JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

自稱衛生署電話號碼

電話查詢
電話查詢香港電話號碼查詢
電話分類自稱衛生署
電話分類提高警覺
來電記錄自稱衛生署
電話來自HK
最後更新2023-04-02

檢舉電話號碼「自稱衛生署」提醒更多人

檢舉電話 自稱衛生署

自稱衛生署來電記錄

 1. 自稱衛生署 (提高警覺)
  自稱衛生署 有醫療文件未提交
 2. 自稱衛生署 (其他)
  詐騙電話
 3. 自稱衛生署 (提高警覺)
 4. 自稱衛生署 (提高警覺)
 5. 自稱衛生署 (提高警覺)
  扮衛生署通知你確診了,需要隔離,並套個人信息
 6. 自稱衛生署 (政府機構)
  自稱衛生署錄音來電,有重要文件,提防詐騙。
 7. 自稱衛生署 (政府機構)
  大陸詐騙
 8. 自稱衛生署 (提高警覺)
 9. 自稱衛生署 (政府機構)
  自稱衛生署電話錄音
 10. 自稱衛生署 (提高警覺)
 11. 自稱衛生署人員 (政府機構)
  流利普通話,自稱衛生署人員,要求交出特別文件
 12. 自稱衛生署 (提高警覺)
  用+852開頭, 留言話有文件叫你拎
 13. 自稱衛生署 (醫院)
  廣東話電話錄音,有報告給我,請按1字。之後,操普通話男子。
 14. 自稱衛生署 (政府機構)
  電話錄音,自稱衛生署,說你有一份醫療文件待取,廣東話查詢按1,普通話查詢按
 15. 自稱衛生署 (政府機構)
  自稱衛生署
 16. 自稱衛生署 (提高警覺)
 17. 自稱衛生署人員 (政府機構)
  流利普通話,自稱衛生署人員,要求交出特別文件
 18. 自稱衛生署 (政府機構)
  條友唔識講廣東話
 19. 自稱衛生署 (不明來電)
  自稱衛生署
 20. 自稱衛生署 (政府機構)
  衛生署通知,先前聯絡多次,你有一份醫療文件。
 21. 自稱衛生署 (提高警覺)
 22. 自稱衛生署 (其他)
 23. 自稱衛生署 (無聽)
  留言自稱衛生署,你有新冠疫苗接種問題,普通話請按一,廣東話之外呢
 24. 自稱衛生署 (提高警覺)
 25. 自稱衛生署錄音 (不明來電)
  檢舉電話號碼「報稱衛生署通知取文件」提醒更多人 (不明來電) 檢舉電話號碼「報稱衛生署通知取文件」提醒更多人
 26. 語音來電,自稱衛生署話你有個訊息未睇 (不明來電)
  自稱衛生署話你有短訊未睇
 27. 自稱衛生署的詐騙電話 (提高警覺)
  自稱衛生署的詐騙電話,那些騙子小心報應,就是騙到錢都唔夠他們還債、醫藥費和買棺材,到時候他們負債累累要做乞丐。
 28. 錄音自稱衛生署 (提高警覺)
 29. 自稱衛生署 (政府機構)
  自稱衛生署話「需要帶日常用品衣物進行隔離,如有疑問請接1字。」 回撥無聲
 30. 自稱衛生署 (不明來電)
 31. 自稱衛生署 (電訊廣播)
 32. 自稱衛生署職員 (不明來電)
  自稱衛生署職員
 33. 自稱衛生署職員 (提高警覺)
  自稱衛生署職員告訴你,有一份健康文件尚未領取,只要一按廣東話,永遠繁忙中之後騙子會直接轉國語和你通話,然後一講騙子,即時收線。
 34. 自稱衛生署通知 (提高警覺)
 35. 自稱衛生署 (其他)
 36. 自稱衛生署 (提高警覺)
  話有文件未取
 37. 自稱衛生署 (提高警覺)
  電話錄音「你好我哋係衛生署,多次致電無回應」嗰啲費話
 38. 自稱衛生署的詐騙電話 (提高警覺)
  電話錄音「衛生署最後通知」很明顯詐騙電話,這些騙子真的小心報應,小心騙到的錢都無機會享、他們小心失去的遠超過騙到的和想騙來的。
 39. 自稱衛生署 (提高警覺)
  先前聯絡多次未能聯絡到你,你有一份醫療文件xxxxxxxxxxxxx
 40. 自稱衛生署 (提高警覺)
  自稱衛生署電話錄音,錄音對話叫你跟指示㩒電話制聯絡佢。
 41. 自稱衛生署 (不明來電)
 42. 疑似詐騙,自稱衛生署的機械女語音 (政府機構)
 43. 自稱衛生署說普通話 (政府機構)
 44. 自稱衛生署(接聽後2秘,才有語音,按一字,廣東話..) (政府機構)
  強檢
 45. 自稱衛生署的詐騙電話 (提高警覺)
  電話錄音「衛生署最後通知」很明顯詐騙電話,這些騙子真的小心報應,小心騙到的錢都無機會享、他們小心失去的遠超過騙到的和想騙來的。
 46. 自稱衛生署 (提高警覺)
  電話錄音「你好我哋係衛生署,多次致電無回應」嗰啲費話
 47. 自稱衛生署 (無聽)
  有留言,是錄音,話衛生署有文件多次傳送失敗,請按1字聯絡
 48. 自稱衛生署通知錄音 (提高警覺)
  詐騙電話
 49. 自稱衛生署 (其他)
 50. 自稱衛生署 (提高警覺)
 51. 自稱衛生署 (提高警覺)
  講普通話
 52. 自稱衛生署 (政府機構)
  接駁電話
 53. 自稱衛生署 (政府機構)
  自稱衛生署 廣東話都唔識多句
 54. 自稱衛生署 (提高警覺)
 55. 自稱衛生署 (提高警覺)
  留言指你有一份文件尚未領取,已通知多次,廣東話請按一,普通話按二….等等聯絡對方。
 56. 自稱衛生署 (政府機構)
  電話錄音
 57. 錄音自稱衛生署聲稱有文件要取 (政府機構)
 58. 語音系統自稱衛生署 (不明來電)
  語音留言:早前多次聯絡未有聯繫上,你有一份未接收文件,廣東話 按1.....
 59. 自稱衛生署通知 (政府機構)
 60. 自稱衛生署 (提高警覺)
  來電説有份文件未簽 回電無人接聽
 61. 講普通話自稱衛生署 (政府機構)
  能說出很多個人資料,包括中文姓名、出生日期、身份證號碼。但最關鍵何時何地出現所謂高危地方的資料及是錯的。
 62. 自稱衛生署 (提高警覺)
 63. 操普通話自稱衛生署來電 (提高警覺)
  接種疫苗出問題
 64. 自稱衛生署 (政府機構)
 65. 操普通話自稱衛生署有包裹 (政府機構)
  要求叫個會廣東話對話即挂線
 66. 自稱衛生署 (提高警覺)
 67. 自稱衛生署 (提高警覺)
  電話錄音: ......, 廣東話按1, 普通話按2, ......
 68. 自稱衛生署 但又咩都唔知 (提高警覺)
 69. 電話錄音自稱衛生署 (提高警覺)
 70. 自稱衛生署取消健康碼 (被軟件攔截)
  匯豐銀行漏資料要填 , 兩日同一個電話兩個说法
 71. 自稱衛生署,疫苗資格被取消犯藥物管制條例,後轉所謂上海公安局牽涉洗黑錢 (其他)
 72. 自稱衛生署多次未能聯絡 (提高警覺)
 73. 自稱衛生署 (政府機構)
 74. 自稱衛生署的詐騙電話 (提高警覺)
  自稱衛生署的詐騙電話,他們小心報應。騙到的錢都不夠還債、付醫藥費和買棺材。到時候負債累累做乞丐瞓街
 75. 自稱衛生署 (提高警覺)
  好悶,又係醫療文件,又1字廣東話.......
 76. 自稱衛生署(假冒) (提高警覺)
  電話錄音:說多次來電無人接聽
 77. 自稱衛生署 (政府機構)
  有嘢冇申報
 78. 自稱衛生署 (不明來電)
 79. 自稱衛生署 (其他)
 80. 自稱衛生署 (提高警覺)
  錄音
>NEXT<

1

檢舉電話號碼「自稱衛生署」提醒更多人 檢舉電話

Let's Google it~

更多自稱衛生署以外來電記錄

 1. 銀行投資 (銀行投資)
 2. 騙子 (不詳)
 3. 人民法院 (無聽)
 4. 入境事務處 (電訊廣播)
 5. DBS (財務借貸)
  DBS財務借貸
 6. 地產推銷 (不詳)
 7. 香港置業地產代理有限公司西九龍一號西九龍分行及泓景臺分行 (不詳)
 8. Unknown (Other)
  This lowlife phoned at 7pm on a Saturday to invite my family to dinner so that he can steal our money.
 9. 行徧公司 (財務借貸)
  取資料後行編
 10. 日本綱络通 (不詳)
 11. Sweet beauty makeup (美容瘦身)
  騙子!注意
 12. 金融投資 (金融投資)
 13. UA (不詳)
 14. 詐騙集團 (提高警覺)
  詐騙電話
 15. .雅居樂地產 (其他)
 16. &nslookup hitspenllocas2bcc9.bxss.me&'"`0&nslookup hitspenllocas2bcc9.bxss.me&`' (1)
  555
 17. 渣打信用卡逾期還款提示 (不詳)
 18. IT (不詳)
 19. 不明 (無聽)
  電話騷擾
 20. 金融投資 (金融投資)
 21. (美容瘦身)
 22. DAH SING (銀行投資)
 23. Second Kill Sneakers Store (不詳)
 24. 老点騙人电話号 (提高警覺)
 25. 冒充入境處 (提高警覺)
 26. 恆大地產 (其他)
  Cold call
 27. 詐騙 (不詳)
 28. 不明 (無聽)
  打返轉頭 打唔通 唔防係d咩正當電話
 29. 無講公司名 (財務借貸)
 30. 恆生銀行借貸 (財務借貸)
 31. 不明 (不明來電)
  沒有聲音,聾啞人士
 32. 又自稱 OK 財務 (外判推銷)
 33. 美容瘦身 (美容瘦身)
 34. 衛生署 (政府機構)
  錄音語(似扮) 有隔離令 通知…
 35. 恆生銀行 (財務借貸)
  推銷借錢
 36. DXC company (不詳)
 37. 漫活堂 (不詳)
 38. eg:htpps (Call Missed)
  show
 39. 不明 (不明來電)
  唔小心順手接咗,對方嗰邊即cut線。google咗下好似話引人回電呃錢。各位小心。
 40. 電訊公司推廣 (其他)
 41. 問卷 (大專院校)
 42. fake bank (不詳)
 43. 財務 (提高警覺)
 44. 金坊泰國美食 (不詳)
 45. 致匯地產 (其他)
 46. 收數 (財務借貸)
 47. 假冒csl (電訊廣播)
 48. 祥益地產(時代) (不詳)
 49. UA (財務借貸)
 50. 美容瘦身 (美容瘦身)
 51. 美聯物業 (不詳)
 52. 假冒 (其他)
  詐騙衞生署
 53. 大衆銀行 (財務借貸)
 54. 銀行投資 (銀行投資)
 55. 詐騙電話 (提高警覺)
  普通話錄音話我個電話兩小時內停止服務
 56. 詐騙貸款 (財務借貸)
 57. 煤氣公司報錶 (不詳)
 58. Jolly Kingdom (不詳)
 59. 不詳 (被軟件攔截)
 60. 恒生 (財務借貸)
 61. 財務借貸 (不詳)
 62. 美容瘦身 (美容瘦身)
 63. 金融投資 (金融投資)
 64. HSBC (無聽)
 65. 口罩 (不詳)
 66. 銀行投資 (銀行投資)
 67. 大田金融 (提高警覺)
 68. 香港永明金融 (不詳)
 69. 利嘉閣地產昇悅居分行 (不詳)
 70. 騙徒 (提高警覺)
 71. 扮朋友 (提高警覺)
 72. 匯豐現金套現 (不詳)
 73. 滙豐 (財務借貸)
 74. 利嘉閣地產 (不詳)
 75. 中文大學香港亞太研究所 (不詳)
 76. 標保 (提高警覺)
 77. 保險 (保險)
 78. 財仔 (提高警覺)
  財務公司
 79. 醫院管理局 (不詳)
 80. 查眴 (不詳)

>MORE<

檢舉電話號碼「自稱衛生署」提醒更多人 檢舉電話

Back to Top

FAQ常見問題

🙋🏻‍♀️收到來電覺得這電話號碼相當有可疑,是自稱衛生署推銷還是騙案?

本頁內容關於「自稱衛生署」電話號碼由於「自稱衛生署」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話內中資料不能一一去確認,也並非指該公司自稱衛生署有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

自稱衛生署這個電話資料庫是怎樣建立的?

廣告電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供廣告電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報自稱衛生署廣告電話號碼。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集廣告電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋廣告電話的目的。

核實來電「自稱衛生署」身份就比單純阻擋廣告電話來得複雜?

因為人們只需要把自稱衛生署廣告電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

Junkcall黑名單的定義是?

黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

Junkcal網站的使用條款?

本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。

重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,Junk-call.com 對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Junk-call.com 有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

自稱衛生署廣告電話2020,產品騙案,,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,中文 | English
Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.