76. 星展 (不詳)
 77. 香港寬頻追收寬頻帳單熱線 (不詳)
 78. 自稱宏利 (保險)
  帶鄕音廣東話,逼進式話政府需要更新強積金料,約見問港九新界邊區同事可以為我服務,之後我話自己打電話去保險公司問,佢話唔得,一定要面見。我再問佢哪一公司?佢答manulife,我話我都冇用你公司服務,佢即cut缐
 79. 股票_推銷 (不詳)
 80. 恒生借貸 (財務借貸)
1

JunkCall: 28285916 | 2828-5916 | 2828 5916 | +852 2828 5916 | +852-2828-5916 | +85228285916 | 0085228285916

Back to Top

FAQ常見問題

🙋🏻‍♀️收到28285916來電覺得這電話號碼相當有可疑,是推銷還是騙案?

本頁內容關於「」電話號碼28285916由於「」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話28285916內中資料不能一一去確認,也並非指該公司有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

這個28285916電話資料庫是怎樣建立的?

垃圾電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供垃圾電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報垃圾電話號碼28285916。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集垃圾電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋垃圾電話的目的。

核實來電「28285916」身份就比單純阻擋垃圾電話來得複雜?

因為人們只需要把「」垃圾電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼28285916後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

Junkcall黑名單的定義是?

黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

Junkcal網站的使用條款?

本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

28285916類似的電話號碼中文 | English

Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.

廣告電話2020,產品騙案,28285916,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,