JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

扮打錯電話攞料電話號碼

2021-11-27 06:57:38
電話號碼: 扮打錯電話攞料
電話號碼來自: 香港

檢舉電話號碼「扮打錯電話攞料」提醒更多人

檢舉電話 扮打錯電話攞料

扮打錯電話攞料來電記錄

 1. 扮打錯電話攞料 (提高警覺)
  扮打錯電話攞料
>NEXT<

1

檢舉電話號碼「扮打錯電話攞料」提醒更多人 檢舉電話

Let's Google it~

更多扮打錯電話攞料以外來電記錄

 1. 恆生銀行服務熱線 (不詳)
 2. 奇明地產 騙人家產 (提高警覺)
 3. 匯豐銀行 (財務借貸)
  詐騙電話
 4. 打來又唔出聲 (不詳)
 5. Asana Yuki Wong (不詳)
 6. 行骗电话 (不詳)
 7. 星展|DBS (不詳)
 8. 滙豐。 (無聽)
 9. Website statute.top (Other)
 10. 香港貿易發展局 (不詳)
 11. 自稱UA財務 (財務借貸)
 12. 這是大眾銀行的電話並不是顯示的花旗請更改 (不詳)
 13. 懷疑詐騙電話 (無聽)
 14. 中銀 (財務借貸)
 15. 美聯物業 (不詳)
 16. na (無聽)
 17. 和記手杌 (不詳)
 18. 貸款經紀 (不詳)
 19. 不明 (提高警覺)
  詐騙
 20. 銀行投資 (銀行投資)
 21. Ricocorp wanna sell me real estate (其他)
 22. BOC (財務借貸)
 23. 我把聲咁熟,咁都唔知? (不詳)
 24. 詐騙 (提高警覺)
  佢會話自己轉左電話,你唔記得我咩
 25. China Unicom (電訊廣播)
 26. 假冒通訊事務局 (不詳)
 27. hsbc (claimed) (財務借貸)
  假hsbc
 28. 又一城停車場 (不詳)
 29. 美容瘦身 (美容瘦身)
 30. 1823 香港政府熱線 (不詳)
 31. 保險 (保險)
 32. 老張 (不詳)
 33. dermes激光脫毛專家 - 朗豪坊辦公大樓33及59樓 (不詳)
 34. 不受歡迎號碼 (不詳)
 35. 證監會 (不詳)
 36. 卓毅文化教育中心 (不詳)
 37. reebok (不詳)
 38. 林子雲醫生 (不詳)
 39. Foodgulu (不詳)
 40. PCCW 寬頻 (不詳)
 41. 美容瘦身 (美容瘦身)
 42. AIA (財務借貸)
 43. 地產 (財務借貸)
 44. 銀行投資 (銀行投資)
 45. 香港天文台打電話問天氣系統 - 電話號碼熱線操作系統 Tel No : 1878200 (不詳)
 46. 寬頻 (電訊廣播)
 47. 假冒中國移動 (提高警覺)
 48. CEO Neway (不詳)
 49. 未知來電 (無聽)
  没有接
 50. 3 HK (不詳)
 51. 香港寞瀬 (不詳)
 52. 美容瘦身 (美容瘦身)
 53. Suspicious (提高警覺)
 54. 香港寬頻 (電訊廣播)
 55. 電話騙案 (無聽)
 56. 詐騙電話 (不詳)
 57. 大衆 (財務借貸)
 58. 恆生綜合戶口客戶專線 (不詳)
 59. 大陸地產 (其他)
 60. 張小姐 (財務借貸)
  張小姐
 61. (無聽)
 62. 恒生銀行 (財務借貸)
 63. 安信 (銀行投資)
 64. 星展|DBS (不詳)
 65. 收數公司 (不詳)
 66. 收數公司 (財務借貸)
 67. 銀行投資 (銀行投資)
 68. apm管理處 (不詳)
 69. 大陸地产推销 (不詳)
 70. 電訊廣播 (電訊廣播)
  csl
 71. HK Taxi (不詳)
 72. 范榮昌醫生 (不詳)
 73. 財仔追數電話 (提高警覺)
 74. 恒生銀行 (不詳)
 75. 大陸地產 (不詳)
 76. 無人聽 (不詳)
 77. 不受歡迎號碼 (不詳)
 78. Housing Authority Headquarters (不詳)
 79. 恆生銀行 (財務借貸)
 80. 地產 (其他)

>MORE<

檢舉電話號碼「扮打錯電話攞料」提醒更多人 檢舉電話

Back to Top

FAQ常見問題

🙋🏻‍♀️收到來電覺得這電話號碼相當有可疑,是扮打錯電話攞料推銷還是騙案?

本頁內容關於「扮打錯電話攞料」電話號碼由於「扮打錯電話攞料」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話內中資料不能一一去確認,也並非指該公司扮打錯電話攞料有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

扮打錯電話攞料這個電話資料庫是怎樣建立的?

廣告電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供廣告電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報扮打錯電話攞料廣告電話號碼。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集廣告電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋廣告電話的目的。

核實來電「扮打錯電話攞料」身份就比單純阻擋廣告電話來得複雜?

因為人們只需要把扮打錯電話攞料廣告電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

Junkcall黑名單的定義是?

黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

Junkcal網站的使用條款?

本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。


中文 | English

Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.

扮打錯電話攞料廣告電話2020,產品騙案,,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,