JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

恐嚇電話號碼

恐嚇電話號碼查詢: 總共找到1個記錄。

檢舉電話「恐嚇」提醒更多人 +按此加入

來電記錄:

 1. 恐嚇 (無聽)
 2. 恐嚇 (提高警覺)
 3. 恐嚇 (不詳)
 4. 恐嚇電話服務將會停止 (提高警覺)
 5. 恐嚇 (提高警覺)
  恐嚇電話
 6. 恐嚇電話 (不詳)
 7. 恐嚇 (提高警覺)
 8. 恐嚇電話 (不詳)
 9. 恐嚇追數 (財務借貸)
 10. 恐嚇電話 (不詳)
 11. 恐嚇收數 (不詳)
 12. 收數佬恐嚇 (提高警覺)
  沒有此人,也恐嚇詐騙
 13. 恐嚇並話你冇錢,迫你買會籍 (提高警覺)
 14. 追數恐嚇 (財務借貸)
 15. 恐嚇 (提高警覺)
 16. 恐嚇詐騙 (提高警覺)
 17. 提高警覺 詐騙電話!話我地仲係佢地公司會員,要我地喺18pm前處理會籍,如果唔係就要俾2萬幾蚊!不斷恐嚇,不斷打電話黎滋擾!我地由Day 1都冇俾過錢,根本係詐騙!已報警! (提高警覺)
 18. 恐嚇詐騙 (提高警覺)
 19. 這個是恐嚇勒索意圖謀殺電話確認來電號碼各種犯罪行為都是這個騷擾電話來電小心小心。 (不詳)
 20. 恐嚇 (提高警覺)
 21. 恐嚇及粗口 (不詳)
 22. 恐嚇並話你冇錢,迫你買會籍 (提高警覺)
  刑事恐嚇
 23. 恐嚇並話你冇錢,迫你買會籍 (提高警覺)
  刑事恐嚇
 24. 追數恐嚇 (財務借貸)
 25. 恐嚇 (不詳)
 26. 恐嚇 (提高警覺)
  刑事恐嚇
 27. 追數恐嚇 (財務借貸)
 28. 恐嚇 (提高警覺)
 29. 恐嚇 (不詳)
 30. 恐嚇電話 (財務借貸)
 31. 自稱是交友網站,但他們竟然可以知道他人的私人資料,還會說恐嚇的說話! (不詳)
 32. 恐嚇 (提高警覺)
 33. 恐嚇 (財務借貸)
 34. 恐嚇電話 (不詳)
  聲稱你個電話會停機喎 :0)
 35. 刑事恐嚇 (不詳)
 36. 恐嚇 (提高警覺)
 37. 恐嚇電話有不正常活動, (電訊廣播)
 38. 緩交詐騙恐嚇 (其他)
 39. 恐嚇 (其他)
 40. 恐嚇電話 (不詳)
 41. 刑事恐嚇 (提高警覺)
  刑事恐嚇
 42. 恐嚇來电 (不詳)
 43. 大耳窿恐嚇追數 (財務借貸)
 44. 自稱子豪哥恐嚇 (提高警覺)
 45. 恐嚇電話使用異常 (提高警覺)
 46. 不明來歷恐嚇收數 (提高警覺)
 47. 不知明恐嚇 (不明來電)
 48. 恐嚇 (提高警覺)
 49. 恐嚇追數 (財務借貸)
 50. 恐嚇 (提高警覺)
 51. 恐嚇並話你冇錢,迫你買會籍 (提高警覺)
  刑事恐嚇
 52. 恐嚇 (提高警覺)
  恐嚇電話
 53. 電話恐嚇 (財務借貸)
 54. 收數/恐嚇 (不詳)
 55. 恐嚇 (不詳)
 56. 恐嚇電話有不正常活動, (電訊廣播)
  要終止電話号碼
 57. 恐嚇 (提高警覺)
  恐嚇勒索
 58. 恐嚇電話 (不明來電)
 59. 不斷電話恐嚇 (財務借貸)
 60. 電訊回報恐嚇停手機 (不詳)
 61. 刑事恐嚇 (不詳)
 62. 話自己是Welend員工,屈我欠債。明明無借過錢,cut完線再狂打返黎,講粗口,恐嚇 (財務借貸)
 63. 恐嚇電話 (財務借貸)
 64. 恐嚇停用手机电话 (不詳)
 65. 恐嚇並話你冇錢,迫你買會籍 (提高警覺)
  刑事恐嚇
 66. 恐嚇事主 (不詳)
  電話 有違規
 67. 恐嚇 (不詳)
 68. 恐嚇中斷電話服務 (不詳)
 69. 恐嚇並話你冇錢,迫你買會籍 (提高警覺)
  刑事恐嚇
 70. 追數恐嚇 (財務借貸)
NEXT
1

Back to Top

FAQ常見問題

🙋🏻‍♀️收到來電覺得這電話號碼相當有可疑,是恐嚇推銷還是騙案?

本頁內容關於「恐嚇」電話號碼由於「恐嚇」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話內中資料不能一一去確認,也並非指該公司恐嚇有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

恐嚇這個電話資料庫是怎樣建立的?

垃圾電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供垃圾電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報恐嚇垃圾電話號碼。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集垃圾電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋垃圾電話的目的。

核實來電「恐嚇」身份就比單純阻擋垃圾電話來得複雜?

因為人們只需要把「恐嚇」垃圾電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

Junkcall黑名單的定義是?

黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

Junkcal網站的使用條款?

本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。


中文 | English

Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.

恐嚇廣告電話2020,產品騙案,,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,