JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)
21578941電話號碼查詢: 總共找到1個記錄。

檢舉電話「21578941」提醒更多人 +按此加入

21578941來電記錄:

 1. Buffet Club (會籍消費)
 2. Buffet Club (會籍消費)
 3. 旅遊 (提高警覺)
  詐騙,恐嚇
 4. 旅遊 (提高警覺)
  詐騙,恐嚇
 5. 酒店餐飲 (不詳)
 6. 恐嚇並話你冇錢,迫你買會籍 (提高警覺)
  刑事恐嚇
 7. Buffet club (會籍消費)
  條L人話自己叫Gordon Lee, 話我15年前join 左佢地個會藉,而家唔係話唔續就可以了左件事,又話要出嚟搞清楚,否則會欠佢公司好多$,cut佢線後,不停用冇來電的電話滋擾共35次。 真係小佢老味!呢D公司見一間小一間
 8. Buffet club (會籍消費)
  會籍詐騙,金錢詐騙
 9. 香港酒店協會 (提高警覺)
  打黎以恐嚇方式話你差佢哋錢
 10. 會籍消費 (會籍消費)
 11. 恐嚇並話你冇錢,迫你買會籍 (提高警覺)
  刑事恐嚇
 12. Y (無聽)
 13. 會籍消費 (會籍消費)
 14. 香港酒店聯會 (提高警覺)
 15. 會籍消費 (會籍消費)
 16. sunny city (提高警覺)
 17. 會籍消費 (會籍消費)
 18. Buffet Club (提高警覺)
  打來話我係會員和欠錢. 之後不斷打來煩牫.
 19. 會籍消費 (會籍消費)
 20. Y (無聽)
 21. 好Q煩既厄人叫人買/續會藉公司 (會籍消費)
 22. sunny club (會籍消費)
 23. ENJOYCOTAICLUB (會籍消費)
 24. Sunny Club (會籍消費)
 25. 恐嚇並話你冇錢,迫你買會籍 (提高警覺)
  刑事恐嚇
 26. Buffet Club (會籍消費)
 27. 會籍消費 (會籍消費)
 28. 自稱buffet club 叫黃栢高 James Wong 打電話來 (不詳)
 29. SUNNY CITY CLUB (會籍消費)
 30. Buffet Club (會籍消費)
 31. Easy Hotel Club , 香港酒店 (會籍消費)
 32. 會籍消費 (會籍消費)
 33. 會籍消費 (會籍消費)
 34. 會籍消費 (會籍消費)
 35. The Buffet Club (會籍消費)
 36. 恐嚇並話你冇錢,迫你買會籍 (提高警覺)
  刑事恐嚇
 37. 香港酒店協會 (提高警覺)
  打黎以恐嚇方式話你差佢哋錢
 38. 旅遊 (提高警覺)
  詐騙,恐嚇
 39. Sunny city (會籍消費)
 40. 會籍消費 (會籍消費)
 41. 香港酒店協會 (提高警覺)
  打黎以恐嚇方式話你差佢哋錢
 42. 會籍消費 (會籍消費)
 43. 恐嚇並話你冇錢,迫你買會籍 (提高警覺)
 44. sunny city (提高警覺)
 45. Buffet club 條L人話自己叫Gordon Lee, 話我15年前join 左佢地個會藉,而家唔係話唔續就可以了左件事,又話要出嚟搞清楚,否則會欠佢公司好多$,cut佢線後,不停用冇來電的電話滋擾共35次。 真係屌佢老味!呢D公司見一間屌一間 (會籍消費)
 46. Sunny club (會籍消費)
 47. The Easy Holiday Club, Enjoy Cotai Club, Lohas Club (提高警覺)
 48. Buffet club (會籍消費)
  會籍詐騙,金錢詐騙
 49. Buffet club (會籍消費)
  會籍詐騙,金錢詐騙
 50. Buffet Club (提高警覺)
  打來話我係會員和欠錢. 之後不斷打來煩牫.
 51. 會籍消費 (會籍消費)
 52. 旅遊 (提高警覺)
  詐騙,恐嚇
 53. Buffet Club (會籍消費)
 54. Buffet Club (提高警覺)
  打來話我係會員和欠錢. 之後不斷打來煩牫.
 55. Easy holiday (提高警覺)
 56. Y (無聽)
 57. 香港酒店協會 (提高警覺)
  打黎以恐嚇方式話你差佢哋錢
 58. 旅遊 (提高警覺)
  詐騙,恐嚇
 59. 恐嚇並話你冇錢,迫你買會籍 (提高警覺)
  刑事恐嚇
 60. sunny city (提高警覺)
 61. Sunny Club (提高警覺)
  恐嚇、呃錢
 62. 會籍消費 (會籍消費)
 63. Buffet Club (提高警覺)
  打來話我係會員和欠錢. 之後不斷打來煩牫.
 64. Buffet club 會籍詐騙,金錢詐騙 (會籍消費)
 65. 香港酒店集團sunny city club (會籍消費)
  強調你欠會藉費,要取消會藉先要續會,如果唔比會嚟打你一身喎!!
 66. Buffet club (會籍消費)
  會籍詐騙,金錢詐騙
 67. Y (無聽)
 68. 會籍消費 (會籍消費)
 69. 會籍消費 (會籍消費)
 70. Buffet club 條L人話自己叫Gordon Lee, 話我15年前join 左佢地個會藉,而家唔係話唔續就可以了左件事,又話要出嚟搞清楚,否則會欠佢公司好多$,cut佢線後,不停用冇來電的電話滋擾共35次。 真係屌佢老味!呢D公司見一間屌一間 (會籍消費)
 71. Y (無聽)
 72. Buffet Club (會籍消費)
 73. 香港酒店協會 (提高警覺)
  打黎以恐嚇方式話你差佢哋錢
 74. 香港酒店集團 (提高警覺)
 75. Buffet Club 打來話我係會員和欠錢. 之後不斷打來煩牫. (提高警覺)

檢舉電話「21578941」提醒更多人 +按此加入

NEXT
1

JunkCall: 21578941 | 2157-8941 | 2157 8941 | +852 2157 8941 | +852-2157-8941 | +85221578941 | 0085221578941

Back to Top

FAQ常見問題

🙋🏻‍♀️收到21578941來電覺得這電話號碼相當有可疑,是推銷還是騙案?

本頁內容關於「」電話號碼21578941由於「」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話21578941內中資料不能一一去確認,也並非指該公司有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

這個21578941電話資料庫是怎樣建立的?

垃圾電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供垃圾電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報垃圾電話號碼21578941。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集垃圾電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋垃圾電話的目的。

核實來電「21578941」身份就比單純阻擋垃圾電話來得複雜?

因為人們只需要把「」垃圾電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼21578941後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

Junkcall黑名單的定義是?

黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

Junkcal網站的使用條款?

本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

21578941類似的電話號碼中文 | English

Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.

廣告電話2020,產品騙案,21578941,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,