JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

網上行_安裝電話號碼

2021-12-08 23:47:13
電話號碼: 網上行_安裝
電話號碼來自: 香港

檢舉電話號碼「網上行_安裝」提醒更多人

檢舉電話 網上行_安裝

網上行_安裝來電記錄

 1. 網上行_安裝 (不詳)
>NEXT<

1

檢舉電話號碼「網上行_安裝」提醒更多人 檢舉電話

Let's Google it~

更多網上行_安裝以外來電記錄

 1. 騙錢 (不詳)
 2. smartone voicemail (不詳)
 3. 大陸地產 (無聽)
 4. 順豊快遞 (其他)
 5. Ingrid Millet Paris (不詳)
 6. HKBN (電訊廣播)
 7. 1A中秀站 (銀行投資)
 8. 香港製造業行政、管理及工程技術人員總會 (不詳)
 9. 美容瘦身 (美容瘦身)
 10. 雅歌琴行 (不詳)
 11. 金融投資 (金融投資)
 12. 不詳 (不詳)
  29.11.2018
 13. 匯豐財務 (財務借貸)
 14. 恆生 (金融投資)
 15. 美容瘦身 (美容瘦身)
 16. 中國移動詐騙 (提高警覺)
 17. junk call (財務借貸)
 18. 推銷內地樓盤 (不詳)
 19. La Cite Noble Management Office (不詳)
 20. HSBC card (無聽)
 21. 國安公署 (警察及消防)
 22. 美容瘦身 (美容瘦身)
 23. 中原地產 (不詳)
 24. 3 (不詳)
 25. 美容公司 (不詳)
 26. 香港寬頻 (不詳)
 27. 宏利 (不詳)
 28. 電話錄音 (不詳)
 29. 宏利強積金 (金融投資)
 30. 海外詐騙集團 (不詳)
 31. 冒認入境處 (不詳)
 32. 聲稱銀行 (提高警覺)
  冒充銀行機構上門收器材
 33. 澳門酒店(提高警覺) (不詳)
 34. 統計 (不詳)
 35. 財務借貸 (銀行投資)
 36. 推销 (無聽)
 37. 教育 (教育)
 38. 大都會人壽 (不詳)
 39. 美容瘦身 (美容瘦身)
 40. 無声 (不詳)
 41. 宏利強積金 (不詳)
 42. 推消 (不詳)
 43. 信興電器維修中心 (不詳)
 44. 東亞銀行 (銀行投資)
 45. 銀行投資 (銀行投資)
 46. 號稱宏利 (銀行投資)
 47. 機電工程署 (不詳)
 48. 星展銀行 (不詳)
 49. 銀行投資 (銀行投資)
 50. 香港寬頻 (不詳)
 51. 中國太平保險 (不詳)
 52. 明愛隆亨 (不詳)
 53. 香港警務處 (不詳)
 54. 金融投資 (金融投資)
 55. Spa beauty (提高警覺)
 56. 其他 (其他)
  自稱強積金服務公司,聯絡客戶見面講解強積金事宜
 57. 美容瘦身 (美容瘦身)
 58. 美容 (美容瘦身)
  同你傾wts傾熟 之後約食飯再做埋美容 冇做就吾再同你聯絡
 59. csl 老馮續約 (無聽)
 60. Kerry Properties (不詳)
 61. 美容公司 (美容瘦身)
 62. 大眾銀行 (銀行投資)
 63. 銀行投資 (銀行投資)
 64. 大眾 (不詳)
 65. 中銀 (財務借貸)
 66. Zoe (不詳)
 67. 中銀集團人壽保險客戶熱線 (不詳)
 68. 中國移動香港客戶聯繫部 (不詳)
 69. 花旗 (財務借貸)
 70. 利嘉閣地產 (不詳)
 71. 借$ (無聽)
 72. 大眾 (財務借貸)
 73. 垃圾 (財務借貸)
  垃圾
 74. 銀行投資 (銀行投資)
 75. 銀行投資 (銀行投資)
 76. 香港醫務協會 (美容瘦身)
 77. 保險 (保險)
 78. 假入境處 (其他)
 79. Aeon (財務借貸)
 80. 假冒銀行(已確認) (提高警覺)

>MORE<

檢舉電話號碼「網上行_安裝」提醒更多人 檢舉電話

Back to Top

FAQ常見問題

🙋🏻‍♀️收到來電覺得這電話號碼相當有可疑,是網上行_安裝推銷還是騙案?

本頁內容關於「網上行_安裝」電話號碼由於「網上行_安裝」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話內中資料不能一一去確認,也並非指該公司網上行_安裝有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

網上行_安裝這個電話資料庫是怎樣建立的?

廣告電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供廣告電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報網上行_安裝廣告電話號碼。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集廣告電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋廣告電話的目的。

核實來電「網上行_安裝」身份就比單純阻擋廣告電話來得複雜?

因為人們只需要把網上行_安裝廣告電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

Junkcall黑名單的定義是?

黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

Junkcal網站的使用條款?

本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。


中文 | English

Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.

網上行_安裝廣告電話2020,產品騙案,,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,