JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

提高警覺電話號碼

提高警覺電話號碼查詢: 總共找到18472個記錄。

檢舉電話「提高警覺」提醒更多人 +按此加入

來電記錄:

 1. 順豐 (提高警覺)
  話你有份郵件…件郵件個地址濕左…呃你講個地址!!!
 2. 詐騙 (提高警覺)
  滋擾、騷擾
 3. 話你借佢錢,問你幾時還 (提高警覺)
 4. 有待確認 (提高警覺)
  推銷虛擬貨幣
 5. 電話騙案 (提高警覺)
 6. 電話騙案 (提高警覺)
  電話騙案
 7. 電話騙案 (提高警覺)
  電話騙案
 8. 電話騙案 (提高警覺)
  電話騙案
 9. 郵件 (提高警覺)
  多次的電話騙案
 10. 郵件 (提高警覺)
 11. payme (提高警覺)
 12. 未知 (提高警覺)
 13. 假公安 (提高警覺)
 14. 假公安 (提高警覺)
 15. 假公安 (提高警覺)
 16. Idk (提高警覺)
 17. 國安處 (提高警覺)
  講普通話,能講出我的名字,話我利用手機發出違反國安法視頻
 18. 自稱自己係中國銀行信用卡 (提高警覺)
  自稱自己係中國銀行信用卡,說國語
 19. lol (提高警覺)
  詐騙詐騙詐騙詐騙,賣野扮收唔到,仲話人地哂佢時間,姓名:lui kwan,網名:god神
 20. aia (提高警覺)
  問我張aia保單無人跟?我都唔係客戶,篤爆她講大話,她爆粗。
 21. 自稱國安處 (提高警覺)
  講得出姓氏,話你違反國安法,由於唔知佢講咩最後收左佢線
 22. 自稱(假)國安 (提高警覺)
 23. 自稱收數公司 (提高警覺)
  無借到,屈人還錢,已報警
 24. 不明 (提高警覺)
  騙徒
 25. 不明 (提高警覺)
  騙徒
 26. 無聽電話 (唔知) (提高警覺)
  無聽電話 (唔知)
 27. 未知來電 (無接) (提高警覺)
  未知來電 (無接)
 28. 無聽電話 (唔知) (提高警覺)
  無聽電話 (唔知)
 29. 國安公署 (提高警覺)
  要你簽證明沒發危害國家安全
 30. 電訊 (提高警覺)
  留言錄音電話異常
 31. 社会福利署 (提高警覺)
  补交消费券申请资料
 32. 順豐速運 (不詳) (提高警覺)
 33. (唔知) (提高警覺)
 34. 自稱子豪哥恐嚇 (提高警覺)
 35. 老千 (提高警覺)
 36. (唔知) (提高警覺)
 37. 假扮入境處 (提高警覺)
 38. 黎璟璁 (提高警覺)
 39. Bitch (提高警覺)
 40. 陳先生 (提高警覺)
 41. 小型騙局 (提高警覺)
 42. (唔知) (提高警覺)
 43. 鬼祟打電話WTS滋擾 (提高警覺)
 44. (唔知) (提高警覺)
 45. 大灣區李小姐 (提高警覺)
 46. Bitch (提高警覺)
 47. 陳先生 (提高警覺)
 48. 假扮入境處 (提高警覺)
 49. 油尖旺區 (提高警覺)
 50. 老千 (提高警覺)
NEXT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Back to Top

FAQ常見問題

🙋🏻‍♀️收到來電覺得這電話號碼相當有可疑,是提高警覺推銷還是騙案?

本頁內容關於「提高警覺」電話號碼由於「提高警覺」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話內中資料不能一一去確認,也並非指該公司提高警覺有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

提高警覺這個電話資料庫是怎樣建立的?

垃圾電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供垃圾電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報提高警覺垃圾電話號碼。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集垃圾電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋垃圾電話的目的。

核實來電「提高警覺」身份就比單純阻擋垃圾電話來得複雜?

因為人們只需要把「提高警覺」垃圾電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

Junkcall黑名單的定義是?

黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

Junkcal網站的使用條款?

本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。


中文 | English

Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.

提高警覺廣告電話2020,產品騙案,,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,