JunkCall HK 電話號碼查詢 (反向追蹤)

國安電話號碼

國安電話號碼查詢: 總共找到151個記錄。

檢舉電話「國安」提醒更多人 +按此加入

來電記錄:

 1. 講國語自稱國安 (提高警覺)
 2. 國安 (政府機構)
 3. 國安 男人 普通話 (提高警覺)
  cut 佢線 然後又不斷奪命連環call (講到我個名 叫我去銅鑼灣 148號搵佢 又講身分證俾人盗用)
 4. 國安公署 (提高警覺)
  國安公署 (政府機構) 講得出我中文全名 叫我拿身份證兩小時內去銅鑼灣到找他 普通話, 男聲 命令式
 5. 國安署 (提高警覺)
  叫人去國安署報到
 6. 國安 (不明來電)
  詐騙
 7. 終國移動支持國安法 (不詳)
 8. 國安處 (提高警覺)
 9. 國安 (不明來電)
 10. 國安公所 (提高警覺)
  自稱國安公所講普通話的男人
 11. 國語人自稱國安部 (提高警覺)
 12. 國安 (政府機構)
 13. 國安 (提高警覺)
 14. 假冒國安人員 (提高警覺)
 15. 國安 (提高警覺)
 16. 冒認國安局的普通話男子 (提高警覺)
 17. 自稱國安局 (Raise alertness)
 18. 聲稱國安處 (提高警覺)
 19. 自稱國安公所 (提高警覺)
 20. 香港國安局 (不明來電)
 21. 假冒國安公署 (提高警覺)
  假冒國安公署
 22. 香港國安公署 (提高警覺)
  男人講流利普通話, 能講詳细姓名,說收到一份文件有事要談,問了很多次是否本人。
 23. 國安 (提高警覺)
 24. 國安公署 (提高警覺)
  講全名,通知犯法要去銅鑼灣148號,我指不懂聽普通話,我要求佢講廣東話,佢命令我講普通話,cut線後再致電
 25. 國安公署 (政府機構)
 26. 國安公所 (政黨團體/工會)
 27. 國安法 (不詳)
 28. 假國安局 (其他)
 29. 國安處 (其他)
 30. 國安 (政府機構)
 31. 國語國安 (提高警覺)
 32. 國安署 (提高警覺)
  自稱是國安署女職員
 33. 聲稱國安處 (提高警覺)
 34. 自稱國安部 (提高警覺)
  用流利普通話講出姓名
 35. 自稱國安部 (政府機構)
 36. 國安公所 (政府機構)
 37. 假扮國安署 (提高警覺)
  普通話
 38. 國安公署 (其他)
 39. 國安 (提高警覺)
 40. 國安處 (提高警覺)
 41. 國安局 (政府機構)
 42. 聲稱國安部 (提高警覺)
  自稱國安部門,聲稱觸犯國安法
 43. 國安公所 (提高警覺)
  用流利普通話,自稱國安公所人員,問機主3 月29 日喺內地定香港
 44. 國安局 (提高警覺)
 45. 國安處 (提高警覺)
 46. 國安公署 (不明來電)
  知道你全名,只會講普通話
 47. 假國安 (提高警覺)
 48. 問卷讚不讚成國安法 (不詳)
 49. 假國安 (政府機構)
 50. 國安公署 (提高警覺)
 51. 自稱國安局 (Raise alertness)
 52. 自稱國安,講普通話 (不明來電)
 53. 國安 男人 普通話 (提高警覺)
  講到我個名 叫我去銅鑼灣 148號搵佢 又講身分證俾人盗用
 54. 自稱國安公署人員 (不明來電)
  來電者操流利北京腔普通話,説出接聽者之名稱
 55. 國安 (不明來電)
  詐騙
 56. 國安 (提高警覺)
 57. 國安 (政府機構)
 58. 自稱國安處 (其他)
  男人,普通話,國安處,叫我拎身份証去,我cut線,然後用十幾個顯示唔同+852電話打黎
 59. 國安公署 (政府機構)
  講得出我中文全名 叫我拿身份證去銅鑼灣到找他 男聲 命令式
 60. 國安處 (提高警覺)
  話你有個大陸電話號碼咩咩咩
 61. 國安公署 (警察及消防)
  講得出我個名,問我喺唔喺屋企,依家要上嚟同我確認同埋要我簽文件
 62. 國安處 (政府機構)
  打來說你犯罪,叫你去國安處銅鑼灣OFFICE,
 63. 國安 (其他)
 64. 假扮國安 (政黨團體/工會)
 65. 假扮國安 (政黨團體/工會)
 66. 國安 (提高警覺)
 67. 國安所(國語) (提高警覺)
 68. 國安公署 (警察及消防)
  與69896630為同一人,普通話,可說出名字,極度無禮
 69. 國安 (提高警覺)
  自稱國安局
 70. 國安公所 (提高警覺)
  用流利普通話,自稱國安公所人員,問機主3 月29 日喺內地定香港
 71. 香港國安局 (不明來電)
 72. 國語人自稱國安部 (提高警覺)
 73. 國安公署 (政府機構)
  操普通話,能講出接電話人姓名。
 74. 國安所 (提高警覺)
  聲稱涉嫌犯罪,要求引渡中國,配合查案
 75. 國安署 (提高警覺)
  自稱是國安署女職員
 76. 國安公署 (提高警覺)
  聲聲是國安公署職員,流利普通話,能講出全名,聲稱有公文需要確認
 77. 中央人民政府國安處 (其他)
 78. 自稱國安公署 (提高警覺)
  可叫出姓氏
 79. 國語國安 (提高警覺)
 80. 假冒國安公署 (提高警覺)
  騙徒能講出我全名及身分證號碼,指示我帶同身分證來一趟,九唔搭八被我cut線後用36600808再打嚟一次
NEXT
1 2 3 4

Back to Top

FAQ常見問題

🙋🏻‍♀️收到來電覺得這電話號碼相當有可疑,是國安推銷還是騙案?

本頁內容關於「國安」電話號碼由於「國安」是網友舉報,記錄有一定參考價值但不一定準確,用家應自行分析及作出理性決定。因為關於這JunkCall電話內中資料不能一一去確認,也並非指該公司國安有任何問題,市民應小心自行判斷有關產品或服務是否適切自己的需要,了解當中的風險以免有金錢上的損失。

國安這個電話資料庫是怎樣建立的?

垃圾電話是環球的問題,但在商業社會裡無償為消費者提供垃圾電話資料庫並不常見,而且從消費者角度來說也極少會主動舉報國安垃圾電話號碼。在香港有一班有心人自己出錢出力建立了Junkcall資料庫,為香港人收集垃圾電話清單再提供給第三方的攔截來電應用程式,從而達到阻擋垃圾電話的目的。

核實來電「國安」身份就比單純阻擋垃圾電話來得複雜?

因為人們只需要把「國安」垃圾電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是銀行促銷還是美容、健身,對消費者而言一點也不重要。但從管理資料庫的角度來看就不是了,用戶舉報這個號碼後,還得確認其身份並加上說明,工作量大而且吃力不討好。

Junkcall黑名單的定義是?

黑名單之意只能反映個別推銷活動可能不受歡迎,名單旨在保障接聽者的知情權,給用戶添加不想接聽的電話號碼,保護自己免受推銷電話,騷擾電話,詐騙電話和自動呼叫的影響,並非指該公司有任何問題。

Junkcal網站的使用條款?

本網頁資料內提供的討論區供網友發表意見或交流心得之用,閣下須對閣下所有於本網頁或經本網頁刊登或傳送的內容負上全部責任。Junk-Call.com可保留刊登、轉載、修正、增刪、披露閣下透過本網頁發出的留言、資料或回應等之最終決定權,而毋須支付任何費用。


中文 | English

Copyright © 2020 Junk-Call.com. All Rights Reserved.

國安廣告電話2020,產品騙案,,香港公司,黑店比較,133電話,小熊來電,安全白名單
phone number lookup, hk,tw,check,ios app,mobile number,hong kong,phone,tel,lihkg,whoscall,ios iphone,apk,