JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

美容中心 Tel: 21869707

2022-08-13 21:01:36
電話號碼: 21869707
電話號碼來自: 香港

檢舉電話號碼「21869707」提醒更多人

檢舉電話 21869707立即致電 21869707


21869707 電話⚠️來電注意‼️好可能美容中心 電話號碼
Junk-Call.com 為您搜尋更多關於 美容中心 或相關 21869707 來電記錄。您可於稍後再回來看看,也可以在先按這個 21869707 電話號碼查詢或在下面加入評論。

檢舉21869707電話號碼

可於詳細補充描述來電對話情況及內容,請勿提交親友電話及名字。

 • 21869707來電記錄

  (格式/例子)
  1. 美容中心 (app)
  2. 未知來電 (無接)
  3. 無聽電話 (唔知)
  4. 未有內電 (沒有記錄)
  5. 不明來電 (無聴接)
  6. 顯示不明 (無來電)
  >NEXT<

  1

  檢舉電話號碼「21869707」提醒更多人 檢舉電話

  Let's Google it~

  更多21869707美容中心 以外來電記錄

  1. HSBC (金融投資)
  2. 建造業議會工人註冊處 (不詳)
  3. 中國銀行 (銀行投資)
  4. 美容瘦身 (美容瘦身)
  5. 香港置業 (不詳)
  6. 不詳 (無聽)
   回撥無人聽
  7. 大都仁壽 (保險)
  8. 至尊詐騙屎蟲 (不詳)
  9. 保單公司 (保險)
  10. 星展財務 (財務借貸)
   只有佢講唔聽你講
  11. 利嘉閣地產 (不詳)
  12. 地產 (不詳)
  13. 安信 (不詳)
  14. 借錢 (財務借貸)
  15. Guatemala (Llamada desconocida)
   Necesito averiguar de quién es este numero
  16. 清card數 (財務借貸)
  17. 美容瘦身 (美容瘦身)
  18. 貿易發展局 (不詳)
  19. 邦民 (財務借貸)
  20. 華潤地產 (不詳)
  21. 睇樓團 (不詳)
  22. 我係邊個 (無聽)
  23. 中山雅居樂 (其他)
  24. 地產公司 (不詳)
  25. 繳費靈 (不詳)
  26. 大新銀行 (財務借貸)
   財務
  27. AIA (保險)
  28. 工聯會 (其他)
  29. 民意調查 (不詳)
  30. 來電無聲 (不詳)
  31. cold call (提高警覺)
   女人聲喂一聲就收綠
  32. HSBC 財務借貸 (財務借貸)
   他説自己是HSBC 財務借貸 可以借錢30萬給你。
  33. 的士 (不詳)
  34. 美聯物業 (地產物業)
  35. 保險 (保險)
  36. 推銷廣告 (不詳)
  37. 美容瘦身 (美容瘦身)
  38. 大新 (財務借貸)
  39. CMHK (不詳)
  40. Hang Seng (不詳)
  41. AIA MPF (不詳)
  42. 花旗銀行自動櫃員機 (不詳)
  43. 恒生借錢 (銀行投資)
  44. Trip.com (不詳)
  45. 吳鴻春牙醫 (不詳)
  46. 大眾財務 (財務借貸)
  47. Jovita (提高警覺)
  48. 東區醫院公務員中醫診所登記電話 (不詳)
  49. 假冒銀行 (不詳)
  50. 唔知 (無聽)
  51. 美容 (不詳)
  52. 大陸地產雅居樂 (不詳)
  53. 不明 (無聽)
  54. 銀行投資 (銀行投資)
  55. 康富 (不詳)
  56. 醫療中心 (提高警覺)
  57. 安信 (財務借貸)
  58. 未知 (無聽)
  59. 會籍消費 (會籍消費)
  60. 中原地產 (不詳)
  61. citibank (財務借貸)
  62. CSL (不詳)
  63. private (不詳)
  64. 香港寛頻 (不詳)
  65. 個人 (提高警覺)
   打黎講:「喂你老母閪呀喂」
  66. 大生銀行 (銀行投資)
  67. 美加星售樓處 (外判推銷)
  68. 金融投資 (金融投資)
  69. 萬寧禮品部 (會籍消費)
  70. 美容瘦身 (美容瘦身)
  71. Asana (不詳)
   美容
  72. 靚仔 (Other)
   真人靚過上鏡 正!!!
  73. DBS (財務借貸)
  74. AIA (提高警覺)
   打黎問有冇同事跟進番我份保單, 但我冇買AIA
  75. 福佳 (財務借貸)
  76. 警察及消防 (警察及消防)
  77. 中港老千張啟雄 (金融投資)
  78. 不知明 (不詳)
  79. 騙案 (不詳)
  80. 恒生 (銀行投資)

  >MORE<

  檢舉電話號碼「21869707」提醒更多人 檢舉電話

  JunkCall: 21869707 | 2186-9707 | 2186 9707 | +852 2186 9707 | +852-2186-9707 | +85221869707 | 0085221869707

  Back to Top

  FAQ常見問題

  🙋🏻‍♀️收到21869707來電覺得這電話號碼相當有可疑,是美容中心 推銷還是騙案?

  本頁內容關於「美容中心 」電話號碼21869707由於「美容中心 」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話21869707內中資料不能一一去確認,也並非指該公司美容中心 有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

  美容中心 這個21869707電話資料庫是怎樣建立的?

  廣告電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供廣告電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報美容中心 廣告電話號碼21869707。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集廣告電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋廣告電話的目的。

  核實來電「美容中心 21869707」身份就比單純阻擋廣告電話來得複雜?

  因為人們只需要把美容中心 廣告電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼21869707後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

  Junkcall黑名單的定義是?

  黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

  Junkcal網站的使用條款?

  本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

  21869707類似的電話號碼

  重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,Junk-call.com 對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Junk-call.com 有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

  美容中心 廣告電話2020,產品騙案,21869707,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
  phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,  中文 | English
  Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.