JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

國安公所電話號碼

國安公所電話號碼查詢: 總共找到1個記錄。

檢舉電話「國安公所」提醒更多人 +按此加入

來電記錄:

 1. 國安公所 (政黨團體/工會)
 2. 國安公所 (政府機構)
 3. 國安公所 (提高警覺)
  用流利普通話,自稱國安公所人員,問機主3 月29 日喺內地定香港
 4. 國安公所 (提高警覺)
  講到我全名同身分號碼 用普通話講 叫我去銅鑼灣見佢哋
 5. 國安公所 (提高警覺)
  用流利普通話,自稱國安公所人員,問機主3 月29 日喺內地定香港
 6. 國安公所 (提高警覺)
  用流利普通話,自稱國安公所人員,問機主3 月29 日喺內地定香港
 7. 國安公所 (提高警覺)
  操流利普通話,自稱國安公所人員,問機主3 月29 日喺內地定香港
 8. 自稱國安公所 (提高警覺)
 9. 國安公所 (提高警覺)
 10. 國安公所 (提高警覺)
  自稱國安公所講普通話的男人
 11. 自稱國安公所 講得出全名 講普通話 (提高警覺)
 12. 國安公所 (政府機構)
 13. 國安公所 (提高警覺)
  自稱國安公所職員。普通話流利,話唔識廣東話。打來講得出我全名,話我大陸電話異常,要求交出身分証對資料。我話我係習近平,處理緊六四事件。Cut我線
 14. 國安公所 (提高警覺)
  能說出我名,小心
 15. 自稱國安公所 講得出全名 講普通話 (提高警覺)
 16. 國安公所 (提高警覺)
  用流利普通話,自稱國安公所人員,問機主3 月29 日喺內地定香港
 17. 國安公所 (政府機構)
 18. 國安公所 (提高警覺)
  用流利普通話,自稱國安公所人員,問機主3 月29 日喺內地定香港

檢舉電話「國安公所」提醒更多人 +按此加入

NEXT
1

Back to Top

FAQ常見問題

🙋🏻‍♀️收到來電覺得這電話號碼相當有可疑,是國安公所推銷還是騙案?

本頁內容關於「國安公所」電話號碼由於「國安公所」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話內中資料不能一一去確認,也並非指該公司國安公所有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

國安公所這個電話資料庫是怎樣建立的?

垃圾電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供垃圾電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報國安公所垃圾電話號碼。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集垃圾電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋垃圾電話的目的。

核實來電「國安公所」身份就比單純阻擋垃圾電話來得複雜?

因為人們只需要把「國安公所」垃圾電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

Junkcall黑名單的定義是?

黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

Junkcal網站的使用條款?

本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。


中文 | English

Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.

國安公所廣告電話2020,產品騙案,,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,